Dráha PI3K/Akt/mTOR v buňkách vrozené imunity: nové terapeutické aplikace | Annals of the Rheumatic Diseases

Abstract

Fosfatidylinositol-3 kinázy (PI3K) a dráha mammalian target of rapamycin (mTOR) jsou již dlouho považovány za kritické regulátory metabolismu, růstu nebo přežití. Nejnovější údaje naznačují, že tyto molekuly jsou také nedílnými aktéry při koordinaci obranných mechanismů vrozeného imunitního systému. V tomto ohledu PI3K a mTOR pozitivně regulují aktivaci imunitních buněk u neutrofilů a žírných buněk. U plazmocytoidních dendritických buněk se tyto dráhy nedávno ukázaly jako důležité regulátory produkce interferonu typu I prostřednictvím aktivace interferon-regulujícího faktoru 7. Je zajímavé, že v myeloidních imunitních buňkách PI3K a mTOR zřejmě omezují plnou aktivaci imunitních buněk prostřednictvím upregulace klíčového protizánětlivého cytokinu interleukinu 10 a inhibice prozánětlivých cytokinů. Tyto nové poznatky o regulaci vrozených imunitních buněk mohou otevřít cestu k manipulaci s odlišnými funkcemi vrozeného imunitního systému pro terapeutickou léčbu různých zánětlivých onemocnění a pro zavedení lepších vakcinačních strategií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.