Historický vývoj umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) může mít zásadní vliv na způsob, jakým moderní společnosti reagují na náročné výzvy, kterým čelí. Správně využitá umělá inteligence může vytvořit spravedlivější, zdravější a inkluzivnější společnost. V současné době se umělá inteligence stala vyspělou technologií a stále důležitější součástí struktury moderního života. Umělá inteligence je již nasazována v různých aplikačních oblastech, např. v doporučovacích systémech, spamových filtrech, rozpoznávání obrazu, rozpoznávání hlasu, virtuálních asistentech atd. zasahuje do mnoha odvětví, od medicíny po dopravu, a napříč desetiletími, neboť tento pojem byl zaveden v 50. letech 20. století. Přístupy se také vyvíjely, od základních algoritmů umělé inteligence z 50. let přes změnu paradigmatu v oblasti symbolických algoritmů a vývoje expertních systémů v 70. letech, zavedení strojového učení v 90. letech a algoritmů hlubokého učení v roce 2010.Tato zpráva začíná základními definicemi a navazuje na historické souvislosti, shrnuje vývoj AI, představuje “roční období” vývoje AI (tj. zimy pro úpadek a jara pro růst), popisuje současný nárůst zájmu o AI a v závěru uvádí nejistotu ohledně budoucnosti AI s šancí na další zimu AI nebo ještě větší jaro AI.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.