Jay Weiss Institute

Jay Weiss Institute for Health Equity (JWI) byl založen v roce 2013 s cílem rozvíjet a podporovat vědecké a programové úsilí Sylvesterova komplexního onkologického centra o snížení rozdílů v oblasti rakoviny. Posláním JWI je dosáhnout smysluplného pokroku v oblasti zdravotní rovnosti prostřednictvím osvětové činnosti, partnerství s komunitou, výzkumu, propagace a vzdělávání.

JWI představuje spojení Sylvesterova komplexního onkologického centra a Centra Jaye Weisse pro sociální medicínu a zdravotní rovnost při Millerově lékařské fakultě, které bylo založeno v roce 2004 na památku filantropa Jaye W. Weisse, aby pomohlo naplnit jeho vizi rovného přístupu ke kvalitní zdravotní péči. Jay Weiss byl členem správní rady onkologického centra a dlouholetým bojovníkem za zdravotně znevýhodněné obyvatele Miami-Dade.

JWI se skládá ze tří vzájemně propojených programových oblastí:

  • Výzkum
  • Poskytování pomoci komunitě
  • Školení

Ve všech oblastech JWI spolupracuje s komunitními partnery, kteří nabízejí zásadní poznatky týkající se rizikových stavů ovlivňujících zdraví a využívání zdravotní péče.

Ve všech oblastech JWI spolupracuje s komunitními partnery, kteří nabízejí zásadní poznatky týkající se rizikových stavů ovlivňujících zdraví a využívání zdravotní péče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.