Marchantia

Marchantia se může rozmnožovat pohlavně i nepohlavně. Pohlavní rozmnožování spočívá v tom, že spermie z antheridií na samčí rostlině oplodní vajíčko (vaječnou buňku) v archegoniu samičí rostliny. Anteridie a archegonia jsou neseny na speciálních stoncích gametoforů, které se nazývají antheridiofory a archegoniofory. Ty jsou neseny na samostatných talech, proto jsou rostliny dvoudomé.

Po oplození se vajíčko nazývá zygota a vyvíjí se v malou sporofytní rostlinu, která zůstává připojena k větší gametofytní rostlině. Sporofyt produkuje spory, které se vyvíjejí ve volně žijící samčí a samičí gametofytní rostliny.

Asexuální rozmnožování probíhá pomocí gemm, diskovitých shluků buněk, které jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou a jsou obsaženy v pohárkovitých strukturách na horním povrchu rostliny. Ty se při dešti rozptylují do pohárků a vyvíjejí se v nové rostliny. K nepohlavnímu rozmnožování může docházet také tehdy, když starší části rostliny odumřou a z přeživších novějších větví se vyvinou samostatné rostliny.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.