Poznejte život největšího skladatele Ludwiga van Beethovena

Ludwig van Beethoven
Čím je Ludwig van Beethoven známý?
Beethoven je všeobecně považován za největšího skladatele, který kdy žil, a to z velké části díky své schopnosti – na rozdíl od jiných skladatelů před ním – převádět city do hudby.
Jak se Ludwig van Beethoven dostal k hudbě?
Beethoven se narodil do hudební rodiny. Beethoven hrál na violu v bonnském orchestru, když ho v roce 1790 “objevil” skladatel Joseph Haydn.
Co Ludwig van Beethoven složil?
Beethoven komponoval hudbu v přechodném období mezi klasicismem a romantismem a jeho dílo se dělí (zhruba) na tři období. Mezi jeho nejznámější skladby patří Symfonie Eroica (1805), Symfonie č. 5 c moll (1808), Symfonie č. 6 F dur (1808) a Symfonie č. 7 A dur (1813).
Byl Ludwig van Beethoven hluchý?
Beethoven se nenarodil hluchý. První příznaky postižení se u něj projevily již před rokem 1800 a do roku 1819 se jeho hluchota postupně stala úplnou.
Jak Ludwig van Beethoven změnil hudbu?
Beethoven byl inovátorem hudební formy. Rozšířil záběr symfonie, sonáty, koncertu a kvartetu, a tím porušil mnohé zákonitosti klasicistní hudby.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.