Pracovní definice dyslexie

Čtení odborných definic vám může pěkně zamotat hlavu – zvláště pokud hledáte odpovědi teď, ne až najdete slovník a uložíte dítě ke spánku! Abychom si tedy ujasnili pojmy a zachránili si zdravý rozum, podívejme se na jednotlivé části definice společně.

Dyslexie je specifická porucha učení, která je neurologického původu.

silueta dítěte s mozkem

Specifická porucha učení (často označovaná zkratkou SLD) je z obecného hlediska závažný problém s učením způsobený poruchou kognitivních (mozkových) procesů. Jak jste pravděpodobně tušili, dyslexie je neurologická porucha. Není důsledkem nedostatečné výuky, nepříznivého prostředí nebo ekonomického znevýhodnění, lenosti žáka nebo jiného postižení.

Vědci totiž provedli skenování mozku u stovek dobrovolníků a díky tomu identifikovali konkrétní části mozku, které se na dyslexii podílejí. Skeny ukázaly, že velmi specifické části mozku dyslektiků jednoduše nefungují správně. Doktorka Sally Shaywitzová se obsáhle věnovala neurologickému základu dyslexie, takže pokud vás zajímá více informací o tomto tématu, můžete si pořídit výtisk její knihy Překonání dyslexie.

Dyslexie je charakterizována obtížemi s přesným a/nebo plynulým rozpoznáváním slov a špatnými schopnostmi hláskování a dekódování.

Bez kontextových vodítek, která by jim pomohla, mají dyslektici potíže s izolovaným čtením slov. Když se setkají s větami a odstavci, jejich čtení je obvykle spíše velmi trhané než plynulé. Mohou se spoléhat na chybné techniky dekódování (čtení), jako je tvar slova nebo počáteční a koncová písmena. A pravopis je pro dyslektiky ještě obtížnější než čtení. Tyto obtíže jsou obvykle důsledkem deficitu ve fonologické složce jazyka, který je často neočekávaný ve vztahu k ostatním kognitivním schopnostem a poskytování účinné výuky ve třídě. Jinými slovy, lidé s dyslexií jsou v jiných ohledech dokonale inteligentní. To už jste věděli. Vaše děti mohou být schopny postavit ten nejsložitější svět ze stavebnice LEGO® nebo zopakovat vše, co se stalo ve filmu, který včera viděly, nebo namalovat obrázek východu slunce tak realisticky, že se vám z toho chce brečet.

Inteligence není problém. Je jím čtení a psaní.

Metody výuky, které fungují u kamarádů a bratranců žáků s dyslexií, u nich nefungují. Pokud dáte žáky s dyslexií do stejné třídy jako jejich vrstevníky, jejich vrstevníci se naučí plynule číst a psát, ale žáci s dyslexií ne. Není to tedy tak, že by neměli šanci číst a hláskovat – prostě se to nemohou naučit pomocí typických technik výuky ve třídě.

Druhotnými důsledky mohou být problémy s porozuměním textu a snížená čtenářská zkušenost, která může bránit růstu slovní zásoby a základních znalostí.

Tato část definice je jasná. Protože dyslektik špatně čte, má potíže s porozuměním textu a nečte zdaleka tolik jako průměrný člověk. Nedostatek čtení může mít za následek nedostatek slovní zásoby a dalších znalostí, které se často čtením získávají

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.