PSE | Manipulace s měřidly a jejich odklonění

Manipulace s měřidly a jejich odklonění

Manipulace s měřidly nastává, pokud dojde k neoprávněnému odstranění měřidla, přerušení plomby měřidla, otevření základny měřidla, jakémukoli pozměnění vstupního kabelu nebo samočinnému odpojení, které neprovádí oprávněný zaměstnanec nebo zástupce společnosti PSE.

Diverze nastává, pokud dojde k neoprávněnému odběru energie a/nebo plynu způsobem, který obchází měření této energie a/nebo plynu a umožňuje subjektu odebírat energii, aniž by za ni platil.

Důsledky/bezpečnost

Nejenže je manipulace s měřidly nezákonná, ale je také nebezpečná. Staví všechny, včetně pracovníků společnosti PSE, do potenciálně nebezpečných nebo smrtelně nebezpečných situací. Může dojít ke zranění a/nebo úmrtí v důsledku možných elektrických šoků, jisker, přepětí, výbuchů a následných požárů.

Pokud zaměstnanec, který není členem PSE, manipuluje s elektroměrem, odpojuje, znovu připojuje, přesouvá, vytahuje nebo odpojuje napětí z elektroměru PSE nebo provádí elektrické a/nebo plynové práce bez řádného povolení, bude vystaven plnému postihu – mimo jiné včetně: pokut, okamžitého přerušení poskytování služeb/odstranění elektroměru, odebrání osvědčení nebo licence dodavatele a/nebo elektrotechnika a dalších následků, které se mohou vztahovat na konkrétní situaci.

Pokud bude zjištěna manipulace s elektroměrem, společnost PSE odpojí službu(y) a majitel účtu může být zodpovědný za zaplacení vysokých pokut a poplatků, aby mohly být služby obnoveny. Před opětovným připojením služby (služeb) může být také nutné provést speciální kontroly ze strany místních úřadů nebo Labor & Industries (L&I).

Vzhledem k finanční zátěži nebo časovému zpoždění, které mohou vzniknout v důsledku manipulace a/nebo odklonu, jsme předložili tyto informace, abychom našim zákazníkům a dodavatelům pomohli předejít dalším dopadům.

Hlášení

Pokud potřebujete provést opravy nebo práce na vašem elektroměru (elektroměrech) a/nebo jiném zařízení ve vlastnictví společnosti PSE, které vyžadují odpojení, opětovné připojení, změnu, modernizaci nebo přemístění vašeho elektroměru a/nebo plynoměru, kontaktujte prosím naše oddělení stavebních služeb pro zákazníky na telefonním čísle 1-888-321-7779 (od 7:00 do 17:00 hodin,

Příklady stavebních projektů, které mohou vyžadovat oznámení společnosti PSE:

  • Přidání místnosti a/nebo přestavba v blízkosti elektroměru nebo vedení společnosti PSE
  • Demolice stavby s přívodem elektřiny a/nebo plynu
  • Instalace nebo přidání beztlakového ohřívače vody nebo jiného plynového zařízení, nabíjecí stanice pro elektromobily atd.
  • Remontáž a instalace vlečky za elektroměrem.

Před zahájením stavebního projektu naleznete na tomto odkazu kompletní pokyny, kontrolní seznamy a příručky pro obsluhu elektřiny a plynu:
https://www.pse.com/construction-services/guides-handbooks

Pro seznam schválených dodavatelů PSE si ještě dnes vyžádejte doporučení doporučeného energetického odborníka (REP). Zavolejte našim energetickým poradcům na číslo 1-800-562-1482 nebo navštivte stránky pse.com/rep.

Pokud máte podezření na neoprávněnou manipulaci se zařízením PSE, kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům na čísle 1-888-225-5773 (od 7:30 do 18:30, pondělí až pátek), napište nám na adresu [email protected] Veškeré poskytnuté informace budou považovány za důvěrné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.