Rai Cultura

V roce 2018 vznikl projekt Global Viroma, jehož cílem je objevit a katalogizovat milion šest set sedmdesát tisíc milionů dosud neznámých virů. Zatím se vyskytují u savců a ptáků a mohly by postihnout i člověka. Výzkumný projekt, který je výsledkem mezinárodní spolupráce, by mohl připravit půdu pro nové vakcíny a stát se východiskem pro boj s budoucími pandemiemi.

Vývoj vakcín často nedokáže držet krok s rychlostí, jakou se viry vyvíjejí a šíří. Schopnost zvládnout mimořádné situace způsobené možným vypuknutím nákazy je navíc oslabena nedostatečným pochopením rozmanitosti a ekologie této hrozby.

Cílem projektu Global Viroma Project, který má být zahájen v Číně a Thajsku, je tyto nedostatky odstranit. Možné objevy je těžké předvídat, ale množství získaných dat bude obrovské a přístupné vědcům z celého světa.První výzvou jsou náklady, které se odhadují na více než 7 miliard dolarů. Výzkumníci však poukazují na to, že míra objevování nových virů bude v počátečních fázích mnohem vyšší, takže podle nich lze náklady snížit na přibližně 1,2 miliardy dolarů. Navíc vzhledem k nákladům na řešení i jediné epidemie se investice do projektu vrátí. Každopádně je lepší utrácet než se potýkat s viry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.