Vymáhání opatrovnických příkazů ve Wisconsinu

Budete potřebovat důkaz – vše zdokumentujte!

Jestliže jste v situaci, kdy dochází k opakovanému porušování dohody o péči o dítě, řádná dokumentace s podrobnými údaji o porušování vám v případu velmi pomůže.

Čím více podrobností můžete poskytnout, tím snazší bude pro vašeho advokáta argumentace. Uveďte data, popis okolností a jakékoli další skutečnosti týkající se porušení. Pokud máte k dispozici dokumenty, které potvrzují vaše tvrzení, například policejní protokol, pořiďte si jejich kopie a poskytněte je svému právnímu zástupci.

Žádost o ustanovení opatrovníka ad litem

Opatrovník ad litem, zkráceně GAL, je zvláštní právní zástupce, který bude u soudu zastupovat osobu, která není schopna se sama zastupovat. GAL často zastupuje nezletilé osoby, ale může zastupovat i kojence nebo mentálně postižené či nesvéprávné osoby. GAL nemá žádná zákonná práva k dítěti a neslouží jako zákonný zástupce.

Nejčastějšími případy, které mohou vyžadovat soudní příkaz GAL, jsou soudní řízení týkající se péče o dítě, zanedbávání dítěte a zneužívání dítěte. Jejich jediným úkolem je hájit nejlepší zájem jednotlivce, kterého zastupují.

Obvykle, když rodiče nemohou najít shodu ohledně péče o dítě a jeho umístění, je pro dítě z okresu jmenován GAL. GAL bude jednat nestranně a vydá soudci primární doporučení týkající se péče o dítě.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.