Cichorium intybus L.

Kew Artsprofiler

Generel beskrivelse

Cichorium menes at være blevet dyrket som spiseplante siden omkring 300 f.Kr. Nu dyrkes den almindeligvis til brug i salater, men brugen af roden som drik blev vigtig sammen med andre kaffeerstatninger i slutningen af det attende århundrede.

Cichorium intybus er en af seks arter af Cichorium og bør især skelnes fra C. endivia, som blev dyrket af de gamle grækere og romere for sine blade. Cichorium endivia kan skelnes fra Cichorium endivia på grund af dens lange pappusskæl, hårløse blade, etårige levetid og selvkompatibilitet. I Frankrig omtales cikorie almindeligvis som “endivie”, hvilket nu skaber en vis forvirring mellem de to arter.

Der findes en række sorter af Cichorium intybus. Nogle dyrkes for deres rødder, som bruges til kaffearoma. Andre er udvalgt for deres blade, som bruges i salater. Disse kan enten dyrkes i sommermånederne eller “tvinges” i mørke for at producere blancherede spidser (chicons) fra januar til marts.

Chicorium intybus har et attraktivt blåt blomsterhoved og dyrkes som prydplante, men den frøer frit og betragtes som invasiv i Nordamerika og Australien.

Artsbeskrivelse Geografi og udbredelse

Cichorium intybus er hjemmehørende i Europa, det nordligste Afrika samt Vest- og Centralasien. Den er blevet indført andre steder i tempererede og halvtørre områder og er i vid udstrækning naturaliseret i hele Nordamerika.

Den ses oftest i vejkanter, på ødejord og andre nyligt forstyrrede steder. Den koloniserer typisk ikke uforstyrrede naturområder.

Beskrivelse

Oversigt: En klumpdannende flerårig urteagtig plante, der bliver op til en meter høj, med en lang pælerod.

Blade: Tandet, med korte hår. Bladene danner en roset ved basis, med mindre blade, der udgår fra stænglerne.

Blomster: Blomsterstanden (den blomsterbærende struktur) er forgrenet og består af mange dusin blomsterhoveder (capitula). Blomsterne (enkeltblomsterne) er hermafroditte og har blomsterkroner med lange remformede lemmer med fem spidstænder. Blomsterhovederne er normalt klarblå, men af og til er blomsterkronen hvid eller lyserød. Hvert blomsterhoved blomstrer kun i en dag.

Frugter: Frugterne (achener) er spraglede brune og spredes generelt af dyr og menneskelig aktivitet snarere end af vinden. Ud over at planten formerer sig ved frø kan den vokse fra stykker af sin rod, hvilket gør den vanskelig at udrydde, hvis den vokser som ukrudt.

Anvendelse

Cikorie anvendes overvejende som en fødevareafgrøde. Der findes flere forskellige typer, og bredbladede former bruges i salater eller tilberedes som grøntsager.

Sorter fra witloof-gruppen anvendes til at producere chiconer, som er de blancherede (hvidtede) bladvækster, der produceres ved at tvinge de første års rødder til at producere tidlige blade indendørs i mørke ved en temperatur på ca. 18oC. Disse sorter stammer fra Belgien, og den første witloofcikorie kom på markedet i Bruxelles i 1846.

Smagen af cikorieblade, der er produceret i sollys, kan være bitter, og denne form for tvangsproduktion mindsker bitterheden. Nogle sorter er mindre bitre og kan derfor dyrkes direkte til brug i salater. Medlemmer af følgende sortsgrupper dyrkes på denne måde: pain de sucre-gruppen og raddicchio-gruppen.

Cikorierod kan hakkes, ristes og males, og det resulterende pulver kan tilsættes til malet kaffe. Der kan fremstilles et flydende ekstrakt af roden, som tilsættes til flydende kaffeekstrakt. Sorter fra cikorierodgruppen dyrkes for deres rødder. Der produceres cikorierødder i forskellige europæiske lande.

Cichorium intybus anvendes som foderafgrøde, og dens giftighed over for indre parasitter har ført til forskning i at bruge den til bekæmpelse af orme hos husdyr.

Cikorie dyrkes som prydplante, f.eks. i vilde blomsterrabatter.

Dyrkning

Cikorie bør dyrkes på et solrigt og åbent sted, men kan tåle lidt skygge. Selv om den har godt af en rig og fugtighedsbevarende jordbund, vil den også vokse på fattigere jordbund. Afgrøden skal vandes i tørt vejr for at blive etableret.

Witloof cikorie, der dyrkes til tvangsdyrkning, sås fra slutningen af foråret til begyndelsen af sommeren. Om efteråret tages rødderne op og opbevares i en kasse med fugtig kompost og opbevares køligt, indtil de skal bruges til fremdrivning. I vintermånederne (fra december til marts) kan disse rødder pottes i en dyb beholder med fugtig kompost, og der kan produceres en kontinuerlig afgrøde af cikoner ved at gentage dette hver tredje til fjerde uge. Når rødderne er pottet, anbringes de på et varmt og mørkt sted, og chiconerne bør være klar til at blive høstet efter ca. fire eller fem uger, når de er ca. 15-20 cm lange. Chiconer høstes ved at skære dem væk fra rødderne ca. 1 cm fra toppen af roden. Ved at lade rodkronen forblive intakt på denne måde kan man tvinge den til at producere en anden høst.

Andre sorter af cikorie med mindre bitre blade (f.eks. medlemmer af raddichio-gruppen) kan sås fra foråret og hele sommeren for at producere salatblade. Det er vigtigt, at de ikke sås for tidligt, da dette kan resultere i, at planterne løber til frø.

Cikorie kan let formeres ved hjælp af frø eller stiklinger af rødder.

Denne art på Kew

Cichorium intybus kan ses vokse i Dronningens Have bag Kew Palace.

Pressede og tørrede eksemplarer af Cichorium intybus opbevares i Kew’s Herbarium, hvor de er tilgængelige for forskere efter aftale.

Rødder og frø opbevares også i Kew’s Economic Botany Collection i Sir Joseph Banks-bygningen, hvor de er tilgængelige for forskere efter aftale.

Udbredelse Østrig, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz, Tunesien, Det Forenede Kongerige Økologi Tørre, solrige steder. Findes ofte i marskanter og tørre vejkanter. Bevaring Almindelig og udbredt; ikke af betydning for bevarelsen. Farer

Den mælkeagtige plantesaft kan irritere huden eller forværre hudallergier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.