Ftalater i kosmetik

FDA og ftalaters sikkerhed

På dette tidspunkt kan man spørge sig selv: “Er disse organiske forbindelser sikre”? For at besvare dette spørgsmål skal man se på den amerikanske Food and Drug Administration (FDA)’s holdning til phthalater. På nuværende tidspunkt har FDA valgt ikke at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger mod brugen af DBP og DEHP i kosmetik, men i 2004 forbød Den Europæiske Union (EU) fremstilling og salg af kosmetik, der indeholder disse ingredienser.

I forlængelse af EU’s holdning opførte Californien i 2005 både DEHP og DBP som kemikalier, der er kendt for at forårsage reproduktions- og udviklingstoksicitet. I al sin enkelthed besluttede Californien, at disse to kemikalier var og er skadelige for menneskers sundhed.

Endvidere krævede Californien advarsler på etiketten, når disse to stoffer blev fundet i større mængder end deres angivne værdi. Californien opførte også DEMP som et kemikalie, der “er kendt for staten” som kræftfremkaldende.

FDA fastholder imidlertid en anden holdning. Gennem deres egne personlige undersøgelser har FDA konkluderet, at DEP har en lang og sikker anvendelseshistorie, og at de forbrugere, der regelmæssigt har været udsat for stoffet, ikke har oplevet nogen skadelige virkninger.

Kort sagt har FDA konkluderet, at DEP ikke udgør nogen sundhedsrisiko og derfor er sikkert at anvende i duftstoffer og kosmetik. Desuden har US Alcohol Tax & Trade Bureau også konkluderet, at brugen af DEP som alkoholdenatureringsmiddel er fuldstændig sikker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.