Fuldbyrd forældremyndighedskendelser i Wisconsin

Du får brug for beviser – dokumentér alt!

Hvis du er i en situation, hvor der er gentagne overtrædelser af din forældremyndighedsaftale, vil ordentlig dokumentation, der beskriver overtrædelserne i detaljer, være en stor hjælp i din sag.

Desto flere detaljer du kan give, jo lettere bliver det for din advokat at lave en sag. Medtag datoer, beskrivelse af omstændighederne og eventuelle yderligere fakta vedrørende overtrædelsen. Hvis du har papirarbejde, der underbygger dine påstande, f.eks. en politirapport, skal du lave kopier og give dem til din advokat.

Søgning om en Guardian ad Litem

En Guardian Ad Litem, forkortet GAL, er en særlig advokat, der repræsenterer en person i retten, som ikke er i stand til at repræsentere sig selv. En GAL bruges ofte til at repræsentere mindreårige, men kan også repræsentere spædbørn eller mentalt handicappede eller inkompetente personer. GAL’en har ingen juridiske rettigheder over barnet og fungerer ikke som værge.

De mest almindelige sager, der kan kræve en GAL pålagt af retten, er retssager om forældremyndighed, omsorgssvigt og børnemishandling af børn. Deres eneste ansvar er at forsvare den persons bedste interesse, som de repræsenterer.

Typisk når forældrene ikke kan nå til enighed om forældremyndigheden og anbringelsen af et barn, vil der blive udpeget en GAL for barnet fra amtet. GAL’en vil handle på en upartisk måde for at give en anbefaling om den primære forældremyndighed til dommeren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.