Hvad er glæde?

Salmernes bog er fuld af glade udsagn, der ofte er skabt midt i vanskelige omstændigheder.

Og selv om lykke og glæde kan være til stede på samme tid, er lykke baseret på materielle ting eller begivenheder, f.eks. når en person får en gave, dimitterer fra universitetet eller fejrer fødselsdag.

Glæde er derimod fra Gud og går dybere – den kan være til stede selv i ulykkelige tider. Har du Guds glæde?

Hvad er du værd?
Verden tilskriver værdi til det, som folk ejer – løn, rigdom, magt, udseende og berømmelse. Som kristen er du værd, fordi Jesus er værdig, fordi Jesus er værdig. Guds kærlighed har gjort dig vigtig for ham. Uden at skulle bevise dig selv er du fri til at nyde dit liv, uanset dine omstændigheder.

Hvad er vigtigt for dig?
Hvordan du bruger din tid – ved at læse i Bibelen, bede, se tv, spille videospil – afslører, hvad der er vigtigt for dig. Revurder dine handlinger, og find derefter adfærd, der vil få dig til at vokse tættere på Gud. At vokse tættere på Gud er en kilde til glæde.

Hvor stor er din Gud?
Når gode ting sker, giver du måske Gud æren for det. Når der sker dårlige ting, føler du måske, at Gud har vendt dig ryggen. I Salmerne kan du læse, hvordan David vendte sig mod Gud midt i kriser og blev belønnet med glæde. Glæden kommer af at kende Gud, nyde det, Gud har gjort for dig, og tro på, at han hele tiden tager sig af dig.

Vil du have dine børn til at fange din glæde?
Den bedste måde at lære glæde på er ved at demonstrere den. Hvis du er besat af at holde snavs ude af huset eller købe ting for at fylde rummene, vil dine børn lægge mærke til det. På samme måde, hvis Hans glæde gennemsyrer dit liv, vil de lære at være glade gennem dit eksempel.

Hukommelsesvers

Rom 15:13

Skriftsteder

Nehemias 8:10
Palm 5:11, 21:6, 30:11, 118:24, 126:3
Sprog 15:30
Isaja 12:3, 51:11
Johannes 16:24
Galaterbrevet 5:22-23.

Vorskoleaktivitet

Brug en dukke og denne sketch til at lære dit barn om glæde.

Dukke: Jeg giver op! Jeg kan ikke gøre det!
Forælder: Hvad er der i vejen?

Dukke: “Jeg kan ikke klare det: Jeg kan ikke blive ved med at smile.
Forælder: “Jeg kan ikke blive ved med at smile: Hvorfor prøver du at smile?

Dukke: Jeg vil gerne være glad hele tiden!
Forældre: Lykken kommer og går. Det er en følelse. I stedet for at forsøge at smile og være glad, hvorfor beder du så ikke Gud om hans glæde?

Dukke: Du kan få Guds glæde, når du smiler, og når du er ked af det, og når du er ked af det. Den kommer af at vide, at Gud elsker dig.

Puppe: Hvordan bevarer jeg hans glæde, selv når der sker dårlige ting?
Forælder:

Puppe: Lad som om du er ked af det, fordi jeg ikke vil give dig en kage.

Puppe: Det ville gøre mig ked af det.
Forælder: For at føle Guds glæde skal du tænke på én måde, hvorpå Gud er god mod dig.

Dukke: Hvis du vil føle Guds glæde, skal du tænke på én måde, hvorpå Gud er god mod dig.

Dukke: Gud satte mig i denne familie, så I kan tage jer af mig.
Forælder: Det er rigtigt! Lad nu som om regnen har ødelagt vores families picnic.

Puppe: Plop! Plop! Plop! Det regner. (Pause) Gud har lavet vandpytter, så jeg kan plaske.
Forælder: Godt. (Navn på dit barn), kan du hjælpe (navn på dukken) og mig med at finde på flere grunde til at sige tak til Gud? (Få dukken til at råbe opmuntrende ord, hver gang dit barn takker Gud for noget.)

Review

 1. Får glæden dig til at smile hele tiden? (Nej)
 2. Kan man have glæde i svære tider? (Ja)
 3. Hvad er en måde, hvorpå man kan være glad, når der sker dårlige ting? (Fortæl, hvordan Gud er god mod dig.)
 4. Hvad er glæde? (Glæde er at vide, at Gud elsker dig.)
-Andrea Gutierrez og Sheila Seifert

Aktivitet for skolebørn

Lær dine børn om glæde: Pak små pengebeløb ind i individuelle pakker, og giv en til hvert barn. Opfordr dem til at gætte, hvad der er indeni. Når de har pakket den ud, skal du hjælpe dem med at overveje, hvordan de vil bruge pengene – give tiende, spare op og bruge dem. Mind dem derefter om at sige tak.

Forklar, hvordan Gud giver mennesker sin glæde – en daglig offergave. Bed børnene om at se på glæden som en gave.

Forvent den. Diskuter, hvilke slags gaver Gud ønsker at give dem.

Pak den ud. Forklar, hvordan bøn og læsning af Bibelen er måder, hvorpå de kan modtage glæde. At vide, at de er Guds børn, at han elsker dem, og at han ønsker det bedste for dem, bringer glæde.

Brug det. Glæde er ikke lykke, men kan være i dem til enhver tid – i lette såvel som svære dage. De kan dele den med andre, fordi Gud er den, der sørger for den. Børn kan vise glæde gennem gode holdninger, hjælpsomhed og taknemmelighed.

Tak den, der giver. Mind børnene om at sige til Gud “tak” for at han dagligt giver dem sin glæde.

Review

 1. Hvad sammenlignede vi med glæde? (Indpakkede gave)
 2. Mennesker kan kun have glæde i gode tider. Hvornår kan man have glæde? (I gode og dårlige tider)
 3. Hvad er en måde at være glad på, når der sker gode eller dårlige ting? (Tak Gud for de gode ting, han har givet dig, og husk, at han elsker dig.)
 4. Hvordan kan du dele glæde med andre? (Gennem gode holdninger, hjælpsomhed og taknemmelighed.)

-Sheila Seifert

Tween-aktivitet

For at lære dine børn om et aspekt af glæde skal du erklære en lørdag for ny dag. På denne dag skal alt, hvad de gør, være nyt. I stedet for at klæde sig på som de plejer at gøre, skal du få dem til at tage deres tøj på i uorden eller baglæns. Til morgenmad skal du servere frokost, og derefter skal du læse en godnathistorie for dem. Ændr hele tiden de ting, der sker på en normal dag, så tweens forudser, hvordan de skal udføre deres pligter og andre rutineaktiviteter.

Nogle idéer til at hjælpe dagen til at føles ny for dine børn er at gå baglæns, rede deres hår med armene i kors, vende en bog på hovedet og forsøge at læse den, spise morgenmadsmad til frokost, holde picnic ved siden af huset, have en latterkonkurrence i hviletiden, synge en sang baglæns, kun gå ind i huset ad bagdøren osv. Sæt måske en timer, og gør hver time noget anderledes sammen.

Den næste dag skal du forklare, at Guds glæde gør det muligt for mennesker at se hverdagens ting på en ny måde og endda nyde aktiviteter, som vi ikke nødvendigvis bryder os om. Mind dem om, at de kan have Guds glæde i alt, hvad de gør, fordi Guds kærlighed til dem bringer glæde.

Review

 1. Hvad har Gud til dig hver dag? (Gud tilbyder sin glæde hver dag.)
 2. Hvordan skal du reagere på alt det, du har at gøre hver dag? (Du skal glæde dig over det og være glad.)
 3. Hvordan hjælper Gud dig med at nyde din dag? (Du ved ikke, hvad dagen vil bringe, men du ved, at Gud vil lede dine skridt.)
 4. Hvordan kan en vanskelig dag være en gave fra Gud? (Gud vil bruge alle ting, gode og dårlige, til dit bedste. Det kan du finde glæde i.)

-Sheila Seifert

Samtaler med dine teenagere

Historien om C.S. Lewis’ frieri og ægteskab med Joy Davidman blev romantiseret i den Oscar-nominerede film Shadowlands fra 1993. Parret blev gift ved en civil ceremoni i 1956, så Joy kunne beholde sit britiske opholdstilladelse; næsten et år senere holdt de en kirkeligt sanktioneret ceremoni.

Lewis’ bog Surprised by Joy blev udgivet i 1955, et år før hans civile bryllup og to år før hans kirkeligt sanktionerede ceremoni. Først efter hans kones død og udgivelsen af A Grief Observed fik læserne øje på “Joy”-forbindelsen mellem hans kone og denne bog.

Surprised by Joy handlede ikke om Lewis’ ægtefælle. Det er en åndelig biografi om glædens natur, som spillede en hovedrolle i hans omvendelse fra ateisme til kristendom. Lewis baserede titlen på en sonet af William Wordsworth.

På sin intellektuelle rejse udvidede Lewis begrebet glæde til at indfange og forklare sin indre længsel efter Gud, som opleves universelt. Han konkluderede, at genforbindelsen til Gud og et glimt af det evige overgik alt andet i livet.

Review

Overvej at læse Overrasket af glæde som en familie for at forstå en mands sårbarhed over for Guds glæde. Selv hvis du ikke gør det, kan du diskutere følgende med din teenager:

 1. Hvordan er glæde anderledes end lykke? (Da teenagere måske ser glæde som en overfladebevægelse, som f.eks. lykke, skal du diskutere, hvordan lykke er afhængig af ydre omstændigheder, mens glæde ikke er det. Glæde er en gave fra Gud og kan være til stede selv i svære tider.)
 2. Hvem er den mest glade person, du kender, og hvorfor? Hvad er nogle ydre tegn på glæde i den persons liv?
 3. Diskuter, hvordan et positivt syn og opmuntrende ord nogle gange er en forlængelse af Guds glæde. Understreg, at mennesker, der forsøger at tvinge sig selv til at være glade hele tiden, ikke nødvendigvis har Guds glæde.
 4. Hvordan kan kraften i Guds glæde ændre dit liv? (Lav en brainstorm over måder, hvorpå Guds glæde kan bringe håb og fred til dit og din teenagers liv.)

-Sheila Seifert

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.