Middens

I fortiden smed folk deres affald ud på bestemte steder, ligesom vi gør i dag. Disse steder kaldes middens og er arkæologiske skattekister, der viser, hvordan folk levede før i tiden.

Middens kan indeholde madrester som skaldyrsskaller, dyreknogler, aske fra brande, knuste redskaber og husholdningsgenstande. Affaldet efterladt af mennesker, der er borte for længst, giver os et indblik i, hvad folk spiste, og hvordan de levede. I New Zealand er en midte det mest almindelige arkæologiske sted.

Hvordan ser en midte ud?

De fleste midtergrave i New Zealand findes langs kysten og indeholder et stort antal skaller i lag med knogler og aske. De kan også indeholde stensplinter fra fremstilling af redskaber og fiskekroge af ben. Middens ligner normalt en lav høj og findes ofte ved erosion fra sandklitter, flodbredder eller vejskæringer. Tilstedeværelsen af trækul, brændte sten eller sortnet jord fortæller os, at den er af menneskelig oprindelse snarere end blot en naturlig ophobning af skaller.

Middens i New Zealand fra tidlige europæiske bosættelser ligner gamle Māori-middens, men indeholder ofte knogler fra domesticerede dyr som får, kvæg og svin. De kan også indeholde stykker af glas eller porcelæn.

Hvordan ved vi, hvor gammel midten er?

Hvis arkæologer er i stand til at genfinde trækul, knogler eller skaller, kan de bruge radiokarbondateringsteknikker til at vurdere alderen på materialet i midten. Radiokarbondatering er kun mulig på materiale, der engang har været levende, så det er ikke muligt at datere stenredskaber eller skår.

Den historie middens kan fortælle

Undersøgelse af indholdet af middens kan vise, hvor folk gik hen for at få deres mad, hvilke proportioner af forskellige fødevarer der udgjorde deres kost, og hvordan den kan have ændret sig i forskellige årstider eller over længere tidsperioder. For eksempel har undersøgelsen af middens i det sydlige New Zealand vist, at de tidlige maorier først koncentrerede deres jagt på moa og sæler, som var rige på protein og fedt, men senere, da disse ressourcer blev knappe, gik de over til fisk og skaldyr, suppleret med fårekyllinger og weka for at opretholde deres kost

Det er ved at studere middens, at vi kender til fuglearter, der er uddøde, som f.eks. moa, haastørnen og svaner. Undersøgelser har også vist, at nogle arter engang var talrige i områder, hvor de nu er sjældne. F.eks. havde elefantsæler og pelsæler ynglekolonier så langt mod nord som Coromandel-halvøen for 700 år siden, mens de nu er begrænset til det sydligste område. Frø, pollen og trækul kan også fortælle os om plantemønstre fra fortiden.

Beskyttelse af middens

En midden er defineret som et arkæologisk sted. Heritage New Zealand Act 2014 definerer en “arkæologisk lokalitet” som et sted, der er forbundet med menneskelig aktivitet fra før 1900, hvor der kan være beviser vedrørende Aotearoa/New Zealands historie. Det er ulovligt at ændre eller beskadige et arkæologisk sted, og tāngata whenua skal høres, hvis sådanne steder er kulturelt betydningsfulde for Māori.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.