PSE | Sabotage og omdirigering af målere

Sabotage og omdirigering af målere

Sabotage af målere forekommer, når der sker uautoriseret fjernelse af en måler, afbrydelse af en målerforsegling, åbning af en målerbase, ændring af et indgangskabel på nogen måde eller selvtilslutning, som ikke foretages af en autoriseret PSE-medarbejder eller -repræsentant.

Afledning sker, når der sker en uautoriseret aflytning af strøm og/eller gas på en måde, der omgår målingen af den pågældende strøm og/eller gas, så en enhed kan modtage energi uden at betale for den.

Følgevirkninger/sikkerhed

Målermanipulation er ikke blot ulovlig, men også usikker. Det bringer alle, herunder PSE-personale, i potentielt farlige eller dødbringende situationer. Der kan ske personskader og/eller dødsfald som følge af potentielle elektriske stød, gnister, overspænding, eksplosioner og deraf følgende brande.

Hvis en ikke-PSE-ansat piller ved en måler, afbryder, genindkobler, flytter, trækker eller afbryder strømmen til en PSE-måler eller udfører el- og/eller gasarbejde uden behørig tilladelse, vil vedkommende blive udsat for fuld retsforfølgelse – herunder, men ikke begrænset til: bøder, øjeblikkelig afbrydelse af service/fjernelse af måleren, tilbagekaldelse af entreprenør- og/eller el-certificering eller licens og alle andre konsekvenser, der måtte være gældende for den pågældende situation.

Hvis der konstateres manipulation af måleren, vil PSE afbryde tjenesten(e), og kontohaveren kan være ansvarlig for at betale store bøder og afgifter for at få tjenesten genoprettet. Det kan også være nødvendigt at få foretaget særlige inspektioner af lokale myndigheder eller Labor & Industries (L&I), før tjenesteydelserne kan genindkobles.

På grund af den økonomiske byrde eller tidsforsinkelse, der kan opstå som følge af manipulation og/eller afledning, har vi fremlagt disse oplysninger for at hjælpe vores kunder og entreprenører med at undgå yderligere påvirkning.

Rapportering

Hvis du har brug for at få udført reparationer eller arbejde på din PSE-måler (dine PSE-målere) og/eller andet PSE-ejet udstyr, der kræver, at din el- og/eller gasmåler skal frakobles, tilsluttes igen, ændres, opgraderes eller flyttes, bedes du kontakte vores afdeling Customer Construction Services på 1-888-321-7779 (kl. 7.00-17.00, mandag-fredag).

Eksempler på byggeprojekter, der kan kræve, at PSE skal underrettes:

  • Tilbygning af et rum og/eller ombygning i nærheden af en PSE-måler eller -serviceledning
  • Afrivning af en struktur med strøm- og/eller gasforsyning
  • Installation eller tilføjelse af en tankløs vandvarmer eller andet gasudstyr, en opladningsstation til elbiler osv.
  • Fjernelse og installation af sidespor bag en måler.

Hvis du påbegynder dit byggeprojekt, skal du se dette link for at finde komplette retningslinjer, tjeklister og håndbøger om el- og gasservice:
https://www.pse.com/construction-services/guides-handbooks

For at få en liste over PSE-godkendte entreprenører skal du anmode om en henvisning til en anbefalet energiprofessionel (REP) i dag. Ring til vores energirådgivere på 1-800-562-1482 eller besøg pse.com/rep.

Hvis du har mistanke om manipulation af PSE-udstyr, skal du kontakte vores kundeservice på 1-888-225-5773 (kl. 7.30-18.30, mandag-fredag) eller sende os en e-mail på [email protected] Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.