REGULERINGER – STATE BY STATE LEGAL BOW RULING

Ingen størrelsesbegrænsninger.

ALASKA – LEGAL

Jagt på storvildt med bue, UDEN at: – buen er mindst: – 40 pund i maksimal trækvægt ved jagt på hjort, ulv, jærv, sortbjørn, Dall-får og karibu; – 50 pund i maksimal trækvægt ved jagt på bjergbuk, elg, elg, elg, brunbjørn, moskusokse og bison; – pilen har en samlet længde på mindst 20 tommer, er spidset med en bredspids og har en samlet vægt på mindst 300 grains; – bredspidsen er af typen med fast, udskiftelig eller mekanisk/indtrækkelig klinge og ikke med modhager.

ARIZONA – LEGAL

INGEN STØRRELSESBEGRÆNSNINGER.

ARKANSAS – LEGAL

Lang-, rekurve- og compoundbuer: Skal have et træk på mindst 40 pund. Der må ikke anvendes kikkerter. String locks og mekaniske string releases må anvendes. Hjorte-, kalkun- og bjørnejægere skal bruge pilespidser med en bredde på mindst 7/8 tommer. Der må ikke anvendes gift på pilene. Mekaniske bredspidser er tilladt.

CALIFORNIA – LEGAL

Bue, som anvendt i disse bestemmelser, betyder enhver anordning bestående af et fleksibelt materiale med en snor, der forbinder de to ender, og som anvendes til at drive en pil frem, der kun holdes i en affyringsposition med hånden. Bue, omfatter langbue, rekurvebue eller compoundbue.

COLORADO – LEGAL

En langbue, rekurvebue eller compoundbue, hvor strengen ikke er trukket mekanisk eller holdes mekanisk under spænding. Streng eller mekaniske udløsere er lovlige, hvis de er trukket i hånden eller holdes i hånden uden andre fastgørelser eller forbindelser til buen (bortset fra buestreng).
  a. Håndholdte buer, herunder compoundbuer, skal bruge pile med et bredhoved med en udvendig diameter eller bredde på mindst 7/8 tommer og mindst to skærekanter af stål. Hver skærekant skal være i samme plan i hele længden af skærefladen.
  b. Kun lovlige, håndholdte buer er tilladt i bueskydningssæsoner.
  c. Der kræves en trækvægt på mindst 35 pund. Let-off maksimum på 80 procent.
  d. Ingen del af buens riser (håndtag) eller skinne, rugh, kanal, pilestøtte eller anden anordning (bortset fra kabler og buestreng), der er fastgjort til riser, må komme i kontakt med, støtte og/eller føre pilen fra et punkt bagud for buens bøjlehøjde bag den uoptrækkede streng.
  e. Buer kan kun fremføre en enkelt pil ad gangen. Ingen mekanismer til automatisk ladning af pile er tilladt.
  f. NYT! Kikkerter, elektroniske eller batteridrevne anordninger må ikke indbygges i eller fastgøres til bue eller pil, med undtagelse af oplyste nocks på pile. Optageapparater som f.eks. kameraer eller videooptagere, der er fastgjort til buen, må anvendes, så længe de ikke kaster lys mod målet eller hjælper med at finde afstanden, sigte eller skyde med buen.
  g. Hydraulisk eller pneumatisk teknologi må ikke anvendes til at udlede eller lagre energi til at drive pile frem. Eksplosive pile er forbudt.

CONNECTICUT – LEGAL

Med henblik på jagt på hjortevildt og kalkuner omfatter lovlige buer lange, rekurvede eller sammensatte buer med en trækvægt på mindst 40 pund og armbrøster. Det er tilladt at anvende mekaniske udløsningsanordninger for strenge. Projektiler belagt med stoffer, gift eller beroligende stoffer er forbudt.

DELAWARE – LEGAL

Ingen person må anvende en compound-, recurve- eller langbue med en trækvægt på mindre end 35 pund.

FLORIDA – LEGAL

Brug af buer med en trækvægt på mindre end 35 pund.

GEORGIA – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

HAWAII – LEGAL

Ved jagt med bue må ingen person anvende:
(A) Langbuer med en trækstyrke på mindre end 40 pund ved en trækstyrke på 28 tommer,(B) Recurved buer med en trækstyrke på mindre end 35 pund, eller (C) Compoundbuer med en trækstyrke på mindre end 30 pund.

IDAHO – LEGAL

Med enhver bue med en maksimal trækvægt på mindre end 40 pund op til eller ved en trækkraft på 28 tommer eller enhver armbrøst med en maksimal trækvægt på mindre end 150 pund. Med enhver compoundbue, der er indstillet på mere end 85 % let-off. Med en pil eller bolt og en spids med en samlet vægt på mindre end 300 grains. – Med en pil, der er mindre end 24 tommer fra spids til nock inklusive.

ILLINOIS – LEGAL

Vertikale buer, begrænset til langbuer, rekurvebuer eller compoundbuer med et træk på mindst 40 pund på et tidspunkt inden for et træk på 28 tommer. Mindste pilelængde er 20 tommer. Enhver mekanisk anordning, der kan opretholde en trukket eller delvist trukket position på en lodret bue, uden at jægeren udøver fuld strengspænding, er ulovlig.

INDIANA – LEGAL

Legalt udstyr omfatter langbuer, compoundbuer eller rekurvebuer og pile. Buen skal have et træk på mindst 35 pund. Ingen del af buens riser eller nogen bane, rute, kanal, pilestøtte eller anden anordning, der er fastgjort til buens riser, kan lede pilen fra et punkt bagud ud over buens bøjlehøjde. Det almindelige overtræk er stadig tilladt, så længe det ikke strækker sig ud over strengen, når buen er afslappet.

IOWA – LEGAL

Langbuer, rekurvebuer og compoundbuer, der skyder bredhovedpile, er tilladt. Der må ikke være anbragt eksplosive eller kemiske anordninger på pilen eller bredspiddet. Der er ingen minimumsstrækvægte for buer eller minimumsdiameter for bredspidspidser. Pile skal være mindst 18 tommer lange. Trækningslåse på compoundbuer er lovlige.

KANSAS – LEGAL

Der er ingen minimumsbuevægt, træklængde eller buelængde.

KENTUCKY – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

LOUISIANA – LEGAL

Legalt udstyr til bueskydesæsonen omfatter:
 • Traditionel bue, compoundbue og armbrøst eller enhver bue, der trækkes, holdes eller udløses mekanisk.

DYR – LEGALT

Dyr må kun fanges i henhold til bestemmelserne om bueskydning ved hjælp af en håndholdt bue med en trækvægt på mindst 35 pund og en pil med bredspids. Pilespidserne skal være mindst 7/8 tommer brede.

MARYLAND – LEGAL

Til jagt på hjorte og bjørne skal den lodrette bue have et fuldt træk på mindst 30 pund.

MASSACHUSETTS – LEGAL

Pilene skal være velskårne bredhovedpile af stål med en bredde på mindst 7/8 tommer. Expanding broadheads og mekaniske udløsere er lovlige. Alle buer, undtagen tilladte armbrøster, der anvendes til hjortejagt (recurve-, lang- og compoundbuer) skal have en trækvægt på mindst 40 lbs. ved 28 tommer eller ved maksimal trækvægt.

MICHIGAN – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

MINNESOTA – LEGAL

Buer skal have et træk på mindst 30 pund ved eller før fuldt træk.

MISSISSIPPI – LEGAL

Langbuer, recurvebuer, compoundbuer og armbrøster. Der er ingen mindste eller største trækvægt. Der er ingen mindste pilelængde. Der kan anvendes faste eller mekaniske bredspidser.

MISSOURI – LEGAL

Langbuer, compoundbuer og recurvebuer uanset trækvægt.

MONTANA – LEGAL: T24 IKKE LEGAL: T18, T20

En bue betragtes som lovlig, hvis den har en samlet længde på mindst 28 tommer. Buer, der er kortere end 28 tommer, er forbudt at bruge i Montana. I et andet eksempel er en pil defineret som et projektil med en samlet længde på mindst 20 tommer. En pil må ikke veje mindre end 300 grains med den påsatte bredspids. Armbrøster er ikke et lovligt våben i sæsonen for bueskydningsudstyr.

NEBRASKA – LEGALT

Langbue, compoundbue, rekurvebue, skulderaffyret ikke-elektronisk armbrøst (med en trækvægt på mindst 125 pund), håndkastede spyd.

NEVADA – LEGAL

En langbue, der anvendes til jagt på et storvildt pattedyr, skal i brugerens hænder være i stand til at kaste en pil med 400 korn 150 meter over jævnt terræn. Pile, der anvendes til jagt på storvildtpattedyr, skal være mindst 24 tommer lange og have: (a) faste bredspidser, der er mindst 7/8 tommer brede på det bredeste punkt, eller (b) udvidelige, mekaniske bredspidser, der er mindst 7/8 tommer brede på det bredeste punkt, når bredspidsen er i åben position.

NEW HAMPSHIRE – LEGAL

Pilejægere skal have deres navn og adresse på pilene. Fastbladede broadheads må ikke være mindre end ⅞ tommer brede og ikke mere end 1½ tommer brede. Brede spidspidser med indtrækkelige blade er tilladt (må ikke være mindre end ⅞ af en tomme brede, når de er åbne). Mindste trækvægt for hjorte er 40 lbs.

NEW JERSEY – LEGAL

35 pounds pull at archer’s draw length (long and recurve bows) or peak weight (compound bow) or 75 pound minimum draw weight (crossbow)

NEW MEXICO – LEGAL

Inkluderer compound-, recurve- og langbuer. Sigte på buer må ikke forstørre mål eller projicere lys. Pile skal have bredspids (fast eller mekanisk) med stålskærekanter. Der må ikke anvendes stoffer på pile. Pile må ikke være drevet af sprængstoffer.

NEW YORK – LEGAL

En bue med en trækvægt på 35 pund eller mindre er ikke lovlig.

NORTH CAROLINA – LEGAL

Buejagt med bueskydning er begrænset til langbuer og rekurvebuer med en trækvægt på mindst 40 pund, com pound buer med en trækvægt på mindst 35 pund og armbrøster med en trækvægt på mindst 100 pund. Kun pile med en fast bredhovedbredde på mindst 7/8 tomme eller et mekanisk åbnende bredhoved med en bredde på mindst 7/8 tomme i åben position må anvendes til fangst af bjørn, hjorte eller vilde kalkuner. Der må anvendes pilespidser af stump type til at fange små dyr og fugle, herunder, men ikke begrænset til, kaniner, egern, vagtler, agerhøns og fasaner. Giftige, bedøvede, pigtrådede eller eksplosive pilespidser må ikke anvendes til at fange vildt. Bolte skal bruge bredspidser som beskrevet for pile

NORTH DAKOTA – LEGAL

En bue skal trækkes, holdes og slippes med hånden. Enhver udløserhjælp kan anvendes, forudsat at den er håndbetjent, at skytten støtter buens trækvægt, og at udløseren ikke er fastgjort til nogen anden del af buen end buestrengen. Buer, der anvendes til jagt på elg og elg, skal have en trækstyrke på mindst (35 for hjorte) 50 pund ved en træklængde på 28 tommer eller mindre. Pile skal være mindst 24 tommer lange, have en metalspids med mindst to skarpe skærekanter og en skærediameter på mindst 3/4 tomme (dvs. de må ikke kunne passere gennem en 3/4 tomme uden modhager og skal have faste blade (dvs. spidser med mekaniske eller optrækkelige blade, der er fremstillet til at forblive åbne, er ulovlige). Teleskopiske sigtemidler, afstandsbestemmelsesanordninger, batteridrevne eller elektronisk oplyste sigtemidler eller andre elektroniske anordninger, der er fastgjort til buen eller pilen, er ikke tilladt, bortset fra en oplyst nock og registreringsanordninger, der ikke hjælper med at finde afstanden, sigte eller skyde med buen, er tilladt.

OHIO – LEGAL

Langbuer og armbrøster må anvendes til at fange lovligt vildt. Armbrøster må dog ikke anvendes til jagt på trækfuglevildt. Armbrøstjægere kan anvende en håndholdt mekanisk udløser eller en mekanisk anordning med en fungerende sikkerhed. Armbrøster kan spændes med en anordning, men skal have en fungerende sikkerhed og et skæfte på over 25 tommer.

OKLAHOMA – LEGAL

Alle sammensatte buer med en trækvægt på 30 pund eller derover; alle rekurve-, lang- eller selvbuebuer med en trækvægt på 40 pund eller derover. Håndholdte udløsere er lovlige. Anordninger, der gør det muligt at holde en bue mekanisk ved fuldt eller delvist træk, er tilladt.

OREGON – LEGAL

40 lbs eller mere i trækvægt for alt undtagen elg. Elg er 50 lbs eller derover i trækvægt.

PENNSYLVANIA – LEGAL

Lang-, rekurve- eller compoundbuer med en maksimal trækvægt på mindst 35 pund og armbrøster med en trækvægt på mindst 125 pund og højst 200 pund. Buejægere skal anvende pile udstyret med bredspidser med en udvendig diameter på mindst 7/8 tomme med mindst to skærekanter, som skal være i samme plan i hele længden af skærefladen.

RHODE ISLAND – LEGAL

Langbue, recurvebue og compoundbue skal være indstillet på mindst 40 (40) pund for bueskytter, der anvender bredspidser med fast blad, og mindst 50 (50) pund for bueskytter, der anvender mekaniske bredspidser. Kun pile med bredspids med mindst to (2) metalskærekanter er tilladt. Alle bredspidser skal være mindst 7/8 tomme på det bredeste punkt, herunder mekaniske bredspidser, målt i “åben” position. Licenserede hjortevildtjægere må medbringe én stump eller judo spids pil til jagt på den åbne del af sæsonen for småvildt under sæsonen for bueskydning af hjortevildt.

SOUTH CAROLINA – LEGAL

Med bueskydning menes en langbue, rekurvebue, compoundbue eller armbrøst (50-11-565). Der er ingen begrænsninger med hensyn til trækvægt/længde, pilevægt/længde eller vægt, bredde eller stil for bredt hoved.

SOUTH DAKOTA – LEGAL: T24 IKKE LEGAL: T18, T20

En person, der jager med bue og pil, må ikke bruge eller være i besiddelse af noget af følgende: – sprængstoffer, giftige, hydrauliske eller pneumatiske spidser – armbrøster og træklåsanordninger, der holder buen i delvist eller fuldt træk, undtagen i henhold til kapitel 41:09:12 – pilestøtter, der har mere end tre tommer kontinuerlig kontakt med pilen – elektroniske anordninger monteret på buen, der hjælper med at fange vildt. Der må dog anvendes kameraer, videokameraer, mobiltelefoner, der udelukkende anvendes til fotografiske formål, oplyste sigtestifter og oplyste pilespidser – elektroniske piludløsere eller elektroniske strengudløsere – kompositbuer med et let off på mere end 80 %; – Compoundbuer, der er kortere end 28 tommer, målt fra toppen af det øverste hjul eller den øverste kam til bunden af det nederste hjul eller den nederste kam; – en pil, inklusive det påsatte bredhoved, der vejer mindre end 275 grains ved jagt på storvildt; – en pil, der er mindre end 26 tommer lang, målt fra notens hak til skaftets ende, uden at medregne stump eller bredhoved; – en pil uden bredspids (fast eller mekanisk) med mindst to skærekanter af metal ved jagt på storvildt, bortset fra at stumpe spidser kan besiddes og anvendes ved jagt på kalkuner, og at både feltspidser og stumpe spidser kan besiddes og anvendes ved jagt på småvildt eller til enhver tid, når de besiddes og anvendes som øvelsespile; eller – en bue, der måler mindre end 50 pund træk ved jagt på elg med et mekanisk bredspidshoved eller en bue, der måler mindre end 40 pund træk ved jagt på andre storvildtdyr med et mekanisk bredspids; – en bue, der måler mindre end 40 pund træk ved jagt på elg med et bredspids med fast blad eller en bue, der måler mindre end 30 pund træk ved jagt på andre storvildtdyr med et bredspids med fast blad.

TENNESSEE – LEGALT

Ingen størrelsesbegrænsninger.

TEXAS – LEGAL

Der er ikke noget krav om minimumstræk for langbuer, compoundbuer eller recurvedbuer.

UTAH – LEGAL

Mindste træk på buen er 40 pund ved træk eller spids, alt efter hvad der kommer først.

VERMONT – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

VIRGINIA – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

WASHINGTON – LEGAL

Det er ulovligt for enhver person at jage storvildt med en bue, som ikke giver et træk på mindst 40 pund målt ved otteogtyve tommer eller mindre træklængde. Det er ulovligt at jage storvildt med pile, der måler mindre end 20 tommer i længde eller vejer mindre end 6 korn pr. pund trækvægt med en pilvægt på mindst 300 korn.

WESTVIRGINIA – LEGAL

Ingen størrelsesbegrænsninger.

WISCONSIN – LEGAL

Krydsbuer og bue og pil kan anvendes af enhver person, der jager i henhold til en tilladelse til jagt med skydevåben på hjortevildt under enhver skydevåben (dvs, gun deer eller muzzleloader) hjortevildtsæson. Bemærk: Når der jages i henhold til en buejægerlicens, er det kun tilladt at jage med bue og pil. Ved jagt på grundlag af en armbrøstlicens er det kun tilladt at bruge en armbrøst. Ved jagt på hjorte skal buer have en trækvægt på mindst 30 pund, og bredspidser af metal skal være mindst 7/8 tomme brede og holdes skarpe. Der må anvendes stenpilehoveder. Armbrøster skal have en trækvægt på mindst 100 pund, en fungerende sikkerhed, og der skal anvendes mindst 14 tommer lange bolte eller pile med bredspids som beskrevet ovenfor. Armbrøster, der er udstyret med en trækmekanisme, som er i stand til at holde buen i fuldt træk uden hjælp fra en jæger, betragtes som armbrøster. Disse er undtaget fra kravet om 100 pund, men skal opfylde kravet om en trækvægt på mindst 30 pund.

WYOMING – LEGAL

For at fange antilope, big horn sheep, sortbjørn, hjort, ged, bjergløve eller gråulv, hvor det er udpeget som trofævildt, skal en jæger bruge en langbue, rekurvebue eller compoundbue med en trækvægt på mindst fyrre (40) pund og en pil udstyret med en bredspids eller en ekspanderende spids, der er designet til at have en skærebredde på mindst en (1) tomme efter anslag. Ved jagt på elg, grizzlybjørn eller elg skal jægeren anvende en langbue, en rekurvebue eller en compoundbue med en trækvægt på mindst 50 pund og en pil med en bredspids eller en ekspanderende spids, der er konstrueret til at have en skærebredde på mindst 1 tomme efter anslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.