Social desirability bias and polling errors in the 2016 presidential election☆

Socialforskere har observeret, at social desirability responding (SDR) ofte fordrejer uopfordrede undersøgelser. Ikke desto mindre anvender medier, kampagner og markeder alle uopfordrede meningsmålinger til at foretage forudsigelser om valgresultater. Under præsidentkampagnen i 2016 gennemførte vi tre listeeksperimenter for at teste den effekt SDR har på meningsmålinger om enighed med præsidentkandidater. Vi fremkalder en forsøgspersons enighed med enten Hillary Clinton eller Donald Trump ved hjælp af eksplicitte spørgsmål eller en implicit fremkaldelse, der giver forsøgspersoner mulighed for at skjule deres individuelle svar. Vi finder beviser for, at eksplicitte meningsmålinger overvurderer tilslutningen til Clinton i forhold til Trump. En undergruppeanalyse efter partiidentifikation viser, at SDR i betydelig grad mindsker eksplicitte erklæringer om enighed med det modsatte partis kandidat, hovedsagelig drevet af demokrater, som er betydeligt mindre tilbøjelige til eksplicit at erklære enighed med Trump. Vi måler de økonomisk-politiske præferencer og finder ingen tegn på, at ideologisk enighed styrer SDR. Vi finder suggestive beviser for, at lokale afstemningsmønstre forudsiger SDR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.