Cochrane

Kahdessa tunnistetussa tutkimuksessa satunnaistettiin yhteensä 122 osallistujaa, joilla oli neurologisia sairauksia, ja verrattiin PM:ää ja ei PM:ää. Analyysia varten oli käytettävissä 121 osallistujan tiedot. Molemmissa tutkimuksissa oli alhainen harhan riski. Yhdessä osallistujien sisäisessä tutkimuksessa, johon osallistui 20 osallistujaa (40 raajaa), mitattiin nilkkanivelen liikkuvuutta, ja siinä raportoitiin ryhmien väliseksi keskimääräiseksi eroksi neljä astetta (95 %:n luottamusväli (CI), kahdesta kuuteen astetta), joka suosi koeryhmää. Molemmissa tutkimuksissa spastisuutta mitattiin Modified Ashworth Scale -asteikolla, mutta tuloksia ei yhdistetty kliinisen heterogeenisuuden vuoksi. Kummassakaan tutkimuksessa ei raportoitu kliinisesti tai tilastollisesti merkityksellistä spastisuuden vähenemistä PM:n avulla. Toisessa tutkimuksessa yläraajojen 48 pisteen Modified Ashworthin asteikon keskiarvoero oli yksi 48 pisteestä (95 %:n CI miinus kahdesta neljään pisteeseen), ja toisessa tutkimuksessa nilkan plantaarifleksorilihasten kuuden pisteen Modified Ashworthin asteikon mediaaniero oli nolla pistettä (95 %:n CI miinus yhdestä nollaan pisteeseen). Molemmissa tutkimuksissa negatiivinen ryhmien välinen ero osoitti spastisuuden vähenemistä koeryhmässä kontrolliryhmään verrattuna. Yhdessä tutkimuksessa, johon osallistui yhteensä 102 henkilöä, tutkittiin lyhyen aikavälin vaikutuksia kipuun. Keskimääräinen ero nollasta 24 pisteeseen ulottuvalla kipuasteikolla oli -0,4 pistettä kontrolliryhmän hyväksi (95 prosentin CI -1,4-0,6 pistettä). GRADE-näytön taso PM-hoitojen vaikutuksista nivelten liikkuvuuteen, spastisuuteen ja kipuun on hyvin alhainen. Kummassakaan tutkimuksessa ei tutkittu elämänlaatua, toimintarajoitteita tai osallistumisrajoituksia eikä raportoitu haittavaikutuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.