Kotitehtävien kieltämisen hyvät ja huonot puolet

Miksi kieltää kotitehtävät?

Jos olet seurannut viimeisimpiä koulutussuuntauksia, olet saattanut huomata, että kouluissa eri puolilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa on yhä useammin alettu kieltää kotitehtävät. Miksi opettajat ryhtyvät tähän näennäisesti “epäsovinnaiseen” käytäntöön? Olemme listanneet kotitehtävien kieltämisen hyvät ja huonot puolet alla harkittavaksesi.

Kotitehtävien kieltämisen hyvät puolet

Kotitehtävät eivät ehkä paranna akateemisia tuloksia

Niin paljon keskustelua kotitehtävien tekemisestä onkin herättänyt, on valitettavasti olemassa vain vähän vakuuttavia tai tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat niiden tehokkuuden. Yksi harvoista tätä kysymystä käsittelevistä tutkimuksista tehtiin vuonna 2006, ja se oli itse asiassa aiempien kokeiden meta-analyysi. Analyysissä havaittiin jonkinlainen korrelaatio kotitehtävien ja suoritusten välillä, joka oli vahvempi seitsemäsluokkalaisilla ja sitä vanhemmilla kuin alle kuudennen luokan oppilailla. Siinä kuitenkin myönnettiin myös suunnitteluvirheitä kaikissa analysoiduissa kokeissa ja suositeltiin lisätutkimuksia aiheesta. Huomattakoon, että siinä havaittu korrelaatio ei vastaa syy-yhteyttä.

Kotitehtävät aiheuttavat stressiä ja työuupumusta

Kotitehtävistä tehdyissä tutkimuksissa viitataan yleensä yhteen tiettyyn asiaan: stressiin. Eräässä kanadalaisessa tutkimuksessa (2009) todettiin, että 23 prosenttia alakoulun opettajista ja 45 prosenttia yläkoulun opettajista näki merkkejä kotitehtäviin liittyvästä stressistä oppilaissaan. Eräässä toisessa ASCD:n (Association for Supervision and Curriculum Development) tekemässä tutkimuksessa, jonka kohteena olivat riskiryhmään kuuluvat lukiolaiset, todettiin, että kyvyttömyys tehdä kotitehtäviä mainittiin usein syynä koulunkäynnin keskeyttämispäätökseen. Mutta et tarvitse tutkimuksia kertoaksesi sen, minkä voit nähdä itsekin, olitpa sitten oppilas, opettaja tai vanhempi: tuntikausia kotitehtäviä joka päivä täyden kouluaikataulun ja koulun ulkopuolisten aktiviteettien lisäksi on paljon hoidettavana, mikä aiheuttaa joillekin oppilaille stressiä.

Kotitehtävät häiritsevät perhe-elämää

Yleinen perustelu, jonka kotitehtävistä kieltävät koulut esittävät, on se, että niillä halutaan antaa oppilailla tilaisuus viettää enemmän vapaa-aikaa perheidensä kanssa. Tutkimukset viittaavat siihen, että kotitehtävät häiritsevät perhe-elämää. Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen mukaan (kuten huomaatte, tätä keskustelua on käyty jo pitkään) lähes 50 prosenttia vanhemmista ilmoitti, että heillä oli vakavia riitoja lastensa kanssa kotitehtävien takia, ja 34 prosenttia ilmoitti kotitehtävien aiheuttavan riitaa kotona. Tutkijat Etta Kralovec ja John Buell olivat erityisen huolissaan siitä, että kotitehtävien tekeminen vie vanhemmilta mahdollisuuden välittää omia kulttuurisia uskomuksiaan ja taitojaan lapsilleen.

Kotitehtävien kieltämisen haittapuolia

Kotitehtävät edistävät opiskelutaitoja ja itsenäistä oppimista

Koulujen kotitehtävien säilyttämisen kannattajien mukaan kotitehtävien tekeminen on muutakin kuin akateemisen oppisisällön kertaamista, sillä se opettaa myös tiettyjä tärkeitä elämäntaitoja. Kotitehtävien tekeminen ajallaan vaatii kurinalaisuutta ja vastuuntuntoa sen sijaan, että antautuisi nykypäivän lasten saatavilla oleville lukuisille häiriötekijöille. Oppilaat, jotka tekevät kotitehtäviä yksin, harjoittelevat itsenäistä oppimista ja ratkaisevat ongelmia itse. Perusteluna esitetään, että nämä taidot ovat korvaamattomia oppilaan tulevissa koulutus- ja ammatillisissa pyrkimyksissä.

Kotitehtävät antavat vanhemmille mahdollisuuden osallistua

Yksi kolmesta tärkeimmästä opettajien itse ilmoittamasta syystä kotitehtävien antamiselle on se, että he haluavat näyttää vanhemmille, mitä koulussa on opittu. Vanhemmilla, jotka haluavat osallistua lastensa koulutukseen, on mahdollisuus tiedustella kotitehtävistä ja tarkistaa tehtävät, jotta he saavat käsityksen siitä, mitä aiheita opetetaan ja miten hyvin heidän lapsensa ymmärtävät aiheet. Harris Cooper, Duken yliopiston professori ja kotitehtävien kannattaja, kertoo anekdoottisia todisteita siitä, että vanhemmat ovat huomanneet lastensa oppimisvaikeudet vasta, kun “kotitehtävät paljastivat ne heille”.

Kotitehtävät auttavat oppilasta ymmärtämään akateemisen sisällön

Yksi kotitehtävien ensisijaisista tarkoituksista opettajalle on auttaa arvioimaan, miten oppilas on oppimansa materiaalin ymmärtänyt. Vaikka voitaisiinkin väittää, että luokkatehtävillä ja kokeilla voidaan myös saavuttaa sama tarkoitus, kokeet vaativat valmistautumista kotona ja aiheuttavat ehkä jopa enemmän ahdistusta ja stressiä kuin kotitehtävät. Tämän vuoksi kotitehtävät voivat olla opettajille helpompi tapa arvioida oppilaiden edistymistä vähemmän vaativassa ympäristössä.

Kieltääkö vai eikö kieltää?

Viime kädessä päätös siitä, yritetäänkö kieltää kotitehtävien tekeminen tai vain minimoida kotitehtävien määrä, on jokaisen yksittäisen koulupiirin ja kouluttajan vastuulla. Tärkeintä on ottaa huomioon kaikki käsillä olevat tekijät, kuten edellä esitetyt. Riippumatta siitä, miten suhtaudutte kotitehtäviin, voimme todennäköisesti kaikki olla yhtä mieltä siitä, että aiheesta olisi hyödyllistä tehdä lisää vakuuttavia tutkimuksia. Tällä hetkellä vakuuttavien tieteellisten todisteiden puuttuessa asia näyttää olevan lähinnä mielipidekysymys.

Haluatko täydentää opetustasi verkkotunneilla? Tutustu Study.comin Teacher Editioniin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.