Nebraska Annulment Forms – Nebraska Annulment Forms

Tarjoamme tuhansia mitätöintilomakkeita. Osa tarjotuista lomakkeista on lueteltu alueittain alla. Muiden osalta käytä hakukonettamme.

Nebraska Annulment Forms FAQ Annulment Nebraska

Mikä on mitätöinti? Mitätöinti on oikeudellinen päätös, jossa todetaan, että avioliitto ei koskaan ollut pätevä. Kumoamispäätöksen oikeudellinen vaikutus on avioliiton mitätöiminen ikään kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan. Yleensä avioliiton kesto ei ole ratkaiseva tekijä avioliiton mitätöintiä haettaessa. Pelkkä katumus ei yleensä riitä perusteeksi avioliiton mitätöimiselle. Lainsäädäntö vaihtelee lainkäyttöalueittain, joten oman alueesi vaatimukset on selvitettävä paikallisesta lainsäädännöstä.

Mitä eroa on avioliiton mitätöinnillä ja avioerolla? Avioliiton mitätöinti eroaa avioerosta siinä, että siinä puututaan aviosuhteessa ilmenneisiin puutteisiin, jotka ilmenivät suhteen syntyhetkellä. Jos avioliitto on siis muodostettu laittomasti, kun se mitätöidään, osapuolet saavat takaisin lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa sellaisina kuin ne olivat ennen avioliiton solmimista. Sitä vastoin avioerossa käsitellään aviosuhteessa avioliiton solmimisen jälkeen ilmeneviä ongelmia. Perinteisesti avioeron jälkeen osapuolilla on edelleen oikeudellinen asema entisinä puolisoina, mikä koskee omaisuuden jakamista, lasten huoltoa ja elatusapua.
Avioliiton mitätöinnistä on tulossa samanlainen kuin avioerosta sikäli, että avioliiton pätemättömäksi julistamisella tuomioistuimet voivat nykyään jakaa aviovarallisuuden, määrätä maksettavaksi elatusapua tai elatusapua tai määrätä melkeinpä kaikesta sellaisesta, mikä olisi tavallista avioerotuomion yhteydessä. Toisin kuin avioeron yhteydessä, avioliiton mitätöinnin yhteydessä aloitetaan kuitenkin uudelleen tietyt oikeudet tai saamiset, kuten työkorvausetuudet tai edellisestä avioliitosta saadut elatusmaksut, jotka ovat saattaneet päättyä avioliiton solmimisen yhteydessä, koska avioliittoa ei avioerotuomion myötä oikeudellisesti enää ole

Mitkä ovat avioliiton mitätöintiperusteet? Perusteet avioliiton mitätöimiselle ja kielletylle avioliitolle ovat moninaiset. Mielisairaus, petos, väkivalta, pakottaminen, impotenssi, alaikäisyys ja moniavioisuus ovat kaikki johtavia kumoamisperusteita. On myös muutamia luovempia perusteita. Esimerkiksi Coloradossa on avioliiton mitätöintiä koskeva säännös, jonka mukaan avioliitto voidaan mitätöidä, jos se on tehty “huvin tai uhman vuoksi”. Muutamissa osavaltioissa avioliitto on myös mitätön tai mitätöitävissä, jos jommallakummalla osapuolella todetaan olevan AIDS tai sukupuolitauti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.