SÄÄNNÖKSET – VALTIOKOHTAISET LAILLISET Jousisäännöt

Ei kokorajoituksia.

ALASKA – LAILLINEN

Suurriistan metsästys jousella, VAIN: – jousi on vähintään: – 40 paunaa vetopainon huippuarvo metsästäessä hirveä, sutta, ahmaa, mustakarhua, Dall-lammasta ja karibua; – 50 paunaa vetopainon huippuarvo metsästäessä vuorikaurista, hirveä, saksanhirveä, ruskeakarhua, myskikarhua ja biisonia; – jousi on kokonaispituudeltaan vähintään 20 tuumaa pitkä, kärjellään leveäpäinen ja kokonaispainoltaan vähintään 300 grammaa; – leveäpäinen kärki on tyyppiä kiinteä, vaihdettava tai mekaaninen/kelautuva terä, eikä se ole piikkiteräinen.

ARIZONA – LAILLINEN

Ei kokorajoituksia.

ARKANSAS – LAILLINEN

Pitkä-, rekurvi- ja sekajouset: Täytyy olla vähintään 40 kilon vetovoima. Tähtäimiä ei saa käyttää. Jousilukkoja ja mekaanisia jousilaukaisimia saa käyttää. Hirven-, kalkkunan- ja karhunmetsästäjien on käytettävä vähintään 7/8 tuuman levyisiä nuolenkärkiä. Nuolissa ei saa käyttää myrkkyä. Mekaaniset leveäkärkiset kärjet ovat sallittuja.

CALIFORNIA – LEGAL

Jousella tarkoitetaan näissä säännöissä käytettynä mitä tahansa laitetta, joka koostuu taipuisasta materiaalista, jossa on jousi, joka yhdistää jousen kaksi päätä, ja jota käytetään ampuma-asennossa pidettävän nuolen liikuttamiseen vain käsin. Jousi, sisältää pitkäjousen, rekyyryjousen tai yhdistelmäjousen.

COLORADO – LEGAL

Pitkäjousi, rekyyryjousi tai yhdistelmäjousi, jossa jousen jousta ei vedetä mekaanisesti tai pidetä mekaanisesti jännitettynä. Jousen jousi tai mekaaniset laukaisimet ovat laillisia, jos ne on vedetty tai pidetty käsin ilman muita jousen kiinnityksiä tai liitoksia (paitsi jousen jousijousi).
  a. Kädessä pidettävissä jousissa, mukaan lukien yhdistelmäjouset, on käytettävä nuolia, joissa on leveä kärki, jonka ulkohalkaisija tai leveys on vähintään 7/8 tuumaa ja jossa on vähintään kaksi teräksistä leikkaavaa reunaa. Kummankin leikkuureunan on oltava samassa tasossa koko leikkuupinnan pituudelta.
  b. Vain lailliset, käsikäyttöiset jouset ovat sallittuja jousiammuntakausien aikana.
  c. Vetopainon on oltava vähintään 35 kiloa. Päästöprosentti enintään 80.
  d. Mikään osa jousen riseristä (kahvasta) tai radasta, kaukalosta, kanavasta, nuolenkannattimesta tai muusta laitteesta (lukuun ottamatta vaijereita ja jousen jousijohtoa), joka on kiinnitetty riseriin, ei saa koskettaa, tukea ja/tai ohjata nuolta jousen kannattimen korkeutta alempana olevasta kohdasta vetämättömän jousen jousen taakse.
  e. Jouset voivat kuljettaa vain yhtä nuolta kerrallaan. Nuolten automaattinen latausmekanismi ei ole sallittu.
  f. UUTTA! Tähtäimiä, elektronisia tai paristokäyttöisiä laitteita ei saa sisällyttää tai kiinnittää jousiin tai nuoliin, lukuun ottamatta nuolissa olevia valaistuja nokkia. Jousiin kiinnitettyjä tallennuslaitteita, kuten kameroita tai videonauhureita, saa käyttää, kunhan ne eivät heitä valoa kohteeseen tai auta etäisyyden määrittämisessä, tähtäämisessä tai jousen ampumisessa.
  g. Hydrauliikka- tai pneumaattista tekniikkaa ei saa käyttää energian tuottamiseen tai varastointiin nuolten liikuttamiseksi. Räjähtävät nuolet kielletty.

CONNECTICUT – LAILLINEN

Hirven- ja kalkkunanmetsästyksessä laillisia jousia ovat pitkät jouset, rekyylit tai yhdistelmäjouset, joiden vetopaino on vähintään 40 puntaa, sekä varsijouset. Mekaaniset jousen laukaisulaitteet ovat sallittuja. Millä tahansa lääkkeellä, myrkyllä tai rauhoittavalla aineella päällystetyt ammukset ovat kiellettyjä.

DELAWARE – LAILLINEN

Henkilö ei saa käyttää yhdistelmäjousia, rekyyrijousia tai pitkäjousia, joiden vetopaino on alle 35 puntaa.

FLORIDA – LEGAL

Ei saa käyttää jousia, joiden vetopaino on alle 35 puntaa.

GEORGIA – LEGAL

Ei kokorajoituksia.

IDAHO – LAILLINEN

Millä tahansa jousella, jonka huippuvetopaino on alle 40 puntaa 28 tuuman vetoon asti tai 28 tuuman vetopainolla, tai millä tahansa varsijousella, jonka huippuvetopaino on alle 150 puntaa. Millä tahansa yhdistelmäjousella, joka on asetettu yli 85-prosenttiseen pudotukseen. Nuolella tai pultilla ja jousikärjellä, joiden yhteenlaskettu kokonaispaino on alle 300 grainia. – Jossa on nuoli, jonka pituus on alle 24 tuumaa kärjestä nokkaan.

ILLINOIS – LAILLINEN

Pystyjouset, jotka rajoittuvat pitkäjousiin, rekyylijousiin tai yhdistelmäjousiin, joiden vetovoima on vähintään 40 paunaa jossakin kohdassa 28 tuuman vetopituuden sisällä. Nuolen vähimmäispituus on 20 tuumaa. Kaikki mekaaniset laitteet, jotka pystyvät pitämään pystyjousen vedettynä tai osittain vedettynä ilman, että metsästäjä käyttää täyttä jousijännitystä, ovat laittomia.

INDIANA – LAILLINEN

Laillista kalustoa ovat pitkät jouset, yhdistelmäjouset tai rekyylijouset ja nuolet. Jousen vetovoiman on oltava vähintään 35 kiloa. Mikään jousen riserin osa tai mikään rata, kaukalo, kanava, nuolituki tai muu jousen riseriin kiinnitettävä laite ei saa ohjata nuolta jousen tukikorkeutta pidemmälle taaksepäin. Yleinen yliveto on edelleen sallittu, kunhan se ei ulotu jousen jousen ollessa rentona jousen jousen jousen yli.

IOWA – LEGAL

Pitkät jouset, rekyylijouset ja yhdistelmäjouset, joissa ammutaan leveäkärkisiä nuolia, ovat sallittuja. Nuoleen tai leveäkärkeen ei saa kiinnittää räjähtäviä tai kemiallisia laitteita. Jousille ei ole asetettu minimivetopainoja tai minimihalkaisijoita leveäkärkisille nuolille. Nuolien on oltava vähintään 18 tuumaa pitkiä. Yhdistelmäjousien vetolukot ovat laillisia.

KANSAS – LEGAL

Ei ole jousen minimipainoa, vetopituutta tai jousen vähimmäispituutta.

KENTUCKY – LEGAL

Ei kokorajoituksia.

LOUISIANA – LEGAL

Laillista varustusta jousiammuntakaudella ovat:
 • perinteinen jousi, yhdistelmäjousi ja varsijousi tai mikä tahansa jousi, joka on vedetty, pidetty tai vapautettu mekaanisesti.

HIRVI – LAILLINEN

Hirven saa pyydystää jousiammuntasäännösten mukaisesti vain käsikäyttöisellä jousella, jonka vetopaino on vähintään 35 kiloa, ja leveäkärkisellä nuolella. Nuolien kärkien on oltava leveydeltään vähintään 7/8 tuumaa.

MARYLAND – LAILLINEN

Hirven ja karhun metsästyksessä pystysuoran jousen täydellä vetopainolla ja vetopainolla on oltava vähintään 30 paunaa.

MASSACHUSETTS – LAILLINEN

Nuolien on oltava hyvin teroitettuja teräksisiä leveäkärkisiä, leveydeltään vähintään 7/8 tuumaa. Laajenevat leveäpiikit ja mekaaniset laukaisimet ovat laillisia. Kaikkien hirvenmetsästykseen käytettävien jousien (rekurvi-, pitkä- ja yhdistelmäjouset), lukuun ottamatta sallittuja varsijousia, vetopainon on oltava vähintään 40 lbs. 28 tuuman tai huippuvedossa.

MICHIGAN – LEGAL

Ei kokorajoituksia.

MINNESOTA – LEGAL

Jousien vetopainon on oltava vähintään 30 paunaa täydellä vedolla tai ennen sitä.

MISSISSIPPI – LEGAL

Pitkät jouset, rekyylit, yhdistelmäjouset ja varsijouset. Vähimmäis- tai enimmäisvetopainoa ei ole. Nuolien vähimmäispituutta ei ole. Kiinteitä tai mekaanisia leveäkärkisiä jousia saa käyttää.

MISSOURI – LAILLINEN

Pitkät jouset, yhdistelmäjouset ja rekyylijouset, joiden vetopaino on mikä tahansa.

MONTANA – LAILLINEN: T24 EI LAILLINEN: T18, T20

Jousi katsotaan lailliseksi jouseksi, jos jousen kokonaispituus on vähintään 28 tuumaa. Alle 28 tuumaa lyhyempiä jousia ei saa käyttää Montanassa. Toisessa esimerkissä nuoli määritellään ammukseksi, jonka kokonaispituus on vähintään 20 tuumaa. Nuolen on painettava vähintään 300 grainia, kun siihen on kiinnitetty leveä kärki. Varsijouset eivät ole laillisia aseita pelkän jousiammuntavarustuskauden aikana.

NEBRASKA – LAILLINEN

Pitkäjousi, yhdistelmäjousi, rekyylijousi, olkapäästä ammuttava ei-elektroninen varsijousi (vetopainoltaan vähintään 125 paunaa), käsin heitettävä keihäs.

NEVADA – LAILLINEN

Suurriistanisäkkään metsästyksessä käytettävän pitkäjousen on käyttäjän käsissä kyettävä heittämään 400 jyväinen nuoli 150 metriä tasaisessa maastossa. Suurriistanisäkkäiden metsästyksessä käytettävien nuolien on oltava vähintään 24 tuumaa pitkiä ja niissä on oltava: (a) kiinteät leveäkärkiset kärjet, jotka ovat leveimmästä kohdasta vähintään 7/8 tuumaa leveät; tai b) laajenevat, mekaaniset leveäkärkiset kärjet, jotka ovat leveimmästä kohdasta vähintään 7/8 tuumaa leveät, kun leveäkärkinen kärki on auki-asennossa.

NEW HAMPSHIRE – LAILLISUUDENMUKAISUUS

Jousimiesten on merkittävä nimensä ja osoitteensa nuoliin. Kiinteäteräiset leveäterät eivät saa olla alle ⅞ tuumaa leveämpiä eivätkä yli 1½ tuumaa leveitä. Kokoontaitettavat leveäteräiset nuolenkärjet ovat sallittuja (eivät saa olla auki ollessaan alle ⅞ tuumaa leveämpiä). Vähimmäisvetopaino hirvieläimille on 40 paunaa.

NEW JERSEY – LEGAL

35 paunaa vetoa jousiampujan vetopituudella (pitkä- ja rekyysijouset) tai huippupainolla (yhdistelmäjousi) tai 75 paunan vähimmäisvetopainolla (varsijousi)

NEW MEXICO – LEGAL

Sisältää yhdistelmä-, rekyysi- ja pitkäjouset. Jousien tähtäimet eivät saa suurentaa kohteita tai heijastaa valoa. Nuolissa on oltava leveäkärkiset (kiinteät tai mekaaniset) jouset, joissa on teräksiset leikkuureunat. Nuolissa ei saa käyttää huumeita. Nuolia ei saa ohjata räjähteillä.

NEW YORK – LEGAL

Jousi, jonka vetopaino on enintään 35 paunaa, ei ole laillinen.

NORTH CAROLINA – LEGAL

Metsästysjousiammunta on rajoitettu pitkiin jousiin ja rekyyrisiin jousiin, joiden vetovoima on vähintään 40 paunaa, komeaan jousiin, joiden vetovoima on vähintään 35 paunaa, ja jousiampujiin, joiden vetovoima on vähintään 100 puntaa. Karhun, peuran tai luonnonvaraisen kalkkunan pyyntiin saa käyttää ainoastaan nuolta, jossa on kiinteä, vähintään 7/8 tuuman levyinen leveä kärki tai mekaanisesti avautuva leveä kärki, jonka leveys on vähintään 7/8 tuumaa avoimessa asennossa. Tylpätyyppisiä nuolenkärkiä saa käyttää pieneläinten ja lintujen, kuten kanien, oravien, viiriäisten, metsäkanalintujen ja fasaanien, pyydystämiseen. Myrkyllisiä, huumaavia, piikki- tai räjähtäviä nuolenkärkiä ei saa käyttää minkään riistan pyydystämiseen. Pultissa on käytettävä nuolille kuvattuja leveäkärkisiä kärkiä

NORTH DAKOTA – LEGAL

Jousi on vedettävä, pidettävä ja vapautettava käsin. Mitä tahansa laukaisuapuvälinettä saa käyttää edellyttäen, että se on käsikäyttöinen, ampuja tukee jousen vetopainoa eikä laukaisuapuvälinettä ole kiinnitetty mihinkään muuhun jousen osaan kuin jousen jousijänteeseen. Hirven- ja peuranmetsästykseen käytettävien jousien vetopainon on oltava vähintään (hirvien osalta 35), 50 kiloa ja vetopituuden enintään 28 tuumaa. Nuolien on oltava vähintään 24 tuumaa pitkiä, niissä on oltava metallinen leveäkärkinen kärki, jossa on vähintään kaksi terävää leikkuureunaa, ja niiden leikkuuhalkaisija on vähintään 3/4 tuumaa (eli ne eivät saa läpäistä 3/4 tuuman leikekärkeä, joka on irrotettu puomista, ja niissä on oltava kiinteät terät (eli leveäkärkiset kärjet, joissa on mekaaninen tai sisäänvedettävä terä ja jotka on valmistettu siten, että ne pysyvät auki, ovat laittomia). Teleskooppitähtäimet, etäisyysmittarit, paristokäyttöiset tai elektronisesti valaistut tähtäimet tai muut elektroniset laitteet, jotka on kiinnitetty jouseen tai nuoleen, eivät ole sallittuja, lukuun ottamatta valaistua nokkaa ja tallennuslaitteita, jotka eivät auta etäisyysmittauksessa, tähtäyksessä tai jousen ampumisessa, ovat sallittuja.

OHIO – LAILLINEN

Pitkät jouset ja varsijouset ovat sallittua laillista riistaa. Varsijousilla ei kuitenkaan saa metsästää muuttavia riistalintuja. Pitkäjousimetsästäjät voivat käyttää käsikäyttöistä mekaanista laukaisulaitetta tai mekaanista laitetta, jossa on toimiva varmistin. Varsijouset voidaan virittää laitteella, mutta niissä on oltava toimiva varmistin ja yli 25 tuuman pituinen varsi.

OKLAHOMA – LAILLINEN

Mikä tahansa yhdistelmäjousi, jonka vetopaino on vähintään 30 paunaa; mikä tahansa recurve-, pitkä- tai pitkäjousi, jonka vetopaino on vähintään 40 paunaa. Kädessä pidettävät laukaisimet ovat laillisia. Laitteet, joiden avulla jousi voidaan pitää mekaanisesti täydessä tai osittaisessa vedossa, ovat sallittuja.

OREGON – LEGAL

40 lbs tai suurempi vetopaino kaikkeen muuhun paitsi hirveen. Hirven vetopaino on vähintään 50 paunaa.

PENNSYLVANIA – LAILLINEN

Pitkät jouset, rekurvi- tai yhdistelmäjouset, joiden vetopainon huippuarvo on vähintään 35 paunaa, ja varsijouset, joiden vetopaino on vähintään 125 paunaa ja enintään 200 paunaa. Jousimetsästäjien on käytettävä nuolia, jotka on varustettu leveäpäillä, joiden ulkohalkaisija on vähintään 7/8 tuumaa ja joissa on vähintään kaksi leikkuureunaa, joiden on oltava samassa tasossa koko leikkuupinnan pituudelta.

RHODE ISLAND – LEGAL

Pitkän jousen, rekyyryjousen ja yhdistelmäjousen paino on asetettava vähintään neljäänkymmeneen (40) paunaan jousimetsästäjillä, jotka käyttävät kiinteää leveäpäistä leveäpäistä, ja vähintään viiteenkymmeneen (50) paikkaan jousimetsästäjillä, jotka käyttävät mekaanista leveäpäistä. Ainoastaan leveäkärkiset nuolet, joissa on vähintään kaksi (2) metallista leikkaavaa reunaa, ovat sallittuja. Kaikkien laajakärkien on oltava leveimmästä kohdastaan vähintään 7/8 tuumaa, mukaan lukien mekaaniset laajakärjet “avoimessa” asennossa mitattuna. Luvan saaneet hirvenmetsästäjät saavat pitää mukanaan yhtä tylppäkärkistä tai judokärkistä nuolta pienriistan metsästyskauden avoimeen osaan jousimetsästyskauden aikana.

SUUTH CAROLINA – LAINSÄÄDÄNTÖ

Jousimetsästyksellä tarkoitetaan pitkää jousipyssyä, rekyysijousipyssyä, yhdistelmäjousipyssyä tai varsijousipyssyä (50-11-565). Vetopainoa/pituutta, nuolen painoa/pituutta tai leveän pään painoa, leveyttä tai tyyliä koskevia rajoituksia ei ole.

SOUTH DAKOTA – LAILLINEN: T24 EI LAILLINEN: T18, T20

Jousella ja nuolella metsästävä henkilö ei saa käyttää tai pitää hallussaan mitään seuraavista: – Räjähtäviä, myrkyllisiä, hydraulisia tai pneumaattisia kärkiä; – Ristijousia ja vetolukituslaitteita, jotka pitävät jousen osittaisessa tai täydessä vedossa, lukuun ottamatta luvussa 41:09:12 säädettyjä tapauksia; – Nuolenkannattimia, jotka ovat yli kolme tuumaa yhtäjaksoisesti kosketuksissa nuoleen; – Jousiin kiinnitettyjä elektronisia laitteita, jotka auttavat riistan ottamisessa. Kameroita, videokameroita, yksinomaan valokuvaustarkoituksiin käytettäviä matkapuhelimia, valaistuja tähtäystappeja ja valaistuja nuolilukkoja saa kuitenkin käyttää; – elektroniset nuoli- tai jousilaukaisulaitteet; – yhdistelmäjouset, joissa on yli 80 prosentin irrotus; – yhdistelmäjouset, jotka ovat lyhyempiä kuin 28 tuumaa mitattuna ylemmän pyörän tai nokan yläreunasta alemman pyörän tai nokan alapäähän; – nuoli, johon on kiinnitetty leveä kärki ja joka painaa alle 275 grainia, kun metsästetään suurriistaeläintä; – nuoli, joka on alle 26 tuumaa pitkä mitattuna nokan lovesta varren päähän, tylppää tai leveää kärkeä lukuun ottamatta; – Nuoli, jossa ei ole leveäkärkeä (kiinteää tai mekaanista) ja jossa on vähintään kaksi metallista leikkuureunaa, kun metsästetään suurriistaeläintä, paitsi että tylppäkärkisiä saa pitää hallussaan ja käyttää kalkkunanmetsästyksessä ja sekä kenttäkärkisiä että tylppäkärkisiä saa pitää hallussaan ja käyttää pienriistanmetsästyksessä tai milloin tahansa, kun niitä pidetään hallussaan ja käytetään harjoitusnuolina; tai – jousi, jonka vetovoima on alle 50 paunaa, kun metsästetään hirveä mekaanisella leveäkärkisellä kärjellä, tai jousi, jonka vetovoima on alle 40 paunaa, kun metsästetään muuta suurriistaeläintä mekaanisella leveäkärkisellä kärjellä; – jousi, jonka vetovoima on alle 40 paunaa, kun metsästetään hirveä kiinteällä leveäkärkisellä kärjellä, tai jousi, jonka vetovoima on alle 30 paunaa, kun metsästetään muuta suurriistaeläintä kiinteäkärkisellä kärjellä.

TENNESSEE – LAILLINEN

Ei kokorajoituksia.

TEXAS – LEGAL

Pitkäjousille, yhdistelmäjousille tai rekurvijousille ei ole vähimmäisvetovaatimusta.

UTAH – LEGAL

Jousen vähimmäisvetovoima on 40 paunaa vedossa tai huipussa, riippuen siitä, kumpi tulee ensin.

VERMONT – LEGAL

Kokorajoituksia ei ole.

VIRGINIA – LAILLINEN

Ei kokorajoituksia.

WASHINGTON – LAILLINEN

On lainvastaista metsästää suurriistaeläimiä jousella, joka ei tuota vähintään 40 paunan vetovoimaa mitattuna kaksikymmentäkahdeksan tuuman tai sitä lyhyemmällä vetopituudella. On laitonta metsästää suurriistaeläimiä jousella, jonka pituus on alle 20 tuumaa tai joka painaa vähemmän kuin 6 jyvää vetopainokiloa kohden ja jonka nuolen vähimmäispaino on 300 jyvää.

WEST VIRGINIA – LEGAL

Ei kokorajoituksia.

WISCONSIN – LEGAL

Kuka tahansa henkilö, joka metsästää ampumahirvieläinluvalla, saa käyttää varsijousia ja jousipyssyjä minkä tahansa ampuma-aseella suoritettavan metsästyksen aikana (esim, gun deer tai muulleloader) hirvikauden aikana. Huomautus: kun metsästetään jousimetsästysluvan nojalla, vain jouset ja nuolet ovat sallittuja. Kun metsästetään varsijousiluvan nojalla, vain varsijousi on sallittu. Hirvenmetsästyksessä jousien vetopainon on oltava vähintään 30 paunaa, ja metallisten leveäkärkien on oltava vähintään 7/8 tuuman levyisiä ja teräviä. Kivisiä nuolenkärkiä saa käyttää. Varsijousien vetopainon on oltava vähintään 100 paunaa, niissä on oltava toimiva varmistin ja niissä on käytettävä vähintään 14 tuuman pituisia pultteja tai nuolia, jotka on varustettu edellä kuvatuilla leveäpäillä. Jousia, joissa on vetolukkomekanismi, jolla jousi voidaan pitää täydessä vedossa ilman metsästäjän apua, pidetään varsijousina. Ne on vapautettu 100 kilon vaatimuksesta, mutta niiden on täytettävä 30 kilon vähimmäisvetopaino.

WYOMING – LEGAL

Antiloopin, isosarvilampaan, mustakarhun, peuran, kauriin, vuohen, vuorileijonan tai harmaasuden pyyntiin, jos se on määritelty trofee-eläimeksi, metsästäjän on käytettävä pitkäjousen, rekyyrijousen tai yhdistelmäjousen vetopainoa vähintään 40 (40) paunaa painavaa pitkäjousipyssyjousen tai yhdistelmäjousipyssyjousen vetopainon ollessa 40 (40) paunaa ja nuolen ollessa leveäpiikillä tai laajenevalla kärkikärkisellä nuolenkärkijousella, joka on suunniteltu siten, että sen leikkausleveys on vähintään 1 (yksi) senttituuma osuman jälkeen. Hirven, harmaakarhun tai hirven pyydystämiseen metsästäjän on käytettävä pitkäjousella, rekyyrijousella tai yhdistelmäjousella, jonka vetopaino on vähintään viisikymmentä (50) paunaa, ja nuolella, joka on varustettu leveäkärkisellä tai laajenevalla kärjellä, joka on suunniteltu siten, että sen leikkausleveys on vähintään yksi (1) tuuma osuman jälkeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.