SZABÁLYZATOK – ÁLLAMONKÉNT LEGÁLIS ÍJASZABÁLYOK

Nincs méretkorlátozás.

ALASKA – LEGÁLIS

Nagyvadak íjjal történő vadászata, HAcsak: – az íj legalább: – 40 font csúcshúzósúly szarvas, farkas, rozsomák, fekete medve, Dall juh és karibu vadászatakor; – 50 font csúcshúzósúly hegyi kecske, jávorszarvas, szarvas, barnamedve, muskotály és bölény vadászatakor; – a nyíl legalább 20 hüvelyk teljes hosszúságú, széleshegyű hegyű, és legalább 300 gramm össztömegű; – a széleshegyű hegy fix, cserélhető vagy mechanikus/visszahúzható pengéjű és nem szúrós.

ARIZONA – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

ARKANSAS – LEGÁLIS

Hosszú, recurve és összetett íjak: Legalább 40 font húzóerővel kell rendelkeznie. Céltávcsövek nem használhatók. Húrzárak és mechanikus húrkioldók használhatók. A szarvas-, pulyka- és medvevadászoknak legalább 7/8 hüvelyk széles nyílhegyeket kell használniuk. Méreg nem használható a nyílvesszőkön. Mechanikus nyílhegyek használata megengedett.

CALIFORNIA – LEGÁLIS

A jelen szabályzatban használt íj olyan eszköz, amely rugalmas anyagból áll, és amelynek két végét húr köti össze, és amelyet kizárólag kézzel tüzelési pozícióban tartott nyílvessző mozgatására használnak. Az íj, magában foglalja a hosszú íjat, a recurve íjat vagy az összetett íjat.

COLORADO – LEGAL

A hosszú íj, a recurve íj vagy az összetett íj, amelyen a húr nem mechanikusan van meghúzva vagy mechanikusan feszítve tartva. A húr vagy a mechanikus kioldás akkor legális, ha kézzel húzott vagy kézben tartott, és nincs az íjhoz más rögzítés vagy csatlakozás (az íjhúr kivételével).
  a. A kézi íjaknak, beleértve az összetett íjakat is, legalább 7/8 hüvelykes külső átmérőjű vagy szélességű és legalább két acél vágóéllel rendelkező nyílvesszőt kell használniuk. Mindkét vágóélnek ugyanabban a síkban kell lennie a vágófelület teljes hosszában.
  b. Csak legális, kézben tartott íjak engedélyezettek az íjászidény alatt.
  c. Minimum 35 font vonósúly szükséges. Az elengedés legfeljebb 80 százalékos lehet.
  d. Az íj merevítőjének (fogantyújának) vagy a merevítőhöz csatlakozó pályának, vályúnak, csatornának, nyíltámasznak vagy más eszköznek (kivéve a kábeleket és az íjhúrt) semmilyen része nem érintkezhet, támogathatja és/vagy vezetheti a nyilat az íj merevítőjének magasságától hátrafelé, a fel nem húzott húr mögötti ponton.
  e. Az íjak egyszerre csak egyetlen nyílvesszőt mozgathatnak. A nyilak automatikus betöltésére szolgáló mechanizmusok nem engedélyezettek.
  f. ÚJ! Céltávcsövek, elektronikus vagy elemmel működő eszközök nem építhetők be az íjba vagy a nyílvesszőbe, illetve nem rögzíthetők hozzá, kivéve a nyílvesszőkön lévő világító nóckokat. Az íjra erősített rögzítő eszközök, például kamerák vagy videorögzítők használhatók, amennyiben nem vetnek fényt a célpontra, és nem segítik a távolságmérést, az íj célzását vagy a lövést.
  g. Hidraulikus vagy pneumatikus technológia nem használható a nyilak mozgatásához szükséges energia kinyerésére vagy tárolására. Robbanékony nyilak használata tilos.

CONNECTICUT – LEGÁLIS

A szarvas- és pulyka vadászat céljából a legális íjak közé tartoznak a hosszú, recurved vagy compound íjak legalább 40 font vonósúllyal és a számszeríjak. A mechanikus húrkioldó eszközök engedélyezettek. Tilos bármilyen kábítószerrel, méreggel vagy nyugtató anyaggal bevont lövedékek használata.

DELAWARE – LEGÁLIS

Nem használhat összetett, recurve vagy hosszú íjat 35 fontnál kisebb húzósúllyal.

FLÓRIDA – LEGÁLIS

Nem használhat 35 fontnál kisebb húzósúlyú íjat.

GEORGIA – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

HAWAII – LEGÁLIS

Az íjjal történő vadászat során senki sem használhat:
(A) Hosszú íjakat, amelyek húzófeszültsége huszonnyolc hüvelykes húzásnál kevesebb, mint negyven font;(B) Recurved íjakat, amelyek húzófeszültsége kevesebb, mint harmincöt font; vagy (C) Compound íjakat, amelyek húzófeszültsége kevesebb, mint harminc font.

IDAHO – LEGÁLIS

Minden olyan íj, amelynek csúcshúzási súlya 40 fontnál kisebb 28 hüvelykes húzásig vagy 28 hüvelykes húzásnál, vagy minden olyan nyílpuska, amelynek csúcshúzási súlya 150 fontnál kisebb. Bármilyen összetett íjjal, amely több mint 85 százalékos eresztésen van beállítva. 300 grammnál kisebb össztömegű nyílvesszővel vagy nyílvesszővel és széleshegyű íjjal. – Olyan nyílvesszővel, amely a nyílhegytől a horogig bezárólag 24 hüvelyknél rövidebb.

ILLINOIS – LEGÁLIS

Függőleges íjak, kizárólag hosszúíjak, recurve íjak vagy összetett íjak, amelyek minimális húzóereje 40 font a 28 hüvelykes húzás valamelyik pontján. A minimális nyílhossz 20 hüvelyk. Bármilyen mechanikus eszköz, amely képes a függőleges íj húzott vagy részben húzott helyzetét fenntartani anélkül, hogy a vadász teljes húrfeszítést alkalmazna, illegális.

INDIANA – LEGÁLIS

A legális felszerelések közé tartoznak a hosszú íjak, összetett íjak vagy recurve íjak és nyilak. Az íjnak legalább 35 font húzóerővel kell rendelkeznie. Az íj merevítőjének semmilyen része, vagy az íj merevítőjéhez csatlakozó sín, vályú, csatorna, nyíltámasz vagy más eszköz nem vezetheti a nyilat az íj merevítőjének magasságán túl hátrafelé. A közös túlhúzás továbbra is megengedett mindaddig, amíg nem nyúlik túl a húron, amikor az íj lazítva van.

IOWA – LEGÁLIS

A hosszúíjak, recurve íjak és összetett íjak, amelyek széleshegyű nyilakat lőnek, engedélyezettek. A nyílvesszőhöz vagy a széleshegyű nyílvesszőhöz nem lehet robbanó vagy vegyi eszközöket csatlakoztatni. Az íjaknak nincs minimális húzósúlya vagy minimális átmérője a nyílhegyeknek. A nyilaknak legalább 18 hüvelyk hosszúnak kell lenniük. Az összetett íjakon engedélyezett a húzózár.

KANSAS – LEGÁLIS

Nincs minimális íjsúly, húzáshossz vagy íjhossz.

KENTUCKY – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

LOUISIANA – LEGÁLIS

Az íjászszezonban megengedett felszerelés a következő:
 • Tradicionális íj, összetett íj és számszeríj, vagy bármilyen íj, amelyet mechanikus eszközökkel húznak, tartanak vagy engednek ki.

SZarvas – LEGÁLIS

Az íjászatra vonatkozó rendelkezések értelmében szarvas csak kézi íjjal, legalább 35 font vonósúllyal és széleshegyű nyíllal ejthető. A nyílhegyeknek legalább 7/8 hüvelyk szélesnek kell lenniük.

MARYLAND – LEGÁLIS

Szarvas és medve vadászatához a függőleges íjnak legalább 30 font teljes húzóerejűnek kell lennie.

MASSACHUSETTS – LEGÁLIS

A nyilaknak jól élezett acél széleshegyű, legalább 7/8 hüvelyk széles pengéknek kell lenniük. A táguló széleshegyek és a mechanikus kioldók legálisak. A szarvasvadászatra használt minden íjnak (recurve, hosszú és összetett íj) – az engedélyezett nyílpuskák kivételével – legalább 40 font húzótömegűnek kell lennie 28 hüvelyk vagy csúcshúzásnál.

MICHIGAN – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

MINNESOTA – LEGÁLIS

Az íjak húzóereje nem lehet kevesebb, mint 30 font teljes kihúzásnál vagy azelőtt.

MISSISSIPPI – LEGÁLIS

Longbows, recurve, compound íjak és számszeríjak. Nincs minimális vagy maximális húzósúly. Nincs minimális nyílhossz. Fix vagy mechanikus nyílhegyek használhatók.

MISSOURI – LEGÁLIS

Longbows, összetett íjak és recurve íjak bármilyen húzósúllyal.

MONTANA – LEGÁLIS: T24 NEM LEGÁLIS: T18, T20

Az íj akkor tekinthető legálisnak, ha teljes hossza legalább 28 hüvelyk. A 28 hüvelyknél rövidebb íjakat Montanában tilos használni. Egy másik példában a nyílvesszőt olyan lövedékként határozzák meg, amelynek teljes hossza legalább 20 hüvelyk. A nyílvessző tömege nem lehet kevesebb, mint 300 gramm, ha a nyílvesszőhöz széles hegy van csatlakoztatva. A nyílpuskák nem engedélyezett fegyverek a kizárólag íjászfelszerelésre vonatkozó szezonban.

NEBRASKA – LEGÁLIS

Long bow, compound bow, recurve bow, vállról indítható, nem elektronikus nyílpuska (legalább 125 font vonósúllyal), kézzel dobott lándzsa.

NEVADA – LEGÁLIS

A nagyvadas emlősök vadászatához használt hosszú íjnak a használó kezében képesnek kell lennie egy 400 szemű nyílvessző 150 yardra történő eldobására sík terepen. A nagyvadas emlősök vadászatához használt nyílvesszőknek legalább 24 hüvelyk hosszúnak kell lenniük és: (a) rögzített széleshegyek, amelyek a legszélesebb ponton legalább 7/8 hüvelyk szélesek; vagy b) tágítható, mechanikus széleshegyek, amelyek a legszélesebb ponton legalább 7/8 hüvelyk szélesek, amikor a széleshegy nyitott helyzetben van.

NEW HAMPSHIRE – LEGAL

A nyílvesszőknek fel kell tüntetniük nevüket és címüket a nyilakon. A rögzített pengéjű nyílhegyek nem lehetnek ⅞ hüvelyknél kisebbek és legfeljebb 1½ hüvelyk szélesek. A visszahúzható pengéjű nyílhegyek engedélyezettek (nyitott állapotban nem lehetnek ⅞ hüvelyknél szélesebbek). A minimális húzósúly szarvas esetében 40 font.

NEW JERSEY – LEGÁLIS

35 font húzás az íjász húzási hosszánál (hosszú és recurve íjak) vagy a csúcssúlynál (összetett íj) vagy 75 font minimális húzósúly (nyílpuska)

NEW MEXICO – LEGÁLIS

Ezek közé tartoznak az összetett, recurve és hosszú íjak. Az íjak céltávcsövei nem nagyíthatják a célt vagy nem vetíthetnek fényt. A nyílvesszőknek acél vágóéllel ellátott (rögzített vagy mechanikus) széleshegyűeknek kell lenniük. A nyilakon nem lehet drogot használni. A nyilakat nem lehet robbanóanyaggal meghajtani.

NEW YORK – LEGÁLIS

A 35 font vagy annál kisebb húzósúlyú íj nem legális.

NORTH CAROLINA – LEGÁLIS

Az íjászat a legalább 40 font húzósúlyú hosszú íjakra és recurve íjakra, a legalább 35 font húzósúlyú com pound íjakra és a legalább 100 font húzósúlyú nyílpuskákra korlátozódik. Medve, szarvas vagy vadpulyka elejtésére csak olyan nyílvesszők használhatók, amelyeknek rögzített, legalább 7/8 hüvelykes szélességű nyílhegye vagy nyitott helyzetben legalább 7/8 hüvelykes szélességű, mechanikusan nyíló nyílhegye van. A tompa típusú nyílhegyek kis állatok és madarak elejtésére használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyulakat, mókusokat, fürjeket, fácánokat és fácánokat. Mérgező, kábítószeres, tüskés vagy robbanószeres nyílhegyek nem használhatók vad elejtésére. A nyílvesszőknek a nyílvesszőknél leírtaknak megfelelő széles hegyeket kell használniuk

NORTH DAKOTA – LEGÁLIS

Az íjat kézzel kell húzni, tartani és elengedni. Bármilyen kioldó segédeszköz használható, feltéve, hogy az kézzel működtethető, a lövész támogatja az íj húzósúlyát, és a kioldó nem kapcsolódik az íjnak az íjhúron kívül más részéhez. A szarvas és jávorszarvas vadászatához használt íjaknak legalább (szarvas esetében 35) 50 font húzóerővel kell rendelkezniük, 28 hüvelyk vagy annál kisebb húzóhossz mellett. A nyilaknak legalább 24 hüvelyk hosszúnak kell lenniük, fémből készült, legalább két éles vágóéllel rendelkező, legalább 3/4 hüvelyk vágási átmérőjű (azaz nem képesek átmenni egy 3/4 hüvelyk hosszúságú, cső nélküli, rögzített pengéjű nyílvesszőn (azaz a mechanikus vagy visszahúzható pengével ellátott, nyitott állapotban maradó nyílhegyek illegálisak). Teleszkópos célzókészülékek, távolságmérő eszközök, elemes vagy elektronikusan megvilágított célzókészülékek vagy más, az íjhoz vagy a nyílvesszőhöz rögzített elektronikus eszközök nem engedélyezettek, kivéve a megvilágított nockot és a rögzítő eszközöket, amelyek nem segítik a távolságmérést, a célzást vagy az íj kilövését.

OHIO – LEGÁLIS

A legális vadak elejtésére használhatók a hosszúíjak és a számszeríjak. Azonban a nyílpuska nem használható vándorló vadmadarak vadászatára. A hosszú íjjal vadászók használhatnak kézi mechanikus kioldót vagy működő biztosítóval ellátott mechanikus eszközt. A számszeríjakat eszközzel lehet felhúzni, de működőképes biztosítékkal és 25 hüvelyknél hosszabb szárral kell rendelkezniük.

OKLAHOMA – LEGÁLIS

Minden olyan összetett íj, amelynek húzóereje legalább 30 font; minden recurve íj, hosszúíj vagy öníj, amelynek húzóereje legalább 40 font. A kézi kioldók legálisak. Olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az íjat mechanikusan teljes vagy részleges húzásnál tartsák, engedélyezettek.

OREGON – LEGÁLIS

40 font vagy nagyobb húzósúly mindenre, kivéve a jávorszarvasra. A jávorszarvas esetében 50 font vagy annál nagyobb a húzósúly.

PENNSYLVANIA – LEGÁLIS

Hosszú, recurve vagy összetett íjak legalább 35 font csúcshúzósúllyal, és nyílpuskák legalább 125 font, de legfeljebb 200 font húzósúllyal. Az íjászoknak legalább 7/8 hüvelykes külső átmérőjű, legalább két vágóéllel ellátott nyílvesszőket kell használniuk, amelyeknek a vágófelület teljes hosszában ugyanabban a síkban kell lenniük.

RHODE ISLAND – LEGÁLIS

A hosszú íj, a recurve íj és az összetett íj esetében az íjászoknak legalább negyven (40) fontra kell beállítaniuk a rögzített pengéjű széleshegyű íjat használóknak, és legalább ötven (50) fontra a mechanikus széleshegyű íjat használóknak. Csak legalább két (2) fém vágóéllel rendelkező, széleshegyű nyílvesszővel ellátott nyílvesszők engedélyezettek. Minden nyílhegynek a legszélesebb ponton legalább 7/8 hüvelyk hosszúnak kell lennie, beleértve a mechanikus nyílhegyeket is, “nyitott” helyzetben mérve. Az engedéllyel rendelkező szarvasvadászok egy tompa vagy judo hegyű nyílvesszőt vihetnek magukkal az apróvad vadászidény nyílt szakaszának vadászatához az íjász szarvasvadászidény alatt.

DÉL-KAROLINA – LEGÁLIS

Az íjászat hosszú íjat, recurve íjat, összetett íjat vagy számszeríjat jelent (50-11-565). Nincsenek korlátozások a húzósúlyra/hosszúságra, a nyíl súlyára/hosszúságára vagy a széles fej súlyára, szélességére vagy stílusára vonatkozóan.

DÉL-DAKOTA – LEGÁLIS: T24 NEM LEGÁLIS: T18, T20

Az íjjal és nyíllal vadászó személy nem használhatja vagy birtokolhatja a következők egyikét sem: – Robbanó-, méreg-, hidraulikus vagy pneumatikus hegyeket; – Keresztíjakat és húzózáras eszközöket, amelyek az íjat részleges vagy teljes húzásban tartják, kivéve a 41:09:12 fejezetben foglaltak szerint; – Nyílt támasztékokat, amelyek több mint három hüvelyk folyamatos érintkezést biztosítanak a nyíllal; – Az íjra szerelt elektronikus eszközöket, amelyek segítik a vad elejtését. Azonban fényképezőgépek, videokamerák, kizárólag fényképezési célokra használt mobiltelefonok, világító céltáblák és megvilágított nyílvesszők használhatók; – elektronikus nyílvessző vagy elektronikus húrkioldó; – több mint 80 százalékos kiengedéssel rendelkező összetett íjak; – a felső kerék vagy bütyök tetejétől az alsó kerék vagy bütyök aljáig mérve 28 hüvelyknél rövidebb összetett íjakat; – nagyvad vadászatakor 275 grammnál kisebb súlyú nyílvesszőt, beleértve a hozzáerősített nyílhegyet is; – 26 hüvelyknél rövidebb nyílvesszőt, ha a nyílvessző bevágásától a szár végéig mérik, nem számítva a tompa vagy a nyílhegyet; – Nyílhegy nélküli nyílvessző (rögzített vagy mechanikus), amely legalább két fém vágóéllel rendelkezik nagyvad vadászatakor, kivéve a tompa hegyű nyílvesszőt, amely pulyka vadászatakor birtokolható és használható, valamint a tompa hegyű és a tompa hegyű nyílvessző egyaránt birtokolható és használható apróvad vadászatakor vagy bármikor, ha gyakorló nyílvesszőként birtokolják és használják; vagy – olyan íj, amelynek húzóereje kevesebb, mint 50 font, amikor szarvasra vadászik mechanikus szélesheggyel, vagy olyan íj, amelynek húzóereje kevesebb, mint 40 font, amikor bármely más nagyvadra vadászik mechanikus szélesheggyel; – olyan íj, amelynek húzóereje kevesebb, mint 40 font, amikor szarvasra vadászik fix pengés szélesheggyel, vagy olyan íj, amelynek húzóereje kevesebb, mint 30 font, amikor bármely más nagyvadra vadászik fix pengés szélesheggyel.

TENNESSEE – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

TEXAS – LEGÁLIS

Nincs minimális húzási követelmény a hosszú íjak, az összetett íjak és a recurved íjak esetében.

UTAH – LEGÁLIS

A minimális íjhúzás 40 font a húzásnál vagy a csúcsnál, attól függően, melyik következik be előbb.

VERMONT – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

VIRGINIA – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

WASHINGTON – LEGÁLIS

Törvénytelen bárki számára nagyvadakra vadászni olyan íjjal, amely nem produkál legalább 40 font húzóerőt huszonnyolc hüvelyk vagy annál kisebb húzási hossznál mérve. Tilos nagyvadakra vadászni olyan nyílvesszővel, amelynek hossza kevesebb, mint 20 hüvelyk, vagy amelynek súlya kevesebb, mint 6 szem/kilogramm húzósúly, a nyílvessző súlya pedig legalább 300 szem.

WEST VIRGINIA – LEGÁLIS

Nincs méretkorlátozás.

WISCONSIN – LEGÁLIS

A nyílpuska és az íj és nyílvessző bármely személy által használható, aki vadászatra jogosító engedély birtokában vadászik bármely lőfegyveres (azaz, lőfegyveres vagy torkolattöltős) szarvasszezonban. Megjegyzés: íjászatra jogosító engedély alapján történő vadászat esetén csak íj és nyíl használata engedélyezett. Nyílpuska-engedély alapján történő vadászat esetén csak nyílpuskával lehet vadászni. Szarvasvadászathoz az íjaknak legalább 30 font vonósúllyal kell rendelkezniük, és a fém nyílhegyeknek legalább 7/8 hüvelyk szélesnek és élesnek kell lenniük. Kőből készült nyílhegyek használhatók. A nyílpuskáknak legalább 100 font vonóerővel, működő biztosítékkal és legalább 14 hüvelykes nyílvesszőkkel vagy a fent leírtaknak megfelelő széleshegyű nyílvesszőkkel kell rendelkezniük. Azok az íjak, amelyek olyan húzózárral vannak felszerelve, amely a vadász segítsége nélkül is képes az íjat teljes húzásnál tartani, számszeríjnak minősülnek. Ezek mentesülnek a 100 fontos követelmény alól, de meg kell felelniük a 30 fontos minimális húzósúlynak.

VADÁSZAT – LEGÁLIS

Az antilop, nagyszarvú juh, fekete medve, szarvas, kecske, hegyi oroszlán vagy szürke farkas elejtéséhez, amennyiben trófeás vadként van kijelölve, a vadásznak legalább negyven (40) font vonósúlyú hosszú íjat, recurve íjat vagy összetett íjat és olyan nyílvesszőt kell használnia, amely olyan széleshegyű vagy táguló hegyű nyíllal van ellátva, amely a becsapódás után legalább egy (1) hüvelyk vágási szélességű. Szarvas, grizzly medve vagy jávorszarvas elejtéséhez a vadásznak legalább ötven (50) font vonósúlyú hosszú íjat, recurve íjat vagy összetett íjat és olyan nyílvesszőt kell használnia, amely olyan széleshegyű vagy táguló hegyű nyíllal van felszerelve, amelyet úgy terveztek, hogy a becsapódás után legalább egy (1) hüvelyk vágási szélességű legyen.

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.