Beijing duwt Taiwanezen hard en snel in de richting van onafhankelijkheid

Op 20 mei zal Tsai Ing-wen, Pekings publieke vijand nr. 1, worden ingehuldigd voor een tweede en laatste termijn van vier jaar als president van Taiwan. Tsai werd in januari herkozen met 57 procent van de stemmen en versloeg daarmee haar rivaal die Peking een warm hart toedraagt. Haar Democratic Progressive Party, die van mening is dat de “Republiek China (Taiwan)” al een “onafhankelijk land” is en geen deel van China, behield ook haar wetgevende meerderheid. De groeiende strijdlust van Peking, de steeds sterkere greep op Hongkong en de sterkere betrekkingen van Taipei met Washington hebben de grote overwinning van Tsai in de hand gewerkt. Maar de belangrijkste drijfveer achter haar succes is een diepgaandere verschuiving in de Taiwanese identiteit. In februari identificeerde 83 procent van de inwoners van Taiwan zich als Taiwanees en niet als Chinees, vergeleken met 56,9 procent in juni vorig jaar. Maar deze ontluikende nationale identiteit blijft een anathema voor Peking, dat volhoudt dat de inwoners van het eiland Chinezen zijn – wat ze ook mogen denken.

Decennialang ging het geschil over de vraag welke kant werkelijk “China” vertegenwoordigde. Na het verliezen van de Chinese burgeroorlog in 1949, vluchtte de Amerikaanse bondgenoot Chiang Kai-shek naar Taiwan, met zich meebrengend de regering van de Chinese Republiek en haar schatkist. Tientallen jaren lang beweerden beide partijen – het autoritaire regime van de Kuomintang (KMT) in Taipei enerzijds en de revolutionaire communisten van Mao Zedong in Peking anderzijds – China te vertegenwoordigen en voerden zij een kostbare strijd om internationale erkenning in de hele derde wereld, die in dollars werd uitgedrukt. Veel arme landen profiteerden daarvan en veranderden verschillende keren van erkenning, waarbij elke verandering steeds meer giften eiste van Taipei of Peking.

Tijdens de Olympische Spelen van 1960 dwong China het Olympisch Comité met succes het land als “Formosa” toe te laten, en op aandringen van Peking droegen de atletenuniformen van het land tijdens de Spelen van 1964 en 1968 de naam “Taiwan”, in plaats van “De Republiek China”. Maar de tijden zijn veranderd. De Taiwanese bevolking, die generaties lang van het vasteland verwijderd is geweest en steeds meer gewend is geraakt aan haar democratische rechten, begint zichzelf nu als een aparte natie te zien. Beijing, ondertussen, is nog meer taaleisen gaan stellen, op barokke en willekeurige manieren die hun denkbeeldige eigendom van het Taiwanese volk benadrukken. In november 2018 vond Peking een mislukt stembusinitiatief om de huidige Olympische naam van het eiland te veranderen van “Chinese Taipei” in “Taiwan” zo provocerend dat het dreigde Taiwanese atleten te dwingen zich terug te trekken uit internationale wedstrijden.

De macht van Peking is in gelijke tred gegroeid met zijn vermogen om de wereld te kopen en te dwingen te doen alsof de onafhankelijke regering van Taiwan niet bestaat. Tijdens Tsai’s eerste termijn heeft het zeven landen ertoe aangezet de banden met Taipei te verbreken, waardoor Taiwan nog slechts 15 formele diplomatieke partners heeft. En te midden van de COVID-19-crisis heeft Peking alles gedaan wat in zijn macht lag om te voorkomen dat Taiwan zinvolle betrekkingen aanknoopt met de Wereldgezondheidsorganisatie en als waarnemer deelneemt aan de Wereldgezondheidsvergadering, het besluitvormingsorgaan van de organisatie.

Deze hardere tactieken, die ondanks de wereldwijde pandemie onverminderd zijn doorgegaan, hebben de politieke grond onder de voeten van de KMT – de Chinese Communistische Partij, de voormalige politieke collaborateur van de KMT – uitgehold en haar tot een van de vele politieke partijen op het eiland gemaakt. Beijing heeft Tsai bijvoorbeeld bekritiseerd omdat zij (in tegenstelling tot haar KMT-voorganger) de zogenaamde Consensus van 1992 niet heeft aanvaard – een informele overeenkomst tussen de KMT en de Chinese Communistische Partij dat er één China is, maar dat elke partij zijn eigen definitie kan hebben van wat dat zou kunnen betekenen.

Toen, in zijn nieuwjaarstoespraak van 2019, heeft de Chinese president Xi Jinping de Consensus van 1992 geherdefinieerd als een afspraak dat “de twee zijden van de Straat van Taiwan behoren tot één China, waarbij gezamenlijk wordt gestreefd naar de vereniging van beide zijden van de Straat van Taiwan.” Zelfs de China-vriendelijke KMT kan deze verandering niet accepteren en zag zich genoodzaakt te overwegen haar steun voor het concept te laten varen. De woede en angst onder het Taiwanese electoraat, aangewakkerd door wat velen zien als de onderdrukking van de politieke rechten van Hongkongers, maakten de verandering tot een vereiste voor het politieke overleven van de KMT.

Maar Peking zou de waarschijnlijke gevolgen van het verder isoleren van Taiwan en het intimideren van zijn 24 miljoen inwoners kunnen heroverwegen. Deze aanpak heeft al miljoenen Taiwanezen ervan overtuigd dat formele onafhankelijkheid de enige redelijke volgende stap voor hun eiland is.

Desondanks is Tsai geen oproerkraaier. Ze heeft weloverwogen beleidsstandpunten gekozen en is voorzichtig geweest om de toenemende steun van Taiwan binnen de regering-Trump niet te overschatten. Ook heeft ze het idee van de Republiek China niet afgewezen ten gunste van een geheel eigen Taiwanese identiteit, ondanks het feit dat steeds meer Taiwanezen het idee van de Republiek China zelf als een buitenlandse constructie beschouwen die hen door China is opgedrongen.

De slimme zet van Peking zou zijn om Tsai en haar tweemaal gekozen regering van de Democratic Progressive Party te benaderen om hun legitieme zorgen te sussen en te werken aan een modus vivendi tussen de twee partijen. Tot nu toe is Peking echter meer geïnteresseerd in het aanhalen van de knoop dan in het ontknopen ervan. Een van de redenen daarvoor is dat na tientallen jaren hun kinderen te hebben voorgehouden dat “hereniging” onvermijdelijk is en “separatisme” slecht, de druk van een nieuwe generatie oorlogszuchtige en nationalistische netizens op China’s huidige leiders nu toeneemt om hun opschepperij waar te maken en Taiwan in te nemen, zo nodig met geweld. De starheid van China’s retoriek ten aanzien van Taiwan, zijn voornaamste kernbelang, heeft Peking bijna verplicht tot een agressief beleid dat zijn eigen verklaarde beleidsdoelstellingen blijft ondermijnen.

Toch, terwijl China’s leiders zich inspannen om hun greep te verstevigen en de Taiwanese regering te vernietigen, identificeren steeds meer inwoners van het eiland zichzelf als Taiwanees, waardoor het waarschijnlijker wordt dat op een dag een “Republiek Taiwan” de plaats zal innemen van de Republiek China. Xi en zijn kameraden kunnen helpen om die dag te voorkomen door een flexibelere benadering van Taiwan aan te nemen, waarbij de bevolking de ruimte en het respect krijgt die zij verdient, en een manier wordt gevonden om met de wettig verkozen regering rond de tafel te gaan zitten en kwesties van wederzijds belang te bespreken. Zolang zij dat niet doen, zal de belofte van een vreedzame eenwording met Taiwan hun door de vingers blijven glippen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.