Betekenis van “zonden tegen zijn lichaam” in 1 Korintiërs 6:18

Ik denk dat Matthew Henry’s Commentary je vraag het beste beantwoordt:

Het is niet zozeer een misbruik van het lichaam als van iets anders, zoals van wijn door de dronkaard, voedsel door de veelvraat, etc. Noch geeft het de macht van het lichaam aan een ander. Evenmin is het zozeer een neiging tot smaad van het lichaam en maakt het verachtelijk. Deze zonde wordt op een bijzondere wijze aangeduid als onreinheid, verontreiniging, omdat geen zonde zoveel uiterlijke onreinheid in zich heeft, vooral bij een christen. Hij zondigt tegen zijn eigen lichaam; hij verontreinigt het, hij onteert het, door het één te maken met het lichaam van dat verachtelijke schepsel waarmee hij zondigt.

Ook de New Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible gaat verder in detail in op de context in Korinthe voor Paulus’ schrijven:

Op basis van OT onderwijs (e.b.v. Gen. 2:24, geciteerd in vs. 16), herbevestigd door Jezus (Marcus 10:2-12), gelooft hij dat seksuele gemeenschap geen onbeduidende, geïsoleerde handeling is, maar een die man en vrouw verenigt in een intieme, volledige en duurzame band. Daarom walgt hij van de gedachte dat een lid van het lichaam van Christus ooit verenigd zou worden met het lichaam van een prostituee. In Korinthe waren de meeste prostituees slavinnen die verbonden waren aan de dienst van een heidense tempel. Er werd algemeen gedacht dat iedere man die seksuele omgang had met deze heilige prostituees in gemeenschap trad met de god die zij dienden (vgl. 10:18-22)

Tot slot vind ik dat Spreuken 6:32-33 het heel bondig samenvat:

Hij die overspel pleegt, mist verstand; hij die het doet, vernietigt zichzelf. Hij zal wonden en schande krijgen, en zijn schande zal niet worden afgewist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.