Cochrane

Twee geïdentificeerde studies wezen in totaal 122 deelnemers met neurologische aandoeningen willekeurig toe, waarbij PM’s werden vergeleken met geen PM’s. Gegevens van 121 deelnemers waren beschikbaar voor analyse. Beide studies hadden een laag risico op bias. In één onderzoek binnen de groep, waaraan 20 deelnemers (40 ledematen) deelnamen, werd de mobiliteit van het enkelgewricht gemeten en werd een gemiddeld verschil tussen de groepen gemeld van vier graden (95% betrouwbaarheidsinterval (CI), twee tot zes graden) ten gunste van de experimentele groep. In beide studies werd spasticiteit gemeten met de Modified Ashworth Scale, maar de resultaten werden niet gepoold vanwege klinische heterogeniteit. Geen van beide studies meldde een klinisch of statistisch relevante vermindering van spasticiteit met PM’s. In één onderzoek was het gemiddelde verschil op een getelde 48-punts Modified Ashworth Scale voor de bovenste ledematen één van 48 punten (95% CI min twee tot vier punten), en in het andere onderzoek was het mediane verschil op een zes-punts Modified Ashworth Scale voor de enkel plantair flexor spieren nul punten (95% CI min één tot nul punten). In beide studies duidde een negatief verschil tussen de groepen op een vermindering van de spasticiteit in de experimentele groep vergeleken met de controlegroep. Eén studie met in totaal 102 deelnemers onderzocht de kortetermijneffecten op pijn. Het gemiddelde verschil op een nul tot 24-punts pijnschaal was -0,4 punten in het voordeel van de controlegroep (95% CI -1,4 tot 0,6 punten). Het GRADE-niveau van bewijs over de effecten van PM’s op gewrichtsmobiliteit, spasticiteit en pijn is zeer laag. Geen van beide studies onderzocht de kwaliteit van leven, activiteitsbeperkingen of participatiebeperkingen of rapporteerde bijwerkingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.