Custody Orders afdwingen in Wisconsin

U zult bewijs nodig hebben – documenteer alles!

Als u in een situatie verkeert waarin er sprake is van herhaalde schendingen van uw voogdijovereenkomst, zal een goede documentatie van de schendingen een lange weg gaan in het helpen van uw zaak.

Hoe meer details u kunt verstrekken, hoe gemakkelijker het zal zijn voor uw advocaat om een zaak te maken. Vermeld data, beschrijving van de omstandigheden, en alle aanvullende feiten met betrekking tot de overtreding. Als u papierwerk hebt dat uw beweringen ondersteunt, zoals een politierapport, maak dan kopieën en geef ze aan uw advocaat.

Verzoek om een Guardian ad Litem

Een Guardian Ad Litem, afgekort GAL, is een speciale advocaat die een persoon in de rechtbank vertegenwoordigt die niet in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. Vaak wordt een GAL gebruikt om minderjarigen te vertegenwoordigen, maar een GAL kan ook kinderen of geestelijk gehandicapte of onbekwame personen vertegenwoordigen. De GAL heeft geen wettelijke rechten over het kind en dient niet als een wettelijke voogd.

De meest voorkomende zaken waarvoor een door de rechtbank bevolen GAL nodig kan zijn, zijn voogdijzaken, verwaarlozing van kinderen en rechtszaken over kindermishandeling. Hun enige verantwoordelijkheid is om te pleiten in het beste belang van het individu dat zij vertegenwoordigen.

Typisch wanneer ouders geen overeenstemming kunnen vinden over de voogdij en plaatsing van een kind, zal een GAL voor het kind worden aangesteld vanuit de provincie. De GAL zal op een onpartijdige manier handelen om een primaire voogdij aanbeveling aan de rechter te geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.