Een Werkdefinitie van Dyslexie

Het lezen van technische definities kan genoeg zijn om je hoofd op hol te brengen – vooral als je nu op zoek bent naar antwoorden, niet nadat je je woordenboek hebt opgezocht en de baby hebt neergelegd voor een dutje! Dus om de termen te verduidelijken en uw geestelijke gezondheid te redden, laten we elk deel van de definitie samen bekijken.

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die neurologisch van oorsprong is.

kindsilhouet met hersenen

In gewone termen is een specifieke leerstoornis (vaak afgekort als SLD) een ernstig leerprobleem dat wordt veroorzaakt door een stoornis in cognitieve (hersen)processen. Zoals u waarschijnlijk al vermoedde, is dyslexie een neurologische aandoening. Het is niet het resultaat van inadequate instructie, milieu- of economische achterstand, luiheid van de student, of andere handicaps.

In feite hebben onderzoekers hersenscans uitgevoerd op honderden vrijwilligers en, als gevolg daarvan, de specifieke delen van de hersenen geïdentificeerd die betrokken zijn bij dyslexie. De scans tonen aan dat zeer specifieke delen van de hersenen van een dyslecticus gewoon niet goed functioneren. Sally Shaywitz, M.D. heeft uitgebreid geschreven over de neurologische basis van dyslexie, dus als u geïnteresseerd bent in meer informatie over het onderwerp, zou u een exemplaar van haar boek Overcoming Dyslexia kunnen aanschaffen.

Dyslexie wordt gekenmerkt door moeilijkheden met accurate en/of vloeiende woordherkenning en door slechte spelling- en decodeervaardigheden.

Zonder context aanwijzingen om hen te helpen, hebben dyslectici het moeilijk met het lezen van woorden op zichzelf. Wanneer zij geconfronteerd worden met zinnen en alinea’s, is hun lezen over het algemeen erg hakkerig, in plaats van vloeiend. Ze kunnen vertrouwen op foutieve decodeertechnieken (lezen), zoals woordvorm of begin- en eindletters. En spelling is voor dyslectici nog moeilijker dan lezen. Deze moeilijkheden zijn meestal het gevolg van een tekort in de fonologische component van taal die vaak onverwacht is in relatie tot andere cognitieve vaardigheden en het aanbieden van effectieve klassikale instructie. Met andere woorden, mensen die dyslexie hebben zijn op andere manieren perfect intelligent. Dat wist u al. Uw kinderen kunnen misschien de meest complexe LEGO® wereld bouwen, of alles herhalen wat er gebeurde in de film die ze gisteren zagen, of een beeld van de zonsopgang schilderen dat zo realistisch is dat het je doet huilen.

Intelligentie is niet het probleem. Lezen en schrijven wel.

Leermethoden die werken voor de vrienden en neven van dyslectische leerlingen, werken niet voor hen. Als je dyslectische leerlingen in dezelfde klas zet als hun medeleerlingen, zullen hun medeleerlingen vloeiend leren lezen en spellen, maar de dyslectische leerlingen niet. Het is dus niet zo dat ze geen kans hebben gehad om te lezen en spellen – ze kunnen het gewoon niet leren door middel van typische klassikale instructietechnieken.

Secundaire gevolgen kunnen zijn problemen met begrijpend lezen en verminderde leeservaring die de groei van woordenschat en achtergrondkennis kan belemmeren.

Dit deel van de definitie is een no-brainer. Aangezien de dyslectische persoon niet gemakkelijk kan lezen, heeft hij het moeilijk met begrijpend lezen en leest hij lang niet zo veel als de gemiddelde persoon. Gebrek aan lezen kan resulteren in een gebrek aan woordenschat en andere kennis die vaak door lezen wordt opgedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.