Ftalaten in cosmetica

De FDA en de veiligheid van ftalaten

Op dit punt, kan men zich afvragen: “Zijn deze organische verbindingen veilig”? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eens kijken naar het standpunt van de US Food and Drug Administration (FDA) over ftalaten. Momenteel heeft de FDA ervoor gekozen geen regulerende maatregelen te nemen tegen het gebruik van DBP en DEHP in cosmetica, maar in 2004 verbood de Europese Unie (EU) de productie en verkoop van cosmetica die deze ingrediënten bevatten.

In navolging van het standpunt van de EU, heeft Californië in 2005 zowel DEHP als DBP genoteerd als chemicaliën waarvan bekend is dat ze “toxiciteit voor de voortplanting en de ontwikkeling” veroorzaken. Duidelijk gezegd, Californië besloot dat deze twee chemicaliën schadelijk waren, en zijn, voor de gezondheid van de mens.

Verder ging Californië verder met het eisen van waarschuwingen op het etiket wanneer deze twee stoffen worden gevonden in hogere hoeveelheden dan hun aangegeven waarde. Californië vermeldde DEMP ook als een chemische stof “waarvan de staat weet” dat deze kanker veroorzaakt.

De FDA neemt echter een ander standpunt in. Door middel van hun eigen persoonlijke studies heeft de FDA geconcludeerd dat DEP een lange en veilige gebruiksgeschiedenis heeft, en dat de consumenten die regelmatig aan de stof zijn blootgesteld, geen nadelige gevolgen hebben ondervonden.

Kortom, de FDA heeft geconcludeerd dat DEP geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en daarom veilig is voor gebruik in geurstoffen en cosmetica. Bovendien heeft ook het US Alcohol Tax & Trade Bureau geconcludeerd dat het gebruik van DEP als alcohol denaturant volkomen veilig is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.