Middens

In het verleden gooiden mensen hun afval op bepaalde plaatsen, net zoals wij dat nu doen. Deze plaatsen worden schillen genoemd en zijn de archeologische schatkamers van hoe de mensen vroeger leefden.

Middens kunnen voedselresten bevatten zoals schelpen van schelpdieren, dierenbotten, as van branden, gebroken gereedschap en huishoudelijke voorwerpen. Het afval dat mensen lang geleden hebben achtergelaten, geeft ons inzicht in wat mensen aten en hoe ze leefden. In Nieuw-Zeeland is een afvalput de meest voorkomende archeologische vindplaats.

Hoe ziet een afvalput eruit?

De meeste afvalputten in Nieuw-Zeeland liggen langs de kust en bevatten grote hoeveelheden schelpen in lagen met botten en as. Ze kunnen ook steenscherven bevatten van het maken van gereedschappen en vishaken van been. Middens zien er meestal uit als een lage heuvel en worden vaak gevonden als erosie van zandduinen, rivieroevers of wegafsnijdingen. De aanwezigheid van houtskool, verbrande steen of zwartgeblakerde aarde vertelt ons dat het om een menselijke oorsprong gaat en niet om een natuurlijke opeenhoping van schelpen.

Middens in Nieuw-Zeeland van vroege Europese nederzettingen zijn vergelijkbaar met oude Māori middens, maar bevatten vaak beenderen van gedomesticeerde dieren zoals schapen, runderen en varkens. Ze kunnen ook stukken glas of serviesgoed bevatten.

Hoe weten we hoe oud het afval is?

Als archeologen houtskool, botten of schelpen kunnen vinden, kunnen ze met behulp van koolstofdateringstechnieken de leeftijd van het materiaal in het afvalberg schatten. Radiokoolstofdatering is alleen mogelijk op materiaal dat ooit levend is geweest, dus het is niet mogelijk om stenen werktuigen of scherven te dateren.

Het verhaal dat afvalhopen kunnen vertellen

Studie van de inhoud van afvalhopen kan laten zien waar mensen hun voedsel vandaan haalden, uit welke verhoudingen van verschillende voedingsmiddelen hun dieet bestond en hoe dit in verschillende seizoenen of over langere perioden kan zijn veranderd. Uit de studie van afvalputten in Zuid-Nieuw-Zeeland is bijvoorbeeld gebleken dat de vroege Māori hun jacht eerst concentreerden op moa’s en zeehonden, die rijk waren aan eiwitten en vetten, maar later, toen deze bronnen schaars werden, gingen zij over op vis en schaaldieren, aangevuld met schaapvogels en weka om hun dieet op peil te houden

Door de studie van afvalputten weten we over uitgestorven vogelsoorten, zoals de moa, de havikarend en zwanen. Studies hebben ook aangetoond dat sommige soorten ooit overvloedig voorkwamen in gebieden waar ze nu zeldzaam zijn. Zo hadden zeeolifanten en pelsrobben 700 jaar geleden nog broedkolonies tot in het noorden van het Coromandel-schiereiland, terwijl deze nu beperkt zijn tot het uiterste zuiden. Zaden, pollen en houtskool kunnen ons ook iets vertellen over de plantenpatronen uit het verleden.

Beschermen van grafheuvels

Een grafheuvel wordt gedefinieerd als een archeologische vindplaats. De Heritage New Zealand Act 2014 definieert een ‘archeologische site’ als een plaats die in verband wordt gebracht met menselijke activiteit van vóór 1900 en waar zich bewijsmateriaal kan bevinden met betrekking tot de geschiedenis van Aotearoa/Nieuw-Zeeland. Het is onwettig om een archeologische site te wijzigen of te beschadigen en tāngata whenua moeten worden geraadpleegd wanneer dergelijke sites van cultureel belang zijn voor Māori.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.