Prostigmin

Generieke naam: neostigminebromide
Doseringsvorm: tablet

Medisch beoordeeld door Drugs.com. Laatst bijgewerkt op 21 april 2020.

 • Bijwerkingen
 • Dosering
 • Professioneel
 • Interacties
 • Zwangerschap
 • Meer

Disclaimer: Dit geneesmiddel is door de FDA niet veilig en effectief bevonden, en deze etikettering is niet goedgekeurd door de FDA. Voor meer informatie over niet-goedgekeurde geneesmiddelen, klik hier.

De merknaam Prostigmin is in de VS niet meer verkrijgbaar. Als generieke versies van dit product door de FDA zijn goedgekeurd, zijn er mogelijk generieke equivalenten beschikbaar.

Prostigmin Beschrijving

Prostigmin (neostigminebromide), een anticholinesterase-middel, is beschikbaar voor orale toediening in tabletten van 15 mg. Elke tablet bevat ook gelatine, lactose, maïszetmeel, stearinezuur, suiker en talk.

Chemisch gezien is neostigminebromide (m-hydroxy-fenyl)trimethylammoniumbromidedimethylcarbamaat. Het is een wit, kristallijn, bitter poeder, oplosbaar 1:1 in water, met een molecuulgewicht van 303,20 en de volgende structuurformule:

Prostigmine – Klinische farmacologie

Neostigmine remt de hydrolyse van acetylcholine door te concurreren met acetylcholine voor binding aan acetylcholinesterase op plaatsen van cholinerge transmissie. Het versterkt de cholinerge werking door de overdracht van impulsen over neuromusculaire verbindingen te vergemakkelijken. Het heeft ook een direct cholinomimetisch effect op skeletspieren en mogelijk op autonome ganglioncellen en neuronen van het centrale zenuwstelsel. Neostigmine ondergaat hydrolyse door cholinesterase en wordt ook gemetaboliseerd door microsomale enzymen in de lever. De eiwitbinding aan humaan serumalbumine varieert van 15 tot 25 procent.

Neostigminebromide wordt na orale toediening slecht geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. In de regel is 15 mg neostigminebromide oraal gelijk aan 0,5 mg neostigminemethylsulfaat parenteraal, vanwege de slechte absorptie van de tablet uit het darmkanaal. In een onderzoek bij nuchtere myastheniepatiënten werd de mate van absorptie geschat op 1 tot 2 procent van de ingenomen enkelvoudige orale dosis van 30 mg. De piekconcentraties in plasma traden 1 tot 2 uur na inname van het geneesmiddel op, met aanzienlijke individuele variaties. De halfwaardetijd varieerde van 42 tot 60 minuten met een gemiddelde halfwaardetijd van 52 minuten.

Indicaties en gebruik van Prostigmin

Prostigmin is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van myasthenia gravis. Het grootste nut heeft het bij langdurige therapie waarbij geen slikproblemen aanwezig zijn. Bij acture myasthenische crisis waarbij moeilijkheden met ademhalen en slikken aanwezig zijn, dient de parenterale vorm (neostigmine-methylsulfaat) te worden gebruikt. De patiënt kan worden overgezet op de orale vorm zodra deze kan worden verdragen.

Contra-indicaties

Prostigmin is gecontra-indiceerd bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor het geneesmiddel. Vanwege de aanwezigheid van het bromide-ion mag het niet worden gebruikt bij patiënten met een eerdere geschiedenis van reactie op bromiden. Het is gecontra-indiceerd bij patiënten met peritonitis of mechanische obstructie van de darm of urinewegen.

Waarschuwingen

Prostigmin dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met epilepsie, bronchiaal astma, bradycardie, recente coronaire occlusie, vagotonie, hyperthyreoïdie, hartritmestoornissen of peptisch ulcus. In de regel is 15 mg neostigminebromide oraal gelijkwaardig aan 0,5 mg neostigminemethylsulfaat parenteraal, vanwege de slechte absorptie van de tablet uit het darmkanaal. Grote doses dienen te worden vermeden in situaties waarin sprake zou kunnen zijn van een verhoogde absorptiesnelheid vanuit het darmkanaal. Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij gelijktijdige toediening met anticholinerge geneesmiddelen, om vermindering van de intestinale beweeglijkheid te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen:

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen myasthenische crisis en cholinerge crisis veroorzaakt door overdosering van Prostigmin. Beide aandoeningen resulteren in extreme spierzwakte, maar vereisen een radicaal verschillende behandeling. (Zie de rubriek OVERDOSERING.)

Gedragsinteracties:

Zekere antibiotica, met name neomycine, streptomycine en kanamycine, hebben een milde maar duidelijke niet-depolariserende blokkerende werking die neuromusculaire blokkade kan accentueren. Deze antibiotica mogen bij de myastheniepatiënt alleen worden gebruikt wanneer dit absoluut geïndiceerd is, en dan moet de bijkomende dosis anticholinesterase zorgvuldig worden aangepast.

Lokale en sommige algemene anesthetica, antiaritmica en andere geneesmiddelen die interfereren met de neuromusculaire transmissie moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, als ze al worden gebruikt, bij patiënten met myasthenia gravis; de dosis Prostigmin moet mogelijk dienovereenkomstig worden verhoogd.

Carcinogenese, mutagenese, en aantasting van de vruchtbaarheid:

Er zijn geen studies met Prostigmin verricht die een evaluatie van het carcinogene of mutagene potentieel ervan mogelijk zouden maken. Onderzoek naar het effect van Prostigmin op de vruchtbaarheid en voortplanting is niet uitgevoerd.

Zwangerschap:

Teratogene effecten: Zwangerschapscategorie C

Er zijn geen adequate of goed gecontroleerde studies met Prostigmin bij proefdieren of zwangere vrouwen. Het is niet bekend of Prostigmin schade aan de foetus kan toebrengen bij toediening aan een zwangere vrouw of de voortplantingscapaciteit kan beïnvloeden. Prostigmin mag alleen aan een zwangere vrouw worden gegeven indien dit duidelijk nodig is.

Niet-teratogene effecten:

Anticholinesterase geneesmiddelen kunnen baarmoederirritatie veroorzaken en vroegtijdige bevalling opwekken wanneer zij intraveneus worden toegediend aan zwangere vrouwen die bijna uitgerekend zijn.

Moeders die borstvoeding geven:

Het is niet bekend of Prostigmin wordt uitgescheiden in de moedermelk van de mens. Omdat veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege de kans op ernstige bijwerkingen van Prostigmin bij zogende zuigelingen, moet een beslissing worden genomen over het staken van de borstvoeding of over het staken van het geneesmiddel, rekening houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder.

Pediatrisch gebruik:

Veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Bijwerkingen

Bijwerkingen zijn in het algemeen het gevolg van een overdrijving van farmacologische effecten waarvan speekselen en fasciculatie de meest voorkomende zijn. Darmkrampen en diarree kunnen ook voorkomen.

De volgende bijkomende bijwerkingen zijn gemeld na het gebruik van hetzij neostigminebromide of neostigminemethylsulfaat:

Allergische: Allergische reacties en anafylaxie.

Neurologisch: Duizeligheid, convulsies, bewustzijnsverlies, sufheid, hoofdpijn, dysarthrie, miosis en visuele veranderingen.

Cardiovasculair: Hartritmestoornissen (waaronder bradycardie, tachycardie, A-V-blok en nodaal ritme) en aspecifieke EKG-veranderingen zijn gemeld, evenals hartstilstand, syncope en hypotensie. Deze zijn voornamelijk waargenomen na het gebruik van de injecteerbare vorm van Prostigmin.

Respiratoir: Verhoogde orale, faryngeale en brochiale afscheidingen, en dyspneu. Ademhalingsdepressie, ademhalingsstilstand en bronchospasmen zijn gemeld na gebruik van de injecteerbare vorm van Prostigmin.

Dermatologisch: Uitslag en urticaria.

Gastro-intestinaal: Misselijkheid, emesis, flatulentie en verhoogde peristaltiek.

Genitourinair: Urinaire frequentie.

Musculoskeletaal: Spierkrampen en spasmen, artralgie.

Diversen: Diaphorese, blozen en zwakte.

Overdosering

Overdosering van Prostigmin kan cholinerge crisis veroorzaken, die gekenmerkt wordt door toenemende spierzwakte, en door betrokkenheid van de ademhalingsspieren, kan leiden tot de dood. Myasthenische crisis, als gevolg van een toename van de ernst van de ziekte, gaat ook gepaard met extreme spierzwakte en kan op symptomatische basis moeilijk te onderscheiden zijn van cholinerge crisis. Dit onderscheid is echter uiterst belangrijk omdat een verhoging van de dosis Prostigmin of andere geneesmiddelen van deze klasse, in aanwezigheid van een cholinerge crisis of van een refractaire of “ongevoelige” toestand, ernstige gevolgen kan hebben. De twee soorten crises kunnen worden onderscheiden door het gebruik van Tensilon® (edrofoniumchloride) en door klinisch inzicht.

De behandeling van de twee aandoeningen verschilt radicaal. Terwijl de aanwezigheid van myasthenische crisis een intensievere anticholinesterase-therapie vereist, vereist cholinerge crisis de onmiddellijke stopzetting van alle geneesmiddelen van dit type. Het onmiddellijke gebruik van atropine bij cholinerge crisis wordt eveneens aanbevolen.

Atropine kan ook worden gebruikt om gastro-intestinale bijwerkingen of andere muscarine-reacties op te heffen of te minimaliseren; maar dergelijk gebruik kan, door het maskeren van tekenen van overdosering, leiden tot onbedoelde inductie van cholinerge crisis.

De LD50 van neostigmine-methylsulfaat bij muizen is 0,3±0,02 mg/kg intraveneus, 0,54±0.03 mg/kg subcutaan, en 0,395±0,025 mg/kg intramusculair; bij ratten is de LD50 0,315±0,019 mg/kg intraveneus, 0,445±0,032 mg/kg subcutaan, en 0,423±0,032 mg/kg intramusculair.

Prostigmin Dosering en Toediening

Het begin van de werking van Prostigmin bij orale toediening is langzamer dan bij parenterale toediening, maar de werkingsduur is langer en de werkingsintensiteit is uniformer. De dosering voor een optimaal resultaat varieert van 15 mg tot 375 mg per dag. In sommige gevallen kan het nodig zijn deze doseringen te overschrijden, maar de mogelijkheid van cholinerge crisis moet worden erkend. De gemiddelde dosis bedraagt 10 tabletten (150 mg), toegediend over een periode van 24 uur. Het interval tussen de doses is van het grootste belang. Het doseringsschema moet voor elke patiënt worden aangepast en naar behoefte worden gewijzigd. Vaak is dag en nacht therapie nodig. Grotere porties van de totale dagelijkse dosis kunnen worden toegediend op tijdstippen waarop de patiënt meer last heeft van vermoeidheid (middag, maaltijden, enz.). De patiënt moet worden aangemoedigd om dagelijks zijn of haar toestand bij te houden om de arts te helpen bij het bepalen van een optimaal therapeutisch regime.

Hoe wordt Prostigmin geleverd

Gescoorde, witte tabletten met 15 mg neostigminebromide-flessen van 100 (NDC 0187-3100-10). Opdruk op tabletten: (voorzijde) Prostigmin 15; (achterzijde) V.

Valeant Pharmaceuticals North America
One Enterprise
Aliso Viejo, CA 92656 USA
(949) 461-6000

Rev. 02/08

PRINCIPAAL DISPLAY PANEL – 15 mg Etiket

NDC 0187-3100-10

Rx Only

Prostigmin®
(neostigminebromide)

15 mg

100 tabletten

Elke tablet bevat 15 mg neostigminebromide

VALEANT™

Prostigmin
neostigminebromide tablet
Productinformatie
Producttype HUMAN PRESCRIPT DRUG LABEL Item Code (bron) NDC:0187-3100
Toedieningsweg ORAL DEA Schedule
Actief bestanddeel/Actief bestanddeel
naam van het ingrediënt Basis van sterkte Sterkte
neostigmine bromide (neostigmine) neostigmine bromide 15 mg
Inactieve bestanddelen
Ingrediëntnaam Sterkte
gelatine
lactose
zetmeel, maïs
stearinezuur
sucrose
talc
Producteigenschappen
Kleur WIT Score geen score
Vorm ROND Afmeting 9mm
Smaak Afdrukcode Prostigmin15;V
bevat
Verpakking
# Item Code Pakketomschrijving
1 NDC:0187-3100-10 100 TABLET (TABLET) in 1 BRIEF
Marketinginformatie
Marketingcategorie Toepassingsnummer of monografie Citation Marketing start date Marketing end date
UNAPPROVED DRUG OTHER 06/01/2004 04/30/2015

Etiketteerder – Valeant Pharmaceuticals North America LLC (042230623)

Valeant Pharmaceuticals North America LLC

Meer over Prostigmin (neostigmine)

 • Bijwerkingen
 • Tijdens zwangerschap of borstvoeding
 • Doseringsinformatie
 • Gedragsinteracties
 • Gedragsklasse: cholinerge spierstimulerende middelen

Professionele bronnen

 • Voorschrijfinformatie
 • Neostigmine Methylsulfaat Injectie (FDA)

Andere merken Bloxiverz

Gerelateerde behandelingsgidsen

 • Myasthenia Gravis
 • Urinary Retention

Medical Disclaimer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.