Quantum meruit

I. Een voorbeeld dat in de rechtenfaculteiten van de Verenigde Staten wordt gebruikt, is meestal de zaak Steven v Bromley & Son .

  • Facts
    1. Scheepseigenaren kwamen een chartervergoeding overeen voor het vervoer van stalen knuppels
    2. De bevrachters laadden algemene handelswaar, in strijd met de overeenkomst
  • Issue

Konden de scheepseigenaren slechts recht hebben op een nominale schadevergoeding; of kon een contract tegen een hoger tarief worden afgeleid

  • Beslissing

Vordering tot meer dan nominale schadevergoeding toegestaan

  • Redenering

Uit een contract kon worden afgeleid dat de reders recht hadden op het algemene tarief voor de “in strijd met de overeenkomst” geladen lading.

II. Persoon A (eiser in deze hypothetische vraag) vertelt buurman B (gedaagde) dat hij een muur op hun eigendom gaat bouwen die zowel A als B ten goede zal komen; A impliceert dat het voor beiden goedkoper zou zijn als A het werk uitvoert in plaats van een vakman in te huren. B is het ermee eens dat de muur moet worden gebouwd, maar er wordt niet over de prijs onderhandeld. A bouwt de muur en vraagt B dan hem te compenseren voor het voordeel van de muur dat hij B heeft opgeleverd (gewoonlijk de helft van de waarde van de muur). B weigert. A heeft recht op een zekere schadevergoeding op basis van quantum meruit. Er was immers sprake van een impliciete belofte tussen A en B, die aan het verbintenissenrecht is ontleend, omdat A handelde in de veronderstelling dat B voor een deel van zijn diensten zou betalen (zie Estoppel). Het winnen van de zaak, of de schadevergoeding die zou worden overeengekomen bij een schikking buiten rechte, zal worden gericht als een assumpsit op een quantum meruit. Day v. Caton, 119 Mass. 513 (1876).

In Canada is quantum meruit niet gebaseerd op het verbintenissenrecht, maar veeleer afhankelijk van billijke beginselen van ongerechtvaardigde verrijking. De oude regel: estoppel staat toe dat een impliciete belofte als schild tegen een rechtsgeding fungeert, maar nooit als zwaard, wordt in het algemeen gehandhaafd in het Canadese recht. Daarom kan een impliciete belofte geen aanleiding geven tot een vordering. In plaats daarvan is quantum meruit gebaseerd op de noodzaak om te voorkomen dat de buurman zich ongerechtvaardigd verrijkt door de schuttingbouwer toestemming te geven het werk uit te voeren op basis van de veronderstelling dat hij zou worden gecompenseerd.

III. Kwantum meruit kan ook worden toegepast wanneer er sprake is van een geschonden contract.

Een aannemer is gecontracteerd om aan een school te werken. Hij voert wat werk uit, maar neemt vervolgens ontslag (contractbreuk). Hij heeft recht op betaling voor de diensten die hij reeds voor de school heeft verricht op basis van het beginsel van de “quantum meruit” (de school kan evenwel recht hebben op schadevergoeding indien zij kan bewijzen dat de resterende werkzaamheden tegen markttarieven meer zullen kosten dan de resterende werkzaamheden indien zij door de vorige aannemer worden verricht; en in sommige jurisdicties ook op schadevergoeding voor ongemak/verlies van belevingswaarde, met name wanneer wordt gesteld dat de tijd van wezenlijk belang is).

IV. Indien een aannemer buiten zijn schuld een deel van zijn werk door anderen vervangen ziet, vordert hij schadevergoeding voor het (de) bedrag(en) dat (die) de verweerder ten goede is (zijn) gekomen. Derden, bij gebreke van bepalingen die dit verhinderen, zoals nieuwe aannemers die het werk ingewikkelder vinden ten gevolge van gebreken, kunnen, net als bij alle rechtsvorderingen uit billijkheidsoverwegingen, zoals een teruggave op basis van quantum meruit, onverwijld een vordering instellen tegen die aannemer om de leer van de verjaring (billijkheid) te vermijden (zaken hebben laten liggen).

V. Een promotor sluit een langdurig dienstverleningscontract met een theater om voor een paar maanden voor niemand anders shows te helpen boeken en organiseren. Hij neemt gedurende deze maanden gedeeltelijk betaalde boekingen voor voorstellingen aan, maar geeft daarvan niets door zoals overeengekomen, omdat hij redenen heeft om te beweren dat het theater onveilig is en het theater het veilig moet maken. Het theater voert geen reparaties uit. In plaats daarvan zegt het theater het contract op voordat de voorstellingen beginnen. Daarna laat het theater de meeste voorstellingen doorgaan en krijgt het voordeel, maar betaalt het de promotor niet. Sommige shows annuleert het theater zonder reden. Een rechter zou, in navolging van een soortgelijk precedent, oordelen dat de promotor recht heeft op een schadevergoeding op basis van een quantum meruit indien de promotor op evenredige wijze als trustee (bewaarder) heeft gehandeld, door de doorzending van de hoofdsom van de deelbetalingen van de kaartverkoop uit te stellen, wegens voldoende gegronde gebreken aan het gebouw die zijn reputatie hadden kunnen aantasten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.