Social desirability bias and polling errors in the 2016 presidential election☆

Social scientists have observed that socially desirable responding (SDR) often biases unincentivized surveys. Niettemin gebruiken media, campagnes en markten allemaal niet-geïncentiveerde peilingen om voorspellingen te doen over de verkiezingsuitslag. Tijdens de presidentscampagne van 2016 hebben we drie lijstexperimenten uitgevoerd om te testen welk effect SDR heeft op opiniepeilingen over de instemming met presidentskandidaten. We ontlokken de instemming van een proefpersoon met Hillary Clinton of Donald Trump door expliciete vragen te stellen of door een impliciete peiling uit te voeren waarbij proefpersonen hun individuele antwoorden kunnen verbergen. We vinden aanwijzingen dat expliciete peilingen de instemming met Clinton overschatten ten opzichte van die met Trump. Subgroepanalyse op basis van partijidentificatie toont aan dat SDR de expliciete instemming met de kandidaat van de tegenpartij aanzienlijk vermindert, vooral bij Democraten die aanzienlijk minder vaak expliciet instemmen met Trump. We meten de voorkeuren voor economisch beleid en vinden geen aanwijzingen dat ideologische overeenstemming de BTR beïnvloedt. We vinden suggestieve aanwijzingen dat lokale stempatronen SDR voorspellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.