Surrealisme

Bibliotheekgids voor Surrealisme

Surrealisme ontstond aan het eind van de jaren 1910 en het begin van de jaren 1920 als een literaire en culturele beweging uit de activiteiten van het Dadaïsme tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is vooral bekend om zijn visuele kunstwerken en geschriften. Kunstenaars schilderden ongewone, onlogische scènes, soms met fotografische precisie, en creëerden vaak vreemde wezens uit alledaagse voorwerpen. André Breton, de vader van het surrealisme, definieerde de beweging in termen van “psychisch automatisme in zijn zuivere staat door het verbaal uitdrukken, zoals in het geschreven woord, of op enige andere manier, de werkelijke werking van het denken”. Meer specifiek is het surrealisme “gedicteerd door het denken, in afwezigheid van enige controle door de rede en vrijgesteld van enige esthetische of morele zorg”. Het surrealisme experimenteerde met een nieuwe uitdrukkingsmethode, het automatisch schrift of automatisme, waardoor de ongebreidelde verbeelding van het onderbewuste vrijkwam.

Gebaseerd in Parijs, werd de beweging officieel geïntroduceerd met de publicatie van Bretons “Manifest van het surrealisme” uit 1924 en samen met zijn collega-dichters, Louis Aragon, Paul Eluard, en Philippe Soupault, werden zij beïnvloed door de psychologische theorieën van Sigmund Freud en de politieke filosofie van Karl Marx. Hoewel ze zich aanvankelijk niet graag associeerden met beeldende kunstenaars, bewonderden ze Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, en Marcel Duchamp vanwege de analytische en erotische kwaliteiten van hun werk. Verschillende belangrijke kunstenaars, zoals Max Ernst, André Masson, Joan Miró en Man Ray, werkten allemaal met surrealistische technieken en beeldtaal. Tegen 1927 had René Magritte zich gevestigd als een leider van de beweging, bekend om het schilderen van erotisch expliciete objecten naast elkaar in droomachtige settings. Magritte legde de basis voor een nieuwe vorm van illusionistisch surrealisme, ontwikkeld door Salvador Dalí, Paul Delvaux en Yves Tanguy.

Toen Dalí in 1929 van Spanje naar Parijs verhuisde, maakte hij zijn eerste surrealistische schilderijen en breidde hij Magritte’s droombeelden uit met zijn eigen erotisch geïnspireerde, hallucinerende visioenen. In de jaren dertig ontwikkelde Dalí zich tot een centrale figuur, die de aandacht trok met zowel zijn provocerende ideeën als zijn verbluffende, sensationele werken. Hij ontwikkelde veel van de meest kenmerkende beelden die met het surrealisme worden geassocieerd, waaronder zijn dubbele beelden en het unieke, bepalende icoon van de beweging – de smeltende klok. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhuisden de sleutelfiguren van het surrealisme naar New York, maar de beweging hernieuwde zichzelf door de inspanningen van Peggy Guggenheim en Julien Levy met hun galeries. Het surrealisme bloeit nog steeds over de hele wereld en heeft invloed op de beeldende kunst, literatuur, film en muziek, maar ook op de politiek, filosofie en sociale theorie.

Bronnen over surrealisme in de bibliotheek van het Dalí Museum:

Richardson, Michael. The International Encyclopedia of Surrealism, Volumes 1-3. Bloomsbury, 2019.

De drie delen van deze encyclopedie zijn getiteld: Bewegingen, Surrealisten A-L, en Surrealisten M-Z. Dit omvangrijke werk is het eerste allesomvattende en systematische overzicht van het surrealisme over de hele wereld, waarbij de ontwikkeling wordt gevolgd vanaf de wortels tot heden. Deel 1 omvat de invloed van het surrealisme op de beeldende, toegepaste en uitvoerende kunsten, en analyses van zijn voornaamste concepten. De delen 2 en 3 richten zich op de personen, variërend van dichters tot critici, schilders en filmmakers, die hebben bijgedragen aan de beweging.

 • Call Number: NX456.5 .S8 I58 2019 V.1-3

Ades, Dawn. Dada en surrealisme. Thames and Hudson, 1974.

Dit compacte boek biedt een historisch perspectief op zowel het dadaïsme als het surrealisme met een chronologische opeenvolging van beide bewegingen. Ades verkent de bijdragen van de verschillende leidende kunstenaars van beide bewegingen, waaronder Marcel Duchamp, Jean Arp, Max Ernst, André Breton, en Salvador Dalí, onder verscheidene anderen. Het boek bevat 64 pagina’s met illustraties in kleur en vele zwart-wit reproducties en foto’s.

 • Nummer: NX600 .D3 A33 1974

Rosemont, Franklin. André Breton – Wat is surrealisme – Geselecteerde geschriften. Monad, 1978.

Deze compilatie van Bretons geschriften geeft een compact overzicht van zijn opvattingen en perspectieven van het surrealisme zoals die zich in de loop van zijn carrière ontwikkelden. Deze voorbeelden van zijn filosofie dienen als een gids voor groepen en individuen, die de surrealistische zaak hebben verdedigd in tientallen landen. Ongeveer de helft van de selecties is voor het eerst in het Engels gepubliceerd en andere zijn herdrukt uit tijdschriften die niet meer gedrukt worden.

 • Call Number: NX600 .S9 R68 1978b

Finkelstein, Haim N. Surrealism and the Crisis of the Object. UMI, 1979.

Dit werk onderzoekt enkele van de manifestaties van de Crisis van het Object in het surrealistische denken en de surrealistische kunst. De complexiteit van het onderwerp tart elke alomvattende conclusie, waardoor de behoefte ontstaat aan een vervolgstudie om de Crisis van het Object, een nieuw primitivisme, op het moderne bewustzijn te onderzoeken. Dit volume heeft de basis gelegd voor toekomstig onderzoek op dit belangrijke gebied.

 • Roepnummer: NX600 .S9 F56 1979

Foster, Hal. Compulsieve schoonheid. MIT Press, 1993.

Het boek bekijkt het surrealisme van zijn duistere kant als kunst vanuit het perspectief van het unheimliche en herbevestigt de moeizame ontmoeting van het surrealisme met de Freudiaanse psychoanalyse. Verdere analyse herdefinieert de kritische categorieën van het surrealisme – het wonderbaarlijke, krampachtige schoonheid, objectief toeval – in termen van het Freudiaanse unheimliche, of de terugkeer van vertrouwde dingen die vreemd zijn geworden door verdringing. Het lot van het surrealisme vandaag wordt besproken in een korte conclusie.

 • Call Number: N6494 .S8 F66 1993

Kachar, Lewis. Displaying the Marvelous – Marcel Duchamp, Salvador Dalí, and Surrealist Exhibition Installations. MIT Press, 2001.

Dit boek verkent de vroege versie van de installatiekunst door drie uitgebreide surrealistische installaties tussen 1938 en 1942 te analyseren. Zowel de Exposition Internationale du Surrealism (1938) als het “Droom van Venus” paviljoen op de New York
World’s Fair (1939) richtten zich op de fetisjering van het vrouwelijk lichaam, terwijl de derde, First Papers of Surrealism (1942) verschoven van de figuur naar de gehele uitgestrektheid van de tentoonstellingsruimte. Het volume beschouwt Marcel Duchamp en Salvador Dali binnen een gemeenschappelijk kader – Duchamp specialiseerde zich in het frustreren van de toeschouwer en Dalí was een meester in het desoriënteren van de zintuigen.

 • Call Number: N6494 .S8 K33 2001

Matthews, J.J. The Imagery of Surrealism. Syracuse University Press, 1977.

In vijf kernhoofdstukken van dit boek wordt de theorie die ten grondslag ligt aan de surrealistische picturale en verbale beeldtaal geëvalueerd, waardoor de vertakkingen van de surrealistische beeldtaal beter te begrijpen zijn. Uitgebreide analyses van surrealistische afbeeldingen en woordgedichten worden gepresenteerd, samen met picturale, grafische en verbale beelden van het surrealisme. Meer dan honderdtwintig illustraties uit dertig landen bieden een brede selectie van experimentele technieken, die de complete geschiedenis van de surrealistische beweging van de jaren 1920 tot 1970 weerspiegelen, met inbegrip van automatische tekeningen, collages, exquise lijken, gedicht-objecten, plus voorbeelden van decalcomania, ecremage, en etrecissement.

 • Call Number: NX600 .S9 M37 1977

Fer, Briony; Batchelor, David; Wood Paul. Realisme, rationalisme, surrealisme – kunst tussen de oorlogen. Yale University Press, 1993.

Dit boek behandelt debatten in en over de avant-garde in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. De reis begint met de reacties van kunstenaars op de Eerste Wereldoorlog met de concurrerende bewegingen van Purisme, Dada en het vroege Surrealisme en gaat verder met de opkomst van de constructiekunst. De erfenis van Freud in relatie tot het surrealisme wordt onderzocht en tenslotte completeert het wijdverbreide debat over het vraagstuk van het realisme in de kunst deze uitgebreide studie.

 • Call Number: N6494 .R4 F47 1994

Durozoi, Gerard. Geschiedenis van de surrealistische beweging. The University of Chicago Press, 2002.

Dit omvangrijke boek is een encyclopedie-achtig overzicht van de geschiedenis van het surrealisme, waarin de beweging wordt gevolgd van haar oorsprong in de jaren twintig tot haar neergang in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Aan de hand van een uitgebreide hoeveelheid documentair en visueel bewijsmateriaal, waaronder 1000 foto’s, integreert Durozoi alle intellectuele en artistieke elementen van de beweging, van literatuur en filosofie tot schilderkunst, fotografie en film. Deze tekst is de definitieve en onmisbare bron voor alles wat met het surrealisme te maken heeft.

 • Roepnummer: NX456.5 .S8 D8713 2002

Jean, Marcel. De autobiografie van het surrealisme. Viking Press, 1980.

Deze bloemlezing presenteert zorgvuldig geselecteerde en nieuw vertaalde fragmenten van de sleutelfiguren van de surrealistische beweging, verweven in een verhalend formaat van poëzie, fictie, drama, polemieken, en andere documenten. Het eerste deel van de verzameling is gewijd aan de “voorvaderen van het surrealisme – Chirico, Rimbaud, Apollinaire, en Lautréamont – en bevat citaten van humoristen met een intellectuele verwantschap, zoals, Jonathan Swift en Edward Lear. Het grootste deel van het boek bevat echter de boeken, recensies, tijdschriften en ander werk van de surrealisten zelf, met fragmenten die de beweging traceren vanaf het pre-Dadaïstische begin tot 1980.

 • Call Number: NX600 .S9 A95 1980

Chadwick, Whitney. Women Artists and the Surrealist Movement. Thames and Hudson, 1985.

Dit baanbrekende boek wordt beschouwd als de meest uitgebreide behandeling van het leven, de ideeën en de kunst van de groep vrouwen die aan de basis stonden van de surrealistische beweging – Frida Kahlo, Meret Oppenheim en Dorothea Tanning, naast vele anderen. Hun verhalen en prestaties worden gepresenteerd tegen de achtergrond van de turbulente decennia van de jaren ’20, ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Dit werk bevat een schat aan uittreksels uit ongepubliceerde geschriften en een veelheid aan nooit eerder gereproduceerde illustraties.

 • Call Number: NX600 .S9 C48 1985

Shell, Oliver en Tostmann, Oliver. Monsters & Mythen – Surrealisme en oorlog in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. The Baltimore Museum of Art and Wadsworth Atheneum Museum of Art, 2018.

Dit volume is een baanbrekend onderzoek naar de impact van de opkomst van het fascisme en het fenomeen oorlog in het algemeen op de surrealistische beweging. Essays van experts op dit gebied en meer dan 130 kleurenfoto’s laten de experimentele en internationale reikwijdte zien van de surrealistische kunst in de decennia voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en gedurende de oorlog. Reacties van de belangrijkste figuren van de beweging – Salvador Dalí, Max Ernst, André Masson, en Joan Miró – maar ook die van veel minder bekende kunstenaars, zoals, Wifredo Lam, Wolfgang Paalen, en Kay Sage zijn opgenomen in deze tentoonstellingscatalogus.

 • Call Number: N6494 .S8 M667 2018

Wood, Ghislaine. Surreële dingen: Surrealisme en design. V&A Publications, 2007.

Dit boek is het eerste in zijn soort dat de invloed van het surrealisme op het gebied van design en de decoratieve kunsten en zijn ongemakkelijke relatie met de commerciële wereld diepgaand analyseert. Van de sensualiteit van Salvador Dalí’s “Mae West Lips Sofa” tot Elsa Schiaparelli’s “Tear Dress”, de emotieve objecten van het surrealisme worden vanuit verschillende perspectieven bekeken. Deze catalogus biedt een breed scala aan gevierde werken, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, juwelen, keramiek, textiel, meubelen, mode en fotografie, als middel om de relatie van het surrealisme met de materiële wereld te linken, en noemt 45 sterobjecten voor speciale aandacht.

 • Roepnummer: N6494 .S8 V536 2007

Ades, Dawn. Surrealistische kunst. Thames and Hudson, 1997.

In deze tentoonstellingscatalogus van de Bergman Collection in het Art Institute of Chicago worden 116 werken gepresenteerd, variërend van tekeningen en collages tot schilderijen en beeldhouwwerken. In het boek komen drieëndertig kunstenaars aan bod die een who’s who van de surrealistische beweging vertegenwoordigen – van Breton, Dali, en Ernst tot Magritte, Miro, en Picasso. Een inleidend essay over de omvang van de collectie wordt gegeven en elk object gaat vergezeld van informatie over herkomst, literatuur en tentoonstellingsgeschiedenis en van commentaar.

 • Roepnummer: N6494 .S8 A33 1997

Surrealisme: Two Private Eyes. Guggenheim Museum Publications, 1999.

Deze uitgebreide en uitbundige tweedelige tentoonstellingscatalogus van de collecties van Nesuhi Ertegun en Daniel Filipacchi is een rijke, dynamische presentatie van de belangrijkste groep surrealistische kunst in particuliere handen. Deze volumes, met een brede reikwijdte, bevatten belangrijke schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s, werken op papier, zeldzame boeken, en uit de losse pols efemerea van vele leidende figuren van de beweging, zoals Dalí, Ernst, Magritte, Man Ray, en Tanguy. Ook bevat de collectie verbluffende voorbeelden van voorlopers als Giorgio de Chirico en van kunstenaars die verwant zijn aan de surrealistische beweging, waaronder Frida Kahlo. De tweedelige set bevat meer dan 1000 full-color reproducties in groot formaat, waarbij het eerste deel gewijd is aan schilderijen en objecten en het tweede deel aan tekeningen, collages, foto’s, boekbanden en voorbeelden van het meest surrealistische medium, het exquise lijk.

 • Call Number: N6494 .S8 S8764 1999

Geschreven door Ira Piller

Over het Dalí Museum
Het Dalí Museum, gelegen in het hart van het pittoreske centrum van St. Petersburg, Florida, herbergt een ongeëvenaarde collectie van meer dan 2.400 werken van Salvador Dalí, waaronder bijna 300 olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen, evenals meer dan 2.100 prenten, foto’s, posters, textiel, sculpturen en objets d’art. De non-profit missie van het museum, het verzorgen en delen van de collectie op lokaal en internationaal niveau, is gebaseerd op een toewijding aan educatie en wordt ondersteund door een cultuur van filantropie.

De Dalí is internationaal erkend door de Michelin-gids met drie sterren, is uitgeroepen tot “een van de top gebouwen om te zien in je leven” door AOL Travel News, en uitgeroepen tot een van de tien meest interessante musea in de wereld door Architectural Digest. Het gebouw zelf is een kunstwerk, inclusief een geodetische glazen bel, bijgenaamd The Enigma, met 1.062 driehoekige glazen panelen, een passend eerbetoon aan Salvador Dalí’s nalatenschap van innovatie en transformatie. Ontdek het Dalí Museum op elk gewenst moment met de gratis Dalí Museum App, beschikbaar op Google Play en in de App Store. Het Dalí Museum is gevestigd aan One Dalí Boulevard, St. Petersburg, Florida 33701.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.