The PI3K/Akt/mTOR pathway in innate immune cells: emerging therapeutic applications | Annals of the Rheumatic Diseases

Abstract

The phosphatidylinositol-3 kinases (PI3Ks) and the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway have been long recognised as critically regulating metabolism, growth or survival. Recente gegevens wijzen erop dat deze moleculen ook een integrale rol spelen bij de coördinatie van verdedigingsmechanismen in het aangeboren immuunsysteem. In dit verband reguleren PI3K en mTOR op positieve wijze de activering van immuuncellen in neutrofielen en mestcellen. In plasmacytoïde dendritische cellen zijn deze pathways onlangs naar voren gekomen als belangrijke regulatoren voor type I interferon productie via activering van de interferon-regulerende factor 7. Interessant is dat in myeloïde immuuncellen, PI3K en mTOR volledige immuuncelactivatie lijken in te perken door upregulatie van de sleutel anti-inflammatoire cytokine interleukine 10 en inhibitie van pro-inflammatoire cytokines. Deze nieuwe inzichten in de regulatie van aangeboren immuuncellen kunnen de weg vrijmaken voor het manipuleren van verschillende kenmerken van het aangeboren immuunsysteem voor de therapeutische behandeling van verschillende ontstekingsziekten en voor de uitvoering van verbeterde vaccinatiestrategieën.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.