Jay Weiss Institute

Jay Weiss Institute for Health Equity (JWI) został założony w 2013 roku w celu rozwijania i wspierania naukowych i programowych wysiłków Sylvester Comprehensive Cancer Center w celu zmniejszenia dysproporcji w leczeniu raka. Misją JWI jest dokonanie znaczącego postępu w kierunku równości zdrowotnej poprzez zasięg, partnerstwo ze społecznością, badania, rzecznictwo i szkolenia.

JWI reprezentuje połączenie Sylvester Comprehensive Cancer Center i Miller School of Medicine’s Jay Weiss Center for Social Medicine and Health Equity, które zostało założone w 2004 roku ku pamięci filantropa Jaya W. Weissa, aby pomóc spełnić jego wizję równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Jay Weiss był członkiem Rady Gubernatorów Centrum Raka i wieloletnim orędownikiem osób pozbawionych opieki medycznej w Miami-Dade.

JWI składa się z trzech powiązanych ze sobą obszarów programowych:

  • Badania
  • Oddziaływanie na społeczność
  • Szkolenia

We wszystkich obszarach, JWI współpracuje z partnerami społecznymi, którzy oferują krytyczny wgląd w warunki ryzyka wpływające na zdrowie i wykorzystanie opieki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.