Meaning of “sins against his body” in 1 Corinthians 6:18

I think Matthew Henry’s Commentary answers your question best:

To nie tyle nadużycie ciała, co czegoś innego, jak wina przez pijaka, jedzenia przez żarłoka, itd. Nie daje też władzy nad ciałem innej osobie. Nie jest też tak bardzo skłonne do hańbienia ciała i czynienia go plugawym. Ten grzech jest w szczególny sposób nazwany nieczystością, skażeniem, ponieważ żaden grzech nie ma w sobie tak wiele zewnętrznego zgorszenia, szczególnie u chrześcijanina. Grzeszy on przeciwko własnemu ciału; kala je, degraduje, czyniąc je jednym z ciałem tej nikczemnej istoty, z którą grzeszy.

Jednotomowy komentarz do Biblii New Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible przechodzi do dalszych szczegółów na temat kontekstu w Koryncie dla pisma Pawła:

Na podstawie nauczania OT (np.Rdz 2,24, cytowany w wersecie 16), potwierdzonego przez Jezusa (Mk 10,2-12), wierzy on, że współżycie seksualne nie jest nieistotnym, odosobnionym aktem, ale takim, który łączy mężczyznę i kobietę w intymnej, pełnej i trwałej więzi. W związku z tym brzydzi go myśl, że członek ciała Chrystusa miałby być kiedykolwiek zjednoczony z ciałem prostytutki. W Koryncie, większość prostytutek były niewolnicami przywiązanymi do służby w pogańskiej świątyni. Powszechnie uważano, że każdy mężczyzna utrzymujący stosunki seksualne z tymi świętymi prostytutkami wchodził w komunię z bogiem, któremu one służyły (por. 10:18-22)

W końcu, wydaje mi się, że Księga Przysłów 6:32-33 podsumowuje to bardzo zwięźle:

Temu, kto cudzołoży, brak rozsądku; ten, kto to czyni, niszczy samego siebie. Otrzyma on rany i hańbę, a jego hańba nie zostanie zmazana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.