Sun Conjunct Chiron Natal, Synastry, Transit Aspects in Astrology: Painful Existence

“Najbardziej przerażającą rzeczą jest całkowite zaakceptowanie siebie.”

– C.G. Jung

W tym artykule możesz zgłębić znaczenie aspektów Chiron-Słońce, zarówno w wykresie urodzeniowym, jak i w synastrii.

Chiron jest Uzdrowicielem Zranionych: w wykresie urodzeniowym, pokazuje twoją najgłębszą ranę. Słońce, z drugiej strony, jest związane z radością wyrażania siebie i bycia autentycznym. Kiedy te dwa spotykają się, jest okazja do wielkiego wzrostu, ale jest to również bardzo bolesny proces.

Słońce koniunkcja Chiron natalne i aspekty synastrii są zarówno o spotkaniu światła i bólu.

Aspekt ten rzuca światło na twoje rany.

W natalnym wykresie, aspekty Słońce-Chiron często mówią, że walczysz z pewnością siebie. To często wynika z dzieciństwa, a przy zaangażowanym Słońcu, często jest to związane z ojcem/jakąś postacią autorytetu w twoim życiu.

Gdy mówimy o bólu Chirona, ważne jest, że poczucie niesprawiedliwości pogarsza sprawy (jeśli znasz historię Chirona, wiesz dlaczego). Pojawia się pytanie, dlaczego ja, dlaczego to ja znalazłam się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Wydaje się, że nic nie może usprawiedliwić straty.

Keep reading to learn more about the meaning of the Sun conjunct Chiron natal and synastry aspects in astrology!

Sun Conjunct Chiron Natal

Sun-Chiron aspects are very important in the birth chart. Mogą się one rozwinąć albo jako stawanie się mądrym i pomaganie innym albo schodzenie na ścieżkę zwątpienia w siebie i alienacji, co rani zarówno Ciebie jak i tych wokół Ciebie. Ważne jest, że możesz pomóc innym tylko w takim stopniu, w jakim pomogłeś sobie wcześniej.

W koniunkcji, energie planet, które biorą udział w aspekcie całkowicie się łączą. Jeśli masz aspekt natalny Słońca koniunkcji z Chironem, sugeruje to, że Chiron jest organiczną częścią twojego poczucia jaźni.

Chiron jest związany z bólem, traumą, twoimi najgłębszymi ranami w astrologii.

Z Słońcem koniunkcja Chiron natalny aspekt, to miesza się z twoim poczuciem siebie, reprezentowane przez Słońce. Planety sprzężone ze Słońcem są integralną częścią twojej tożsamości.

Często uważasz, że samo istnienie jest bolesne.

W natalnym wykresie, Słońce pokazuje twoją wewnętrzną osobowość, twoje ego, kim naprawdę jesteś. Kiedy Chiron jest w koniunkcji ze Słońcem, istnieje głęboka rana związana z nimi. Być może w dzieciństwie odmówiono ci prawa do bycia tym, kim naprawdę jesteś, lub były jakieś inne wydarzenia/warunki, które wstrząsnęły twoim poczuciem posiadania prawa do istnienia.

Ludzie z natalnym Słońcem w koniunkcji z Chironem są często samotni. Czujesz, że nie należysz do tego świata. Istnieje silne i niepokojące poczucie bycia outsiderem bez względu na to, co robisz. Często wynika to z uszkodzonej głównej tożsamości, co sprawia, że trudno jest pokazać się w świecie jako prawdziwy ty.

Słońce jest wszystkim o świeceniu jasno i byciu tam dla świata, aby zobaczyć. Z twoim Słońcem koniunkcji Chiron natalny aspekt, istnieje głęboki strach lub niektóre traumy związane z byciem w centrum uwagi. Ludzie z ich natalnym Słońcem sprzężonym z Chironem wolą pozostać niewidzialni i w tle. Nie czują się komfortowo z prowadzeniem, a także czują, że są ciężarem dla innych.

Słońce w koniunkcji z natalnym Chironem i związek z samym sobą

Z aspektem Słońca w koniunkcji z natalnym Chironem, istnieje ból związany z wyrażaniem siebie. Często czujesz, że musisz wymyślać tożsamość i ukrywać swoje prawdziwe ja. Jest to niezwykle bolesne. Aspekty Chirona z planetami osobistymi (Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars) nigdy nie są łatwe do rozwiązania. Zazwyczaj jest tam jakaś trauma zakopana głęboko pod powierzchnią.

Silne Słońce w natalnym wykresie sugeruje zdrowe poczucie siebie. Ujawnia, że masz wystarczająco dużo pewności siebie, aby iść za tym, czego chcesz. Masz wystarczająco dużo energii, aby osiągnąć swoje cele. Jednak Słońce koniunkcja Chiron natalny aspekt sugeruje, że te funkcje są uszkodzone. Często jesteś zakłopotany z powodu swojej rany i zachowujesz się niezręcznie w świecie zewnętrznym z tego powodu.

Zależnie od znaku koniunkcji Słońce-Chiron, może ona manifestować się na różne sposoby. Na przykład w znakach ognistych istnieje tendencja do rzutowania go na innych, podczas gdy Słońce w koniunkcji z Chironem w Rybach może wskazywać na kompleks ofiary. Ludzie z wybitnym Chironem w wykresie urodzeniowym mogą zarówno ranić jak i uzdrawiać, w zależności od tego jak zdecydują się postępować z tym asteroidem.

Aspekt natalny Słońca koniunkcji z Chironem wskazuje, że w tym życiu, uzdrawianie siebie będzie głównym tematem. Kiedy nauczysz się leczyć swoje rany, możesz pomóc innym to zrobić. Jesteś wrażliwy na ból ludzi wokół ciebie i zauważasz wiele rzeczy, których większość ludzi nie zauważa. Słońce w koniunkcji z natalnym Chironem sugeruje ponadprzeciętny potencjał do zrozumienia cierpienia innych. Możesz wyrosnąć na mądrą i współczującą osobę.

Masz tendencję do bycia surowym dla samego siebie i często masz problemy z asertywnością. Słońce jest związane z pewnością siebie, między innymi w astrologii. Wyzwalające aspekty Słońce-Chiron w natalnym wykresie ujawniają, że masz niską pewność siebie.

Słońce jest męską, aktywną, jang zasadą w astrologii. Bez energii Słońca nie mamy odwagi, aby postawić się na zewnątrz i podążać za tym, czego chcemy. Jest to częsta słabość ludzi, którzy mają swoje natalne Słońce w aspekcie z Chironem w ich wykresach: brakuje im tej energii. Boisz się dzielić swoją wyjątkowością ze światem, a może masz jakieś bolesne wspomnienia z tym związane.

Wyrażanie siebie i twórcze przedsięwzięcia są korzystne dla ludzi z aspektem Słońca koniunkcji z Chironem. Słońce jest wszystkim o twórczej autoekspresji. Poprzez świadome wzmacnianie tych części siebie, zyskujesz lepsze zrozumienie siebie i zwiększasz swoją samoocenę. Pomagają one również w samopoznaniu, kolejnym ważnym zadaniu życiowym.

Ćwiczenia fizyczne są również wspaniałe dla tego aspektu w astrologii.

sun conjunct Chiron natal synastria

Sun Conjunct Chiron Natal and the Relationship with Your Father

W astrologii, Słońce i Księżyc są również związane z rodzicami (oprócz wielu innych rzeczy). Zazwyczaj Słońce przypisane jest do ojca, a Księżyc do matki. Chiron w kontakcie z luminarzami sugeruje, że sprawy nie układały się tak gładko, jak powinny. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku trudnych aspektów.

Słońce w koniunkcji z Chironem w natalnym wykresie sugeruje dziwną i bolesną relację z ojcem. Zazwyczaj miał on niespokojną osobowość i nie mógł dać ci miłości i akceptacji, jakiej dziecko potrzebuje od swoich rodziców.

Jako dziecko pragnąłeś uwagi i podziwu, jak wszystkie dzieci, ale ten aspekt sugeruje, że tego nie otrzymałeś. Być może byłeś nawet upokarzany lub odmawiano Ci tego, co sprawiało Ci wiele bólu.

Jeśli masz Słońce koniunkcję z Chironem w dwunastym domu, może to wskazywać, że Twój ojciec był nieobecny w Twoim życiu całkowicie. W większości przypadków miał on jakieś oczekiwania, którym nie mogłeś sprostać, ale to pozostawiło bliznę w twojej duszy. Kiedy Słońce jest w konflikcie z Księżycem, rodzice często byli rozwiedzeni lub w złych stosunkach ze sobą.

Aspekt natalny Słońce koniunkcja Chiron wskazuje, że jako dorosły, leczysz swoją ranę ucząc się rozumieć swojego ojca i wybaczając mu. Chodzi również o uświadomienie sobie, że przeszłości nie da się cofnąć, musimy zaakceptować, że pewnych rzeczy brakowało w twoim dzieciństwie. Ponownie, są to niezwykle bolesne doświadczenia, a niesprawiedliwość tylko je pogarsza.

Jeśli masz swoje natalne Słońce sprzężone z Chironem w czwartym domu, aspekt ten może mówić o ranie przodków.

Poza ojcem, Słońce reprezentuje męską lub aktywną zasadę w astrologii. Słońce w koniunkcji z Chironem sugeruje bolesne doświadczenia z mężczyznami. Ludzie z tym aspektem zazwyczaj nie potrafią posiąść swojej męskiej strony bez świadomego rozwijania jej. Może to prowadzić do braku równowagi energii w Tobie, co odbija się na Twoich relacjach międzyludzkich i życiu w ogóle. Im bardziej akceptujesz siebie, tym mniej będziesz się obawiał odrzucenia.

Aspekty natalne Słońca i Chirona

Mogą być różne aspekty pomiędzy Słońcem i Chironem na wykresie natalnym. Jeśli masz Słońce trygon Chirona, Słońce sekstyl Chirona, Słońce kwadrat Chirona lub Słońce naprzeciwko Chirona, przeczytaj co ten aspekt oznacza poniżej w astrologii.

Słońce trygon Chirona Natalny

Tryngon sugeruje łatwy przepływ energii, właściwie tak łatwy, że czasami nawet go nie rozpoznajemy. Ten aspekt wskazuje, że nawet jeśli Twoje relacje z rodzicem nie są bezkonfliktowe, w końcu możesz na tym skorzystać. Masz talent do rozwijania wielkiej mądrości i współczucia dla innych.

Słońce sekstyl Chiron Natal

Słońce sekstyl Chiron jest podobny do trygonu z wyjątkiem tego, że wymaga świadomego wysiłku. Z aspektem Słońce sekstyl Chiron natalny, masz talent do rozumienia wzorców i pomagania innym leczyć ich rany. Jesteś współczujący i mądry, i masz wiele do wniesienia do dobrego samopoczucia innych.

Sun Square Chiron Natal

Sun kwadrat Chiron w natalnym wykresie sugeruje, że istnieje walka i wewnętrzny konflikt. Kwadratura jest dynamicznym aspektem, który zmusza cię do stawienia czoła problemom. Z tym umiejscowieniem, twoje rany stale kolidują z twoim wewnętrznym ja. Czasami objawia się to jako brak chęci do życia, depresja, ale może również objawiać się jako cynizm i poczucie beznadziejności. Zazwyczaj występuje stałe poczucie bezwartościowości i niezwykle niska wiara w siebie.

Słońce naprzeciwko Chirona natalnego

Opozycja tworzy napięcie między tymi dwiema planetami i zazwyczaj wybierasz jedną z nich, zaniedbując drugą. Słońce naprzeciwko Chirona aspekt natalny wskazuje, że identyfikujesz się bardziej ze Słońcem (ponieważ Słońce jest esencją tego kim jesteś). Masz tendencję do oddalania się od swojego bólu i starasz się unikać bycia wrażliwym. Słońce naprzeciwko Chirona sugeruje, że rzutujesz cechy Chirona na innych ludzi.

Sun Quincunx Chiron Natal

Quincunx jest mniejszym aspektem, ale nadal jest ważny w natalnym wykresie. Z aspektem Słońce quincunx Chiron natalny, jest dostosowanie, które musi być wykonane między dwoma obiektami. Tutaj planety nie widzą siebie nawzajem, a z tym aspektem w wykresie urodzeniowym może się zdarzyć, że twój ojciec był całkowicie nieobecny w twoim życiu. Aspekt natalnego Słońca quincunx Chiron jest nieco podobny do kwadratury między Słońcem a tą planetoidą.

Powrót Chirona jest okresem, kiedy niezaleczone problemy Chirona wychodzą na powierzchnię i krzyczą o uwagę. W tym okresie (około 49-51 roku życia), jesteś proszony o przepracowanie bólu.

Sun Conjunct Chiron Synastry

W wykresie synastrycznym, porównujesz wykresy urodzeniowe dwóch osób umieszczając je na sobie. Koniunkcje pomiędzy planetami tych dwóch osób mają szczególne znaczenie. Co oznacza aspekt koniunkcji Słońca z Chironem w astrologii?

W aspekcie koniunkcji Słońca z Chironem osoba Słońca wydobywa na powierzchnię ból osoby z Chironem, czyniąc go chwilowo gorszym. Chiron to nie tylko rana, to otwarta rana, wciąż boląca i bolesna. Może być nie do zniesienia, kiedy ktoś ją zakłóca. Ekspozycja na promienie Słońca może indukować proces leczenia, pogarszając go na początku.

Z aspektem Słońca koniunkcji Chirona w synastrii ważne jest, jak dojrzali umysłowo są partnerzy. Kiedy jest postrzegany jako okazja do rozwoju, aspekt ten może pomóc ci ewoluować. Jednakże, gdy podchodzi się do niego z miejsca bólu i niedostatku, może być postrzegany jako jeszcze większe (i gorsze) cierpienie.

Zajmując miejsce pomiędzy Saturnem a Uranem, Chiron jest związany z opuszczaniem swojej strefy komfortu. Aspekt synastrii Słońce conjucnt Chiron sprawia, że opuszczasz swoją strefę komfortu, również w emocjonalnym sensie tego słowa.

Słońce w astrologii Znaczenie

W wykresie urodzeniowym wszystko jest ważne. Ale są pewne rzeczy, które mają nadzwyczajne znaczenie: Słońce jest zdecydowanie jedną z nich!

Ten układ słoneczny odgrywa centralną rolę w naszym Układzie Słonecznym i jest tak samo ważny w astrologii. Na wykresie urodzeniowym Słońce reprezentuje Twoje prawdziwe “ja”: Słońce jest rdzeniem osobowości, Twoim wewnętrznym “ja”. Kiedy żyjesz zgodnie z cechami swojego Słońca, czujesz się szczęśliwy i spełniony. Z tego powodu musisz zwracać uwagę na pozycję Słońca na wykresie natalnym. Właściwie wielu astrologów rozpoczyna czytanie wykresu od analizy Słońca jako pierwszego.

Znak Twojego Słońca pokazuje cechy, w jaki sposób wyrażasz siebie. Dom, w którym znajduje się Słońce pokazuje obszary życia, w których możesz być swoim prawdziwym, autentycznym “ja”. Zazwyczaj w odpowiednich obszarach życia spędzasz dużo energii, a te działania sprawiają, że jesteś bardzo szczęśliwy.

W astrologii Słońce jest planetą rządzącą znakiem zodiaku Lew. Jest w przypadkowej godności w piątym domu, domu tradycyjnie związanym z Leo.

Niektóre z rzeczy, którymi rządzi Słońce w astrologii to kreatywność, autoekspresja, twoje ego, pewność siebie, energia, witalność, zdrowie, serce, wszystko co królewskie, zabawa i radość. Ludzie, którzy mają silne Słońce mają wysoki poziom energii, lubią być w centrum uwagi (lub przynajmniej nie boją się tego), i mają silne poczucie własnej wartości.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć Słońce, powinieneś sprawdzić ten artykuł o znaczeniu Słońca w astrologii.

Chiron w astrologii Znaczenie

Chiron nie jest planetą: jest asteroidą, zajmującą miejsce pomiędzy Saturnem i Uranem. Umieszczony pomiędzy planetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, znaczenie Chirona nie jest wyłącznie osobiste, ujawnia również wady naszego społeczeństwa. Chiron został odkryty dopiero niedawno, bo w 1977 roku.

Chironowi zajmuje około 50 lat zrobienie pełnego okręgu wokół Słońca. Spędzając dużo czasu w każdym znaku zodiaku, Chiron w znakach jest dzielony przez większe grupy ludzi i pokazuje zmiany społeczne w tym okresie, too.

Chiron według domów ujawnia obszary życia, w których zostałeś zraniony. Jego dom, znak i aspekty są ważne i dają więcej szczegółów o tym, jak ta planetoida odgrywa się w twoim życiu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Chironie, spójrz na ten artykuł, który obejmuje Chirona w astrologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.