Wyegzekwuj nakazy opieki w Wisconsin

Będziesz potrzebował dowodu – dokumentuj wszystko!

Jeśli jesteś w sytuacji, w której powtarzają się naruszenia umowy o opiekę nad dzieckiem, odpowiednia dokumentacja szczegółowo opisująca naruszenia będzie bardzo pomocna w Twojej sprawie.

Im więcej szczegółów możesz podać, tym łatwiej będzie Twojemu adwokatowi przedstawić sprawę. Włącz daty, opis okoliczności i wszelkie dodatkowe fakty odnoszące się do naruszenia. Jeśli masz dokumenty, które potwierdzają twoje roszczenia, takie jak raport policyjny, zrób kopie i dostarcz je swojemu adwokatowi.

Petition for a Guardian ad Litem

A Guardian Ad Litem, w skrócie GAL, jest specjalnym adwokatem, który będzie reprezentował osobę w sądzie, która nie jest w stanie reprezentować siebie. GAL często reprezentuje nieletnich, ale może również reprezentować niemowlęta, osoby upośledzone umysłowo lub niekompetentne. GAL nie ma żadnych praw nad dzieckiem i nie służy jako opiekun prawny.

Najczęstsze przypadki, które mogą wymagać nakazu sądowego GAL to opieka nad dzieckiem, zaniedbanie dziecka i procesy o znęcanie się nad dzieckiem. Ich jedynym obowiązkiem jest rzecznictwo w najlepszym interesie osoby, którą reprezentują.

Typowo, gdy rodzice nie mogą znaleźć porozumienia w sprawie opieki i umieszczenia dziecka, GAL zostanie wyznaczony dla dziecka z powiatu. GAL będzie działał w sposób bezstronny i przedstawi sędziemu rekomendację dotyczącą opieki nad dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.