Zwiększanie IQ

Test i Trening Pamięci Roboczej BrainX

Znalezienie przyczyn słabych wyników

Najtrudniejszą częścią poprawy wyników uczniów jest określenie prawdopodobnej przyczyny (przyczyn) słabych wyników. Możliwe przyczyny to zaburzenia uczenia się, brak motywacji, niska własna skuteczność, luki w wiedzy podstawowej i zdolności pamięci roboczej. BrainX oferuje pełen zakres diagnostyki, który teraz obejmuje ocenę pamięci roboczej. Oceny te umożliwiają szkołom dokładne zdiagnozowanie problemów odpowiedzialnych za słabe wyniki poszczególnych uczniów. Dzięki temu można stworzyć osobistą receptę na skuteczne interwencje.

  • Jeśli problemy związane są z brakiem poczucia własnej skuteczności – wiarą w swoje możliwości uczenia się lub rozwiązywania testów – system BrainX może być stosowany do porównywania wyników każdego ucznia w czasie i udowadniania uczniom, że mogą się uczyć i poprawiać swoją inteligencję. Kiedy uczniowie wierzą, że mogą poprawić swoją inteligencję poprzez ciężką pracę, zazwyczaj pracują dłużej i ciężej. W rezultacie otrzymują lepsze oceny.
  • Jeśli problemem leżącym u podstaw słabych wyników w nauce są krytyczne luki w wiedzy, system BrainX zidentyfikuje i stworzy lekcje, które wypełnią każdą z tych luk. Następnie BrainX dostarcza instrukcje i wzmocnienia, stosując strategię skoncentrowaną na tym, aby każdy uczeń osiągnął poziom klasy w jak najkrótszym czasie.
  • Jeśli przyczyną jest najprawdopodobniej niska pojemność pamięci roboczej, należy się tym zająć przed zastosowaniem innych strategii. Niska pojemność pamięci jest podstawową przyczyną słabych wyników w nauce. Teraz BrainX może zaoferować uczniom interwencję w pamięć roboczą, która wciąż jest w fazie badań klinicznych.

Redukcja lub usuwanie przyczyn słabych wyników

Jeśli pamięć robocza została uznana za problem, uczniowie biorą udział w indywidualnym programie treningowym dla pamięci roboczej. Program ten jest realizowany w środowisku gry online. W przeciwieństwie do chodzenia na siłownię, by podnosić ciężary fizyczne (co często jest żmudne i nudne!), uczniowie lubią chodzić do swojej internetowej “siłowni pamięci roboczej”, by ćwiczyć i wzmacniać pamięć roboczą. W rzeczywistości nauczyciele często do nich dołączają. System wykorzystuje Osobistego Cyfrowego Tutora BrainX, który na bieżąco dostosowuje system do możliwości każdego ucznia. Każdy uczeń pracuje zawsze w strefie, która stanowi wyzwanie, ale jest osiągalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.