Behandling av schizofreni – alternativ för boende och självhjälp

Resurser

Grundläggande information Senaste nytt Frågor och svar Länkar

Relaterade ämnen

Angstrelaterade problem
Depression: Depression & Relaterade tillstånd
Personlighetsstörningar
Langsamheter: Rashmi Nemade, Ph.D. & Mark Dombeck, Ph.D.

Hushållning

hemlös äldre man En annan viktig terapi för personer med schizofreni är hjälp med boende. När människor befinner sig mitt i en psykotisk episod (har hallucinationer eller vanföreställningar) blir de desorienterade och oförmögna att ta hand om sig själva. De är oförmögna att utföra någon form av ansvarsfull verksamhet som att arbeta eller betala hyra. Många människor hamnar i arbetslöshet eller mycket liten sysselsättning. De är ofta helt eller delvis beroende av statligt sponsrade handikappersättningar för sin inkomst. Det kan också hända att de blir involverade i missbruk då de interagerar med andra människor som missbrukar droger eller alkohol. Resultatet blir att vissa människor blir mycket handikappade och behöver hjälp med boende eller att de snabbt blir hemlösa.

Det stora antalet hemlösa människor med psykisk sjukdom i vilken storstad som helst, varav många har schizofreni, visar omfattningen av detta problem. Olika samhällen tar itu med detta behov av säkra humana bostäder för kroniskt psykiskt sjuka på olika sätt och med varierande framgång. Socialarbetare och handläggare som arbetar vid stadens och kommunens mentalsjukhus hjälper människor att hitta och behålla sin bostad. Tillgång till ett säkert boende är ett grundläggande behov för alla människor med schizofreni. Utan det kommer deras sjukdom att förvärras.

Självhjälpsalternativ

När symtomen har stabiliserats kan personer med schizofreni dra nytta av självhjälpsinsatser. Att bli en del av en självhjälpsgrupp för psykisk hälsa för personer med schizofreni är ett bra alternativ för många. Dessa grupper organiseras ofta genom lokala kommunala mentalsjukhus. Grupperna ger möjlighet till positivt, ömsesidigt stöd till personer med diagnosen schizofreni eller relaterade störningar. Ofta kan en mentalvårdspersonal hänvisa en patient till en självhjälpsgrupp.

En del nätverk av grupper finns också på nätet. Hearing Voices Network är en självhjälpsorganisation för personer som hör röster. Den grundades av fem mentalvårdsarbetare, men har sedan dess tagit något avstånd från den psykiatriska professionen genom sin alternativa filosofi. Paranoia Network är en liknande självhjälpsorganisation i Storbritannien. Det finns också gemenskapsforum som endast finns på nätet, t.ex. de som tillhandahålls av Schizophrenia.Com.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.