Ftalater i kosmetika

FDA och ftalatsäkerheten

Nu kan man undra: “Är dessa organiska föreningar säkra? För att besvara den frågan bör man beakta den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndighetens (FDA) inställning till ftalater. För närvarande har FDA valt att inte vidta några lagstiftningsåtgärder mot användningen av DBP och DEHP i kosmetika, men 2004 förbjöd Europeiska unionen (EU) tillverkning och försäljning av kosmetika som innehåller dessa beståndsdelar.

Efter EU:s ståndpunkt listade Kalifornien 2005 både DEHP och DBP som kemikalier som är kända för att orsaka reproduktions- och utvecklingstoxicitet. I klartext: Kalifornien beslutade att dessa två kemikalier var och är skadliga för människors hälsa.

Vidare krävde Kalifornien varningar på etiketten när dessa två ämnen förekommer i högre halter än det angivna värdet. Kalifornien har också listat DEMP som en kemikalie “känd för staten” för att orsaka cancer.

Livsmedelsverket har dock en annan inställning. Genom sina egna personliga studier har FDA kommit fram till att DEP har en lång och säker användningshistoria, och de konsumenter som regelbundet har exponerats för ämnet har inte känt till några negativa effekter.

Kort sagt har FDA kommit fram till att DEP inte innebär några hälsorisker och att det därför är säkert att använda i parfymer och kosmetika. Dessutom har US Alcohol Tax & Trade Bureau också dragit slutsatsen att användningen av DEP som alkoholdenatureringsmedel är helt säker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.