Historisk utveckling av artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) kan ha en stor inverkan på hur moderna samhällen hanterar de svåra utmaningar de står inför. Rätt utnyttjad kan artificiell intelligens skapa ett mer rättvist, hälsosamt och inkluderande samhälle. I dag har AI blivit en mogen teknik och en allt viktigare del av den moderna livsstrukturen. AI används redan inom olika tillämpningsområden, t.ex. rekommendationssystem, skräppostfilter, bildigenkänning, röstigenkänning, virtuella assistenter m.m. Den spänner över många sektorer, från medicin till transport, och över flera decennier, sedan begreppet introducerades på 1950-talet. Metoderna har också utvecklats, från de grundläggande AI-algoritmerna på 1950-talet till paradigmskiftet med symboliska algoritmer och utveckling av expertsystem på 1970-talet, införandet av maskininlärning på 1990-talet och djupinlärningsalgoritmerna på 2010-talet.Med utgångspunkt i de grundläggande definitionerna och med utgångspunkt i det historiska sammanhanget sammanfattar denna rapport utvecklingen av artificiell intelligens, introducerar “årstiderna” för utvecklingen av artificiell intelligens (dvs. vintrar för nedgång och vårar för tillväxt), beskriver det nuvarande ökande intresset för artificiell intelligens och avslutar med osäkerheten om framtiden för artificiell intelligens, med chanser till ännu en AI-vinter eller till en ännu större AI-vår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.