Infraröda värmare – olika typer och deras effektivitet

Infraröda värmare effektivitet

Infraröda värmare är den mest populära typen av värmare som finns på marknaden idag. Enligt experter använder de den mest energieffektiva tekniken bland alla termiska värmare. Den infraröda uppvärmningsprocessen skiljer sig i grunden från andra konventionella uppvärmningsprocesser. De flesta av oss vet dock inte hur mycket om infraröd uppvärmningseffektivitet eller ens om infraröd uppvärmning verkligen fungerar. I den här artikeln kommer vi att förstå hur de fungerar och bestämma infrarödvärmarens effekt på elräkningen.

Hur infraröd uppvärmning fungerar:

Många av oss kanske betraktar den infraröda uppvärmningsprocessen som en sofistikerad teknik, men i verkligheten är de inte bara den vanligaste uppvärmningsprocessen utan även deras resurs är riklig. Vi vet att de flesta av oss vill undvika vetenskapliga och tekniska artiklar. Med detta i åtanke kan vi förstå vårt ämne på ett mycket enkelt sätt.

Det finns tre sätt på vilka värme kan överföras. De är:

 1. Ledning i fasta ämnen
 2. Konvektion i vätska eller gas
 3. Strålning

Infraröda värmare värmer upp det omgivande området med hjälp av strålningsprocessen, medan konventionella värmare, såsom elektriska värmare, oljebrännare och andra värmare, arbetar enligt principerna om konduktion eller konvektion. Vid konduktion och konvektion krävs materia för att överföra värmen. I strålningsprocessen däremot kan värme överföras utan något medium.
Infraröda strålar är elektromagnetiska vågor som har en längre våglängd än synligt ljus. På grund av denna långa våglängd kan vi inte se infraröda strålar med blotta ögat.

Infraröd uppvärmningseffektivitet:

För att förstå den infraröda uppvärmningsprocessen måste vi förstå hur solljuset värmer upp vår jord. Solen är nämligen den ultimata infraröda värmaren i vårt solsystem. Solen avger infraröda strålar som värmer upp jordens yta direkt. Infraröda strålar värmer upp föremålet direkt utan att värma upp luften. Jorden överför sedan värmen genom konduktion eller konvektion. Det är därför som människor och föremål även under vintersäsongen får värme genom solljuset trots att den omgivande luften är kall.

Infraröd uppvärmningseffektivitet:

Infraröda värmare fungerar på detta mycket liknande sätt. De infraröda värmepanelerna inuti de infraröda värmarna fungerar som solen. Den temperatur som produceras genom förbränning av bränsle (elektricitet, naturgas eller olja) värmer upp den infraröda panelen och sedan avger panelen värme genom infraröda strålar till omgivande föremål (väggar, golv & kroppar).

Infraröd uppvärmning Klassificering

Det finns olika användningsområden för infraröd uppvärmningsteknik i vårt moderna samhälle. På grundval av värmeintensiteten finns det huvudsakligen tre typer av infraröda värmare. De är:

 1. Near Infrared Heater
 2. Medium wave Infrared Heater
 3. Far Infrared Heater

Near Infrared Heater och medium wave infrared heaters ger en intensiv värme som verkar mellan 0,75 till 1,5 mikron. De kan avge värme 500 – 1300°C grader och är lämpliga för specifik industriell användning och medicinsk maskin. För att hålla oss relevanta i ämnet kommer vi endast att beakta effektiviteten hos långt infraröda värmare som är utformade för hushålls- och företagsanvändning. Det finns många typer av långt infraröda värmare på marknaden som är utformade för olika inställningar. Var och en av dem har egna specifika för- och nackdelar. Några populära förhärskande fjärran infraröda värmare beskrivs nedan för att verkligen mäta den infraröda värmens effektivitet och ändamålsenlighet.

Radiantrörsvärmare

Radiantrörsvärmare är en smart lösning för uppvärmning av hela byggnader. De kan använda luft för förbränning och har ventilationsmöjlighet. Ytvärmen för strålningsgolvvärme kan nå upp till 1100°F grader vilket anses vara lågintensivt och därför kallas de ofta för lågintensiva rörvärmare.
Infraröd värmeeffektivitet:

Punktvärmare eller byggvärmare

Byggvärmare eller punktvärmare är bäst för utomhusbruk. De är portabla och superhandliga för byggnader som är under uppbyggnad eller andra tillfälliga inställningar. Spotvärmare har huvudsakligen två delar. Värme som genereras av brinnande bränsle överförs till en stål- eller keramikpanel som avger värmen via infraröda strålar.
Infraröd uppvärmningseffektivitet:

Terrassvärmare

Terrassvärmare är särskilt utformade för koncentrerad uppvärmning av utomhusområden. De är superslena och effektiva, vilket gör dem perfekta för utomhusträdgårdar eller för garaget. Terrassvärmare kallas ofta för svampvärmare eftersom deras infraröda panel visuellt liknar svampar. De är dock endast lämpliga för områdesuppvärmning och punktuppvärmning.
Infraröd uppvärmningseffektivitet:

Luminösa kvartsvärmare eller högintensiva keramiska värmare

Luminösa värmare kan ge högintensiv värme upp till 1800°F grader. De är mycket flexibla och kan erbjuda områdesuppvärmning, punktuppvärmning, zonuppvärmning eller uppvärmning av hela byggnader. Luminösa värmare kommer med ett ordentligt ventilationssystem och kan fungera utmärkt även om det sker ett konstant luftbyte.
Infraröd värmeeffektivitet:

Effektivitet Vs Effektivitet

Och även om vi ofta använder orden effektivitet och ändamålsenlighet synonymt finns det få tekniska skillnader mellan de två. Effektivitet innebär om syftet med verksamheten uppfylls eller inte. Å andra sidan avser effektivitet om aktiviteten utförs på bästa möjliga sätt utan att slösa tid eller resurser. Med enkla ord innebär effektivitet att man gör rätt sak och effektivitet att man gör saken på rätt sätt.
Infraröd uppvärmningseffektivitet:

För att bedöma frågan om infrarödvärmares effektivitet måste vi besvara följande två giltiga frågor innan vi når fram till en objektiv bedömning.

   • Är infraröda värmare effektiva när det gäller att ge värme jämfört med andra konventionella värmare?
   • Är infraröda värmare effektiva när det gäller att spara tid, energi och kostnader jämfört med konventionella värmare?

Effektivitet av infraröda värmare

Infraröd värmeteknik kan generera en temperatur på 100°C till 1300°C grader. Fjärran infraröda värmare ger normalt en temperatur på 100°C grader vilket är perfekt för uppvärmning av människokroppar och andra biologiska varelser eftersom våra kroppar består av 80 % vatten. Bland de tre typerna av infraröda värmare är långt infrarött den minst transmissiva för våra kroppar, men den absorberas bäst av vår hud.
Infraröd uppvärmningseffektivitet:
Infraröd uppvärmningsteknik är mycket snabb när det gäller att överföra värme till omgivande föremål. Den största fördelen med infraröda värmare är att de till skillnad från konventionella värmare inte behöver värma upp luften för att överföra värme. Om du befinner dig i ett stort rum skulle en konventionell värmare behöva mycket mer tid för att överföra värme till din kropp eftersom värmen måste överföras genom luften. Å andra sidan kan infraröda värmare överföra värme till din kropp på nolltid.

Denna punkt har gjort infraröda värmare mycket effektivare och tillämpbara där andra typiska värmare inte kan nå. Till exempel arbetsplatser där luften är i ständig rörelse och kan flyga ut till utsidan. Således har infraröd värmeteknik utökat värmares användbarhet och säkerhet och dess kommersiella aspekter med det.

Så, efter att ha utvärderat dessa punkter kan vi säkert säga att när det gäller effektivitet är infraröda värmare mycket bättre än konventionella värmare.

Infraröd värmeeffektivitet:

För att bestämma effektiviteten hos infraröda värmare måste vi undersöka om infraröda värmare överför värme på bästa möjliga sätt eller med minsta möjliga mängd energi. Vi kommer att beakta två parametrar som är energieffektivitet och kostnadseffektivitet för att jämföra den infraröda värmens effektivitet med konventionella värmare.

Infraröda värmare kan drivas med el, naturgas och andra former av energi. Elektriska infraröda värmare är vanligast på marknaden. För att jämföra energi- och kostnadseffektiviteten bygger vi en enkel modell av två identiska hus med två olika värmare. Den ena är en infraröd värmare och den andra är en rumsvärmare. Vi antar att båda värmarna drivs med elektricitet. Eftersom effektiviteten hos infraröda värmare är bättre än konventionella värmare på grund av dess strålningsteknik, likställde vi 0,4 KW infraröd värmare med en elvärmare på 1 KW.

Här är några andra antaganden som ska göras för modellens enkelhet.

 • Båda värmarna var på i 12 timmar per dag.
 • Elektricitetskostnaden per watt är 12 cent, vilket är den genomsnittliga elkostnaden i USA.
 • Vi använder en elektrisk värmare på 2 kW och en infraröd värmare på 800 W.
 • Det finns 120 dagar på en vinter.
Infraröd värmare Elektrisk rumsvärmare
Vattenförbrukning 800 Watt 2000 Watt
Energiförbrukning per timme 0.8 KW 2 KW
Kostnad per KW 0,12$ 0.12
Kostnad för drift av värmare per timme 0,10$ 0,24$
Dagskostnad 1,15$ 2$.88
Kostnad för drift av värmare per vinter 138,24$ 345$.60

I vår enkla modell är det uppenbart att energi- och kostnadseffektiviteten för infraröda värmare är mycket högre än för konventionella värmare. Vi kan bokstavligen spara 207 dollar per vinter genom att använda en infraröd värmare.

En annan punkt att tänka på är vad händer om vi använder en gasvärmare i stället för en elvärmare. Svaret är för enkelt för att genomföra någon beräkning. Gas är mycket billigare än el. Om vi jämför en elektrisk infraröd värmare med en gasvärmare skulle en gasvärmare vara det billigaste alternativet. I så fall skulle dock en infraröd värmare som drivs med gas vara det billigaste alternativet. Den största nackdelen med gasdrivna värmare är att gas inte är lika tillgänglig i alla regioner i USA.

Bortsett från detta kan man med centralvärmesystemet inte värma upp något enskilt rum (rumsuppvärmning). Du måste värma upp hela huset vilket höjer kostnaden för systemet. Du kan installera termostatiska radiatorventiler för punktuppvärmning men de är inte särskilt effektiva. En annan nackdel med gasvärmare är risken för eventuell brandrisk.

Infraröd värmare Hälsorisker

Det finns ett säkerhetsproblem med infraröd teknik bland vanliga konsumenter. Huvudskälet till detta är att infraröd värmeteknik följer strålningsprocessen för att överföra värmen. Ordet “strålning” är i allmänhet förknippat med negativa intryck i vårt sinne på grund av många nyligen inträffade händelser, bland annat händelserna i Tjernobyl och Fukushima.

De tre typerna av infraröda strålar har olika effekter på människokroppen. Nära och medellånga infraröda strålar har den mest genomträngande förmågan som är mycket farlig för alla biologiska varelser, inklusive människor. De kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de exponeras under lång tid. Men långt infraröda strålar har inte samma genomträngningsförmåga. Deras penetrerande förmåga är densamma som solens strålar. Infraröda värmare som används för komfortuppvärmning använder långt infraröda strålar som är helt säkra för oss. Om du vill veta mer om infraröda värmare säkerhet kan du läsa vår blogg.

Efter att ha övervägt alla möjliga aspekter av infraröda värmare kan vi säga att den effektivitet som en infraröd värmare vanligtvis har är mycket mer än andra konventionella värmare. Det krävs mindre energi för att driva ett infrarött värmesystem. Därför är infrarödvärmarens effekt på elräkningen obestridlig.

Kategoriserad i: Värmeapparater

: Kategoriserat i: Värmeapparater

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.