Läkemedelscocktail kan “krympa cancertumörer”

Forskare vid Institute of Cancer Research och Royal Marsden Hospital säger att patienter med avancerad äggstocks- eller lungcancer kan dra nytta av en ny läkemedelskombination som kan ge dem fler månader i livet. De testade behandlingen på 25 kvinnor med höggradig serös äggstockscancer och 40 patienter med skivepitelformig icke-småcellig lungcancer. Deltagarna hade tumörer som hade spridit sig i kroppen och alla andra behandlingar hade misslyckats. Den nya behandlingen stoppade cancertillväxten och fick vissa tumörer att krympa. Forskarna hade tidigare funnit att äggstockscancerceller använde en molekyl som kallas p-S6K för att växa snabbt. De testade effekterna av ett nytt läkemedel, vistusertib, som blockerar aktiveringen av p-S6K. Det gavs tillsammans med ett befintligt kemoterapimedicin, paclitaxel. “Över hälften av kvinnorna med äggstockscancer och över en tredjedel av lungcancerpatienterna såg sina tumörer krympa”, säger huvudforskaren professor Udai Banerji, “och detta är patienter som hade uttömt alla andra alternativ”. Behandlingen stoppade cancercellernas tillväxt i genomsnitt 5,8 månader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.