Middens

Förr i tiden slängde människor sina sopor på särskilda platser, precis som vi gör idag. Dessa platser kallas middens och är arkeologiska skattkammare som visar hur människor levde förr.

Middens kan innehålla matrester som skaldjursskal, djurben, aska från bränder, trasiga verktyg och hushållsföremål. De sopor som lämnats kvar av människor som är borta sedan länge ger oss en inblick i vad människor åt och hur de levde. I Nya Zeeland är en mitt är den vanligaste arkeologiska platsen.

Hur ser en mitt ut?

De flesta mitt i Nya Zeeland finns längs kusten och innehåller ett stort antal snäckor i lager med ben och aska. De kan också innehålla skärvor av sten från tillverkning av verktyg och fiskekrokar av ben. Middens ser vanligtvis ut som en låg kulle och hittas ofta vid erodering från sanddyner, flodbanker eller vägskärningar. Förekomsten av träkol, bränd sten eller svärtad jord talar om att den är av mänskligt ursprung snarare än en naturlig ansamling av snäckor.

Middens i Nya Zeeland från tidiga europeiska bosättningar liknar gamla Māori-middens men innehåller ofta ben från domesticerade djur som får, nötkreatur och grisar. De kan också innehålla bitar av glas eller porslin.

Hur vet vi hur gammal en mitt är?

Om arkeologer kan återfinna träkol, ben eller snäckor kan de använda tekniker för koldioxiddatering för att uppskatta åldern på materialet i midjan. Koldioxiddatering är endast möjlig på material som en gång har varit levande, så det är inte möjligt att datera stenverktyg eller skärvor.

Historien som middens kan berätta

Studier av innehållet i middens kan visa vart människor gick för att hämta sin mat, vilka proportioner av olika livsmedel som utgjorde deras kost och hur den kan ha förändrats under olika säsonger eller under långa tidsperioder. Till exempel har studiet av middens i södra Nya Zeeland visat att de tidiga maorierna först koncentrerade sin jakt på moa och sälar, som var rika på protein och fett, men senare, när dessa resurser blev knappa, övergick de till fisk och skaldjur, kompletterade med fårfåglar och weka för att upprätthålla sin kost

Det är genom att studera middens som vi känner till fågelarter som har dött ut, till exempel moa, haasarörnen och svanar. Studier har också visat att vissa arter en gång var rikligt förekommande i områden där de nu är sällsynta. Till exempel hade elefantsälar och pälssälar häckningskolonier så långt norrut som Coromandelhalvön för 700 år sedan, medan dessa nu är begränsade till de sydligaste delarna. Frön, pollen och träkol kan också berätta om växtmönster från det förflutna.

Beskydd av middens

En midden definieras som en arkeologisk plats. I Heritage New Zealand Act 2014 definieras en “arkeologisk plats” som en plats som är förknippad med mänsklig aktivitet före 1900 och där det kan finnas bevis som rör Aotearoa/Nya Zeelands historia. Det är olagligt att ändra eller skada en arkeologisk plats och tāngata whenua måste rådfrågas när sådana platser är kulturellt betydelsefulla för Māori.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.