Om PROPEL™ Sinus Implant

Behandling av kronisk bihåleinflammation

Mediciner som ofta förskrivs till patienter med kronisk bihåleinflammation:

  • Antibiotika
  • Nasalsteroidsprayer
  • Antihistaminer
  • Oralsteroider
  • Dekongestionsmedel

Om patienternas symtom fortsätter även med mediciner kan bihåleoperation vara ett alternativ. Under operationen kommer öron-, näs- och halskirurgen att gå in i bihålorna genom näsborrarna för att öppna blockerade bihålsgångar och rensa bort infektioner. Genom att öppna de inflammerade bihålsvägarna kan bihålorna dräneras bättre och luftflödet förbättras.

Och även om operationen ger fördelar för många patienter kan inflammation och ärrbildning uppstå redan under de första 30 dagarna, vilket minskar effekten av operationen eller gör att symtomen återkommer. Det finns nu en ny teknik som placeras vid tidpunkten för operationen och som kliniskt visat sig minska inflammation och ärrbildning. Läs vidare för att få veta mer om PROPEL®.

När PROPEL placeras i bihålan efter operationen minskar ärrbildning och inflammation, vilket minskar behovet av ytterligare kirurgiska ingrepp och orala steroider som kan ha allvarliga biverkningar.

Det fjäderliknande PROPEL-implantatet stöttar upp bihålan för att bibehålla operationsöppningen, levererar ett antiinflammatoriskt läkemedel direkt till bihålans slemhinna och upplöses sedan, vilket gör att man inte behöver ta bort det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.