PI3K/Akt/mTOR-vägen i medfödda immunceller: nya terapeutiska tillämpningar | Annals of the Rheumatic Diseases

Abstract

Fosfatidylinositol-3-kinaser (PI3K) och mTOR-vägen (mammalian target of rapamycin) har länge varit kända för att reglera ämnesomsättning, tillväxt och överlevnad på ett avgörande sätt. Nya uppgifter tyder på att dessa molekyler också är integrerade aktörer i samordningen av försvarsmekanismer i det medfödda immunsystemet. I detta avseende reglerar PI3K och mTOR positivt aktiveringen av immunceller i neutrofiler och mastceller. I plasmacytoida dendritiska celler har dessa vägar nyligen visat sig vara viktiga regulatorer för produktion av typ I-interferon genom aktivering av den interferonreglerande faktorn 7. Intressant nog tycks PI3K och mTOR i myeloida immunceller begränsa fullständig aktivering av immunceller genom uppreglering av den viktiga antiinflammatoriska cytokinen interleukin 10 och hämning av proinflammatoriska cytokiner. Dessa nya insikter om reglering av medfödda immunceller kan bana väg för manipulering av distinkta egenskaper hos det medfödda immunsystemet för terapeutisk behandling av olika inflammatoriska sjukdomar och för genomförande av förbättrade vaccinationsstrategier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.