PSE | Sabotage och avledning av mätare

Sabotage och avledning av mätare

Sabotage av mätare inträffar när en mätare avlägsnas utan tillstånd, en försegling av en mätare bryts, en mätarbas öppnas, en ingångskabel ändras på något sätt, eller när en självinkoppling inte görs av en behörig anställd eller representant från PSE.

Diversion inträffar när det sker en obehörig tappning av el och/eller gas på ett sätt som kringgår mätningen av denna el och/eller gas, vilket gör det möjligt för en enhet att ta emot energi utan att betala för den.

Konsekvenser/säkerhet

Mätarmanipulation är inte bara olaglig, utan också osäker. Det försätter alla, inklusive PSE-personal, i potentiellt farliga eller dödliga situationer. Skador och/eller dödsfall kan inträffa till följd av elektriska stötar, gnistor, överspänningar, explosioner och bränder.

Om en icke-PSE-anställd manipulerar en mätare, kopplar bort, kopplar om, flyttar, drar eller kopplar ur en PSE-mätare eller utför el- och/eller gasarbete utan vederbörligt tillstånd, kommer han eller hon att bli föremål för fullständig lagföring – inklusive men inte begränsat till: böter, omedelbar avstängning av tjänsten/avlägsnande av mätaren, återkallande av entreprenörs- och/eller elcertifikat eller licens, och alla andra återverkningar som kan vara tillämpliga på den specifika situationen.

Om manipulering av mätaren konstateras kommer PSE att stänga av tjänsten/tjänsterna och kontoinnehavaren kan bli ansvarig för att betala höga böter och avgifter för att tjänsterna ska kunna återställas. Särskilda inspektioner kan också behöva utföras av lokala myndigheter eller Labor & Industries (L&I) innan tjänsterna återkopplas.

På grund av den ekonomiska börda eller tidsfördröjning som kan bli följden av manipulering och/eller avledning har vi presenterat denna information för att hjälpa våra kunder och entreprenörer att undvika ytterligare påverkan.

Rapportering

Om du behöver få reparationer eller arbete utfört på din eller dina PSE-mätare och/eller annan PSE-ägd utrustning som kräver att din el- och/eller gasmätare kopplas bort, ansluts på nytt, ändras, uppgraderas eller flyttas, vänligen kontakta vår avdelning för kundtjänster för byggnationer på 1-888-321-7779 (kl. 07:00-17:00, måndag-fredag).

Exempel på byggprojekt som kan kräva att PSE underrättas:

  • Läggning av ett rum och/eller ombyggnad i närheten av en PSE-mätare eller serviceledning
  • Remsning av en konstruktion med el- och/eller gastjänst
  • Installering eller tillägg av en tankless varmvattenberedare eller annan gasutrustning, en laddningsstation för elbilar osv.
  • För att ta bort och installera sidospår bakom en mätare.

För att påbörja ditt byggprojekt, se den här länken för fullständiga riktlinjer, checklistor och handböcker för el- och gastjänster:
https://www.pse.com/construction-services/guides-handbooks

För att få en lista över PSE-godkända entreprenörer kan du begära att få en remiss för en rekommenderad energiexpert (REP) idag. Ring våra energirådgivare på 1-800-562-1482 eller besök pse.com/rep.

Om du misstänker att PSE-utrustning har manipulerats kan du kontakta vår kundtjänst på 1-888-225-5773 (7:30-18:30, måndag-fredag) eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] All information som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.