Vad är kalkhaltiga tänder?

Du har alltid tagit hand om ditt barns leende. Du ser till att det sker grundlig borstning och tandtråd två gånger om dagen. Du serverar mat som är rik på vitaminer och mineraler och har låg sockerhalt. Du gör och håller regelbundna tandläkarbesök på vårt kontor i Belton, Texas. Men även med de bästa tandvårdsrutinerna kan det ibland uppstå tillstånd som kräver ytterligare professionell vård.

Ett av dessa tillstånd kan påverka ditt barns emalj medan tanden fortfarande håller på att bildas. När mjölktänder eller vuxentänder uppstår kan du märka vita, gräddgula eller bruna fläckar i emaljen som annars ser frisk ut. Dessa fläckar är mjukare och grövre än normal hård, slät emalj. På grund av deras konsistens och färg kallas sådana tänder ofta för “kritvita tänder”, men detta tillstånd kallas faktiskt för emaljhypomineralisering.

Vad är hypomineralisering?

Emalj är det starkaste ämnet i våra kroppar – starkare till och med än ben. Emalj består till stor del av mineraler. Om något stör processen för utveckling av emaljen i baby- eller vuxentänder kan resultatet bli ett onormalt lågt mineralinnehåll i emaljen. Detta gör att tänderna blir svagare och löper större risk att drabbas av karies och skador.

Förtidig födsel, låg födelsevikt och andra faktorer före födseln har föreslagits som riskfaktorer för hypomineralisering i primära tänders emalj. Permanenta tänder kan också vara sårbara för detta tillstånd. Vuxentänder bildas hos små barn långt innan de gör sig påminda. Det har föreslagits att vissa faktorer i den tidiga barndomen, såsom återkommande hög feber, vissa sjukdomar och till och med specifika antibiotika, kan avbryta emaljbildningen och leda till hypomineralisering av vuxentänderna.

Vilka är resultaten av hypomineralisering av emaljen?

Barn med detta tillstånd löper mycket större risk att drabbas av snabba kariesangrepp på grund av den svagare och porösare emaljen, särskilt i kindtänderna. Vidare tenderar de att inte reagera lika bra på de bedövande effekterna av lokala tandbedövningsmedel, samtidigt som deras tänder tenderar att vara mer känsliga för smärta. Fall kan vara lindriga, måttliga eller allvarliga. I allvarliga fall kan tänderna kräva kronor eller eventuellt extraktioner, men även lindriga missfärgningar och andra kosmetiska problem kan leda till självmedvetenhet hos ditt barn.

Hur kan vi hjälpa till?

Det är mycket viktigt att upptäcka detta tillstånd tidigt. Om ditt barn har haft några medicinska tillstånd som kan påverka tandutvecklingen ska du meddela Ace Dental redan innan den första tanden kommer. Om du märker något ovanligt med en ny barn- eller vuxentand ska du ringa oss. För primära eller permanenta tänder gäller att ju tidigare vi kan påbörja behandlingen, desto bättre är utsikterna på lång sikt.

Vi kan föreslå fluoridbehandlingar eller desensibiliserande behandlingar. Vi kan applicera förseglingar för att minska risken för karies och använda bonding för att återställa missfärgade eller svaga partier i tanden. Båda dessa metoder har större framgång om emaljen nära det drabbade området är i gott skick, så tidig behandling är avgörande. Om tänderna behöver mer skydd är kronor ofta det bästa valet. Vi utformar ett behandlingsprogram som passar ditt barns individuella behov nu och i framtiden.

Hur kan du hjälpa till?

Tandhygien är viktigt för alla barn, men särskilt för ett barn med svag och porös emalj. Eftersom barn med hypomineraliserad emalj utvecklar karies snabbare än barn med stark emalj, är det mycket viktigt att du ser till ditt barns kost och håller dig till en regelbunden, noggrann och grundlig rutin med tandborstning och tandtråd hemma. Var uppmärksam på eventuella känslighetsproblem och var noga med att följa alla förslag vi kan ha för att stärka emaljen.

Håll dig till att tidig diagnos och behandling alltid är bäst! Om du när som helst märker kritaktiga fläckar, eller om du har andra bekymmer med utseendet på ditt barns tänder, om de verkar orsaka ditt barn smärta eller är ovanligt känsliga, ring Ace Dental omedelbart. Vi vill samarbeta med dig för att behandla eventuella nuvarande problem och förebygga nya.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.