Verkställ vårdnadsbeslut i Wisconsin

Du kommer att behöva bevis – dokumentera allt!

Om du befinner dig i en situation där det förekommer upprepade överträdelser av ditt vårdnadsavtal kommer ordentlig dokumentation som beskriver överträdelserna att vara till stor hjälp i ditt fall.

Desto fler detaljer du kan ge, desto lättare blir det för din advokat att göra ett fall. Inkludera datum, beskrivning av omständigheterna och eventuella ytterligare fakta som rör överträdelsen. Om du har papper som styrker dina påståenden, t.ex. en polisrapport, gör kopior och ge dem till din advokat.

Petition for a Guardian ad Litem

En Guardian Ad Litem, förkortat GAL, är en särskild advokat som företräder en person i rätten som inte kan företräda sig själv. En GAL används ofta för att företräda minderåriga, men kan också företräda spädbarn eller mentalt handikappade eller inkompetenta personer. GAL:n har inga juridiska rättigheter över barnet och fungerar inte som förmyndare.

De vanligaste fallen som kan kräva en GAL på domstolsbeslut är rättegångar om vårdnad om barn, försummelse av barn och misshandel av barn. Deras enda ansvar är att förespråka den persons bästa intresse som de företräder.

Typiskt sett när föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden och placeringen av ett barn utses en GAL för barnet av länet. GAL kommer att agera på ett opartiskt sätt för att ge en primär vårdnadsrekommendation till domaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.